Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 31.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som med temperaturøkning kan påvirkes lettere, spesielt der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen stiger og kantkornlag høyt i snødekket blir nå lettere å påvirke. Der snøoverflaten er myk, eksempelvis på grunn av sol, påvirkes kantkornlag lettest. Faretegn som drønn i snødekket må tas på alvor. Vær oppmerksom på mindre lommer av ferske nysnøflak høyt til fjells. Der nedbør kommer som regn og i soleksponert terreng kan det ventes små naturlig utløste våte skred. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Snøoverflaten er for det meste sol- og varmepåvirket i alle himmelretninger. Under 200 moh er snødekket gjennomvått, med gradvis mer lagdeling og generelt tørrere snø høyere til fjells. Leformasjoner har til dels samlet mye fokksnø, mens andre steder er det avblåst. Mest snø i vestvendte områder, mindre snø i øst og nord og lite i sørvendte områder.
I snødekket er det flere lag med velutviklet kantkorn. Kantkornlaget som ligger øverst i snødekket er nå lett å påvirke og viser ugunstige resultater for stabilitet i tester.
Det er generelt lite snø i området rundt Longyearbyen. Mer snø i omkringliggende daler og øst i regionen. I heng som vender mot vest finnes store skavler.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-4 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.05.2020 kl. 10:07

377 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -0,3 °C 3 m/s fra SV ↗ Overskyet, lavt skydekke. Lite snø i lufta i form av små isnåler.

Tester

ECTX God

Snøprofil

10 cm F MF 2 mm W, 38 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm K IF, 41 cm 1F MF 2 mm W -0,3 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237379

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org