Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn og varme fører til at svake lag i snødekket kan påvirkes lettere. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen holder seg relativt høy og noe nedbør ventes som regn opp til ca. 1000 moh. Hard snø over kantkornlag svekkes både av varme og regn, og det skal mindre til for å påvirke kantkornlag. Faretegn som drønn i snødekket må tas på alvor. Vær oppmerksom på mindre lommer av ferske nysnøflak høyt til fjells. Det ventes også små naturlig utløste våte skred der det regner. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.05.2020 kl. 10:07

377 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -0,3 °C 3 m/s fra SV ↗ Overskyet, lavt skydekke. Lite snø i lufta i form av små isnåler.

Tester

ECTX God

Snøprofil

10 cm F MF 2 mm W, 38 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm K IF, 41 cm 1F MF 2 mm W -0,3 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237379

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org