Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 31.03.2020

4
Stor
Publisert:

Det kan gå naturleg utløyste skred i fokksnø og i våt snø. Skred på vedvarande svake lag kan ikkje utelukkast. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Ikke gitt

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store nedbørsmengder, sterk vind og mildare vær vil gi samansette forhold med fleire skredproblem. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak i leområder i mange himmelretningar grunna dreiande vind. Under mildværsgrensa kan det gå våte flak- og laussnøskred der det kjem regn på snødekket. Kantkornlag har generelt vore vanskeleg å påverke den siste tida, men nysnø kan påverka dette. Det forventast store naturleg utløyste skred. Skredfara vil vere størst i delane av regionen som får mest nedbør.
Dei siste dagane har det vore bygevær, som har gitt 10-30 cm nysnø, og sterk vind frå ulike retningar. Snøoverflata består i stor grad av vindpåverka snø, men i skog og skjerma terrengformasjonar kan snøen vere ubunden. På dei mest vindutsette stadane er det avblåst. Første del av førre veke var det mildvær opp til ca. 600 moh.
Det finst eit vedvarende svakt lag av kantkorn i nærheten av gammelt skarelag. Før siste snøfall viste observasjonar at det enten skulle stor tilleggslast for å løse ut skred på dette laget, eller at det ikke var nok overliggande snø til å gi skred der snødekket var tynnare.
Søndag hadde det gått eit skred frå Vargfjordtinden og lørdag gjekk det eit flakskred ved Fagernesfjellet, truleg utløyst av skavlbrot.
6 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Sent om kvelden sørvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Forbigående minkende vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2020 kl. 13:47

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 1 °C Skhelleviksk (300moh) kl 13:48 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 226575

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2020 kl. 13:35

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Pga. Temperaturendringer og snø. Økende skredfare neste døgn: Pga. Temperatur og snøfall.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 4 °C Øse (200moh) kl 13:35 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 226572

Ofoten / Narvik

Snø

31.03.2020 kl. 11:27

662 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk på gang
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Akkurat rundt skoggrensen er det fantastiske skiføre idag, med dyp lett nysnø. Bilde tatt i N vendt fjellside ca. 450moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dårlig binding i fuktig nysnø. Bilde tatt på ca 350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø overflate ganske vind preget ovenfor skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 650moh i NNØ vendt heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP18@48cm

ECTN8@12cm

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Kan bli mer av et problem utover ettermiddag, og de steder hvor det kommer regn på snø

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Veldig begrenset sikt

Skredfarevurdering

4 Stor Skredfare er ganske åpenbare idag. Stor nedbørsmengde, sterk vind og tempstigning samtidig gir en økning i både utbredelse, utløsbarhet og forventet størrelse av skred. Det har kommet en del nedbør under natt til tirsdag, men ikke så veldig mye på dagtid. Det kan være vi er egentlig på en FG3, ettersom det ikke kommer så mye nedbør som det tidligere var snakk om (25-50mm under dagen), men det finnes rikelig med snø tilgjengelig for vindtransport fra før av og med vind som det er nå er naturlig utløst skred noe man bør regne med. Minkende utover kveld og morgendagen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk idag med både nysnø og stiv kuling til liten storm fra V og SV på snaufjellet.

Stort snøfall Det har lokalt kommet rundt 20cm nysnø rundt skoggrensen under natt til tirsdag.

Snødekke

Kraftig snøfokk 18 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet mye snø de siste 5 dagene, enkelt steder opp mot 50cm, med 20cm av det under natt til tirsdag. Samtidig har det vært sterk vind fra vest som har gjort nysnø noe ujevn fordelt i terreng ovenfor skoggrensa. Temperatur stigning under tirsdag formiddag har gjort snø overflate våt opp til ca.200moh, derfra fuktig opp til ca.400moh, tørr ovenfor det. Akkurat rundt skoggrensen er det fantastiske skiføre idag, med dyp lett nysnø. Men ovenfor skoggrensa er det enten avblåst eller vind pakket. Med stor pålagring inn i alle vest og nordvest vendt leheng er problemet med fokksnø både veldig aktuelt og åpenbart. Det ble ikke observert kantkorn på dagens obstur (gravde bare øverst 120cm)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 19 m/s fra SV ↗ 100% skyer Stor snøfall under natt til tirsdag (ca. 10-20cm), som snø til havnivå. Temperatur stigning under formiddag, med frysepunktet rundt 350moh ved observasjon tidspunkt. Sterk vind (stiv kuling til liten storm) fra VSV.

