Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 23.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt mye vind gjør at snøen fortsatt flytter på seg og legger seg ut i leheng. Hvor omfattende og utbredt fokksnøproblemet er, vil være avhengig av mengden nedbør som kommer på søndagen. Det vedvarende svake laget kan mange steder ligge under fersk fokksnø og det vil være lett å løse ut skred både for skikjører og skuterkjører. Vær spesielt oppmerksom på det når man ferdes med skuter ettersom det utøver en stor belastning på snødekket.
Før helga lå det gamle fokksnøflak i flere himmelretninger av varierende hardhet og tykkelse. Terrenget og breene har styrt vindretningen lokalt. Rundt Longyearbyen er det øverste fokksnølaget tynt og hardt, mens det andre steder i regionen har vært mer snø tilgjengelig for vinden og fokksnøflakene er større. Det generelle bildet er at det er mindre snø enn normalt i store deler av regionen. Mest snø er det i vestlige deler av regionen.
Under fokksnøen høyt i snødekket finnes det et svakt lag av kantkorn. Det er også lag av kantkorn lengre ned i snødekket. Mot bakken er det et velutviklet lag med begerkrystaller.
Ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Fredag rapporteres det om at den vestlige vinden tar seg opp og begynner å flytte litt rundt på snø.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 20:46

526 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Ned Larsbreen i et skjerma område for SV vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Larsbreen og Nordenskioldtoppen. Fokksnø på Larsbreen, avblåst på eksponerte steder og rygger. innblåst snø i renner og forsenkninger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Over Larsbreen mot Sarkofagen og Platåberget. SV vind har blåst rygger bare og tverrlasta snø i renner og lesider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Larsbreen mot Trollsteinen. Løs snø i skjerm områder på breen. Avblåst på side opp mot Trollsteinen

Skredaktivitet

23. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø I noen tverrlasta renner på Gruvefjellet har det gått noen mindre skred i fokksnøen ser det ut til.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornlaget under gammel fokksnø er fortsatt mulig å påvirke, men krever nå større tilleggsbelastning. Med fokksnøen over kan skredene muligens bli opp mot strl 3

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV Vindretning varierer noe med terrenget i regionen, men dominant vindretning har vært fra SV siste døgnet. Nå drar det seg vel i mot mer SØ vind det neste døgnet. så alt som ikk er Sørvendt vil kunne få innblåst snø i løpet av neste døgnet.

Tester

LBT12@65cmQ2 God

LBT8@25cmQ2 Middels

ECTN20@95cmQ2 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -16 °C 0 m/s 40% skyer

Snøprofil

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 27 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm F DH 4 mm/0 mm -19,2 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -13,6 °C @ 40 cm, -14 °C @ 60 cm, -15 °C @ 80 cm, -15,3 °C @ 97 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det kom rikelig mengder med løs fin snø det siste døgnet. Ihvertfall for oss som ikke er så godt vant, Men det ble litt vind fra SVi løpet av mandagen snøen er blitt flytta på. Spesielt på eksponerte steder der SV vinden tar tak. I mer skerma områder finner vi fremdeles mye løs snø i overflaten. I l NØ vendte leheng er det fokksnø av varierende hardhet. fFnner fortsatt et godt utvikla kantkornlag under den gamle fokksnøen og rennsnø i bunn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøproblemet er nå mest fremtredende. Jeg fikk ingen faretegn i snødekket på veg opp. Men observerte et par ferske skred. det har også kommet mye snø til regionen å være. Situasjonen på denne obsturen akkruat nå vil nok tilsi en FG 2. Men jeg opplever situsjonen i regionen som mer krevende. Det er nå meldt inn mer snø andre steder i regionen og det er varslet vind med noe nedbør for i natt og i morgen. Det er også mulig å påvirke et kantkornlag underfokksnøen og kantkorn over bakken. Snødekket er også svært varierende i tykkelse på ulike sider av fjellet og i skjerma kontra utsatte steder. Derfor vil endra vind over på SØ føre til innlasting på et tynnere snødekke. Der kantkornlaga er lettere å påvirke enn her jeg grov testen. Tirsdag tislier været at vi har et klart fokksnø problem og FG 3 situasjonen vil nok kunne vedvare ut til onsdag. Men Så roer været seg, fokksnøen stabiliseres og det blir vanskeligere å påvirke kantkornlaga. Slik at skredfaren vil roe seg fra og med torsdag, sli været ser ut nå Varslet faregrad er riktig Fint det

ObsID: 225297

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 18:27

381 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  På platået
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  På veien opp.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Rundt 15-25cm nysnø på varden. F hardhet. På platået har vinden flyttet snøen så vi har myke skavler eller stein. Ingen sprekker i nysnø fortsatt mye snø tilgjengelig for transport

ObsID: 225290

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 17:00

240 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store Vestvendt helning

Tester

LBT@60cmQ3 Søylen er solid og det bryter i begerkrystallene i bunn. Middels hardt slag.

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -12 °C 2 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Snøprofil

0,2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm K RGxf/FC 1 mm/0 mm, 11 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P FC/FCxr 2 mm/0 mm, 5 cm K FCxr 1 mm/0 mm, 5 cm F DH 6 mm/0 mm -13,2 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -12,2 °C @ 20 cm, -12,8 °C @ 30 cm, -13,2 °C @ 40 cm, -13,6 °C @ 50 cm, -13,9 °C @ 60 cm, -14 °C @ 65 cm

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skiftende fra knivhard skare i lo til mye mjuk løssnø i le. Vasset i snø til knærne enkelte plasser.

Skredfarevurdering

Med været som er meldt forventes det at der legger seg fokksnø i lehengene. Med mengden med nysnø tilgjengelig i terrenget og den meldte vinden forventes der naturlig utløste skred i fokksnøen. Der skal mye til at det kan utløse en stepdown.

ObsID: 225307

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 15:17

238 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Charlotte@unis

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjørte Helvetiadalen opp til tellbreen. Mye løssnø, varierte mellom 40-90cm i øvre del av dalen.

ObsID: 225299

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 15:17

238 moh

Charlotte@unis (***)

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjørte Helvetiadalen opp til tellbreen. Mye løssnø, varierte mellom 40-90cm i øvre del av dalen.

ObsID: 225300

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2020 kl. 09:37

78 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Ovenfor huset
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Ovenfor huset
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Over brakke 11 og 13
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Skredbaner fra sukkertoppen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild

Notater

Innsynkning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Med den skiftende vindretningen kan der ligger vindtransportert snø i nesten alle eksposisjoner

Stort snøfall 10-20 cm nysnø målt i dalen.

Vær

Snø 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vinden kommer ned breen øverst i dalen, Nybyen.

ObsID: 225177

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

23.03.2020 kl. 08:35

32 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Anslår at det har kommet + 20 cm med nysnø i Longyearbyen siste 24 t. Har vært noe vind så det blir et anslag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 221. Vind fra SV har blåst langsmed dalen i løpet av natta og blåst snø av rygger. Noe pålagring i renner og forsenkninger på Sukkertoppen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tiltagende vind samtidig med snø utover søndag ettermiddag / kveld. Roligere vindforhold mot mandag morgen i Longyearbyen

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Kommet + 20 cm i Longyearbyen. Flere obs melder om mer snø i terrenget rundt Longyearbyen

Vær

Snø -9 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Natt til søndag stigende temperatur fra - 15 til plussgrader utpå søndag formiddag i Longyearbyen, Fallende temperatur på ettermiddag/ natt til mandag. Vind fra SV og snø. Søndag formiddag våt snø utover dagen tørr snø. Økende vind fra SV kveld/natt til mandag. Mandag morgen fremdels snø, rolige vindforhold og minus 9

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snø igjennom hele søndag og natt til mandag. Først fuktig snø med plussgrader opp til rundt 200 moh, fallende temperatur og tørr snø utover dagen. Anslår at det har kommet over 20 cm nysnø i Lyb siste døgn, litt vanskelig å anslå på grunn av en del vind på søndag ettermiddag

ObsID: 225160

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 16:42

31 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Vær

Snø 1 °C 2 m/s 100% skyer Tett snøvær, store snøfiller.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig snø fra nedbøren som kom på formiddagen under tørrere snø som faller nå.

ObsID: 225097

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 14:53

586 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Ski pen = 3 cm , foot (pole) pen = 15 cm +. Ganske varmt, hardt nysnøflak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV Relatively warm, well-bonded new wind slabs. We didn't observe any obvious signs of instability while skinning in non-avalanche terrain. Slabs are relatively dense and have some depth to them, but are not reactive in these locations to skier's weight.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kl 1600 rundt 10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Før kl 1400 var det frisk sørlige bris. Etter Det vinden roet seg og det snør S2. Veldig dårlig sikt.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Nysnø er fuktig opp til 200 moh.vinden har påvirket snøen og nysnøflak (10-30 cm tykkelse) er nå 4F + hardhet. Mer ny/fokksnø på nordligere henger.

ObsID: 225096

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 13:19

68 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Charlotte@unis Kommentar:  Mest snø nederst i gangdalen, lengre opp «bare 20-30cm)

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 30-40 cm ny snø i gangdalen.

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 225087

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 13:04

6 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR

Vær

-5 °C 2 m/s

Snødekke

26 cm nysnø Siste 18 timer

ObsID: 225100

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 12:22

37 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Charlotte@unis

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kryssa over Reindalen fra slakbreen til gangdalen. 30 cm ny snø hele veien.

ObsID: 225088

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.03.2020 kl. 10:02

68 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Ø, kan skimte Bolternosa i bakgrunnen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fra -14 til +1 i løpet av natta, bris fra SØ og snøbyger. Snøen er fuktig