Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak i fjellet kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan gi større skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og vind gir litt økende fare for tørre flakskred i fjellet. Økende vind utover dagen kan bygge ustabile nysnøflak i enkelte heng, spesielt i fjellet hvor terrenget er mer vindutsatt. Bygeværet vil trolig gi lokale variasjoner i nysnømengde og skredfare. Lokalt kan også rimkrystaller og overflatekantkorn føyke ned og bli et svakt lag, spesielt nordvendt terreng i høyden. I fjellet er det fortsatt vinterlig lagdeling i det gamle snødekket. Under snøen som kom forrige uke kan, det finnes et vedvarende svakt lag. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, og kan variere i himmelretning og høyde. Der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Lørdag kommer det litt nysnø i overflata. I fjellet legger nysnøen seg stort sett over hard fokksnø, men i enkelte leområder kan det finnes litt mykere snø fra før. Fokksnøen stammer fra vinden på tirsdag/onsdag som flyttet rundt på snøen som kom forrige uke. I lavere høyder og i solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser - der legger nysnøen seg over en smelteomvandlet overflate.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke (avrundede korn). Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert mye skredaktivitet i solvendte sider. Både store flakskred og løssnøskred er observert.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:14

876 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 271687

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

08.05.2021 kl. 12:19

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:19 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271661

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2021 kl. 15:08

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:08

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271593

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org