Snøprofil

45 cm 4F+ DFbk 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 60 cm 1F RG 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen HS330

ObsID: 226574

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2020 kl. 11:06

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Sludd 2 °C Kattlebergan (0moh) kl 11:06 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 226549

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

31.03.2020 kl. 09:53

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 226533

Ofoten / Narvik

Snø

31.03.2020 kl. 08:57

41 moh

Kaj@obskorps (****)

Snødekke

10 cm nysnø Cirka 10cm nysnø under natt til tirsdag her på 50moh. Antakeligvis en god del mer opp i høyden

ObsID: 226523

Ofoten / Narvik

Snø

30.03.2020 kl. 18:11

996 moh

JL (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL Kommentar:  Bilde tatt mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JL Kommentar:  Mjuk fokksnø også på vindutsett område

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk over toppunkt og pålagring i N vendt leheng. Tilnærma vindstille med ein gong ein bikka ned på N-side.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Noko vindpåverka snødekke, men fortsatt mjuk fokksnø. Til tider kraftig snøfokk.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 13 m/s fra SV ↗ 100% skyer God vind frå S-SV, enkelte kraftigare vindkast

ObsID: 226467

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 11:51

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Øra (0moh) kl 11:51

ObsID: 226373

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 11:27

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Pga. Mye snø og mere i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø i vente.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C Øse (200moh) kl 11:27 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 226363

Ofoten / Narvik

Snø

30.03.2020 kl. 11:00

652 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot vest (vesteskaret midt på bilde).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot sør (meraftestind vises på høyre side av bilde)

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Under 1000 moh Flere str.2-3 observert fra avstand når vi kjørte. Jeg går ut ifra at de gikk igår

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Natt til søndag og under søndag har det lokalt kommet en god del snø (enkelt steder i regionen 20cm på et døgn). Det har også vært en del vind hovedsakelig fra nordvest, men lokal forskjell pga. terreng. I mange heng er det myk løssnø, selvom det ikke vises på bilde som er vedlagt.

ObsID: 226406

Ofoten / Narvik

Snø

30.03.2020 kl. 11:00

652 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot sør (meraftestind vises på høyre side av bilde)

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Under 1000 moh Flere str.2-3 observert fra avstand når vi kjørte. Jeg går ut ifra at de gikk igår

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Natt til søndag og under søndag har det lokalt kommet en god del snø (enkelt steder i regionen 20cm på et døgn). Det har også vært en del vind hovedsakelig fra nordvest, men lokal forskjell pga. terreng. I mange heng er det myk løssnø, selvom det ikke vises på bilde som er vedlagt.

ObsID: 226407

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.03.2020 kl. 09:18

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

Vær

Ikke nedbør -2 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:18 20 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 226333

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 20:02

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -5 °C Skellesvikskaret (300moh) kl 20:02 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 226248

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 17:16

684 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av skred under Vassdalsfjellet tatt mot N fra ca. 230moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot NV. Vinddyner etter vind fra vest synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø av Loapmi fra ca. 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot V-Nv. Vinddyner etter vind fra vest synlig
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av snøoverflate fra ca. 300moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av profil. Tatt mot S-sø på ca. 680moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Skredaktivitet

29. mar. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Få bratte heng. SØ Ett skred størrelse 3 ble observert i sørsiden (s-sø vendt) på Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Startpunkt ca. 600moh. Det er usikkert om skredet har kommet i løpet av siste døgnet eller før pga kraftig snøfall siste dagene som gjør der vanskelig å bedømme alder, men sannsynlig at det er i løpet av siste 24t da bruddkanten fortsatt er tydelig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø som har kommet med noe vind siste døgnet. For det meste ubunden snø i overflaten både over og under tregrensen, men noe mer vindpåvirket etter vind fra vest enkelte steder. Vurderes til moderat skredfare. Rolig vær med noe nedbør neste døgnet og vurderes til vedvarende faregrad, men kraftig snøfall tirsdag og økning på i vindstyrke og sannsynlig at skredfaren vil gå markert opp. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Det ble observert et større skred (str.3/-3) og ett mindre (str. 2/2-) i sørsiden på Vassdalsfjellet, men disse vurderes å være i alle fall 24t gamle. Markert roligere vær siste døgnet ett foregående dager.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye snø generelt og kraftig snøfall siste dagene. Mildere vær før helga, men kaldere vær siste par dagene. Tidvis kraftig vind fra vest, men roligere siste døgnet. Mye ubunden snø på overflaten, både over og under tregrensen.

Vær

Snø -8 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Det har snødd kraftig siste par dagene (50cm+)med tidvis kraftig vind fra vest. Siste døgnet har vinden løyet, men fortsatt kraftig snøfall. Mye snø på formiddagen, men opphold på turen i dag.

Snøprofil

18 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 27 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 8 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr, 19 cm P MF 1 mm D, 6 cm K MFcr, 20 cm P MF 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -4 °C @ 40 cm Tatt i N-nv vendt heng på ca. 680moh (Loapmi).

ObsID: 226282

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:55

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C Kattlebergan (0moh) kl 15:56 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 226223

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 14:56

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i skavler etter mye vind og snøfokk i siste døgnet. Var ras her i fjor med samme forhold, men større skavel utover. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 8 °C Bjørnfjell (200moh) kl 15:04 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 226308

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 12:19

709 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Brattheng, str 2/3. Er glideskred-sted og et flakskred har utløst deler av glideskredet. Ellers lite skredaktivitet å se. Virker til at fokksnøen har festet seg fint til underlaget grunnet gunstig temperatur. Litt snøfokk.

ObsID: 226186

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 11:58

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet å mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Øse (200moh) kl 11:59 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 226181

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 10:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226159

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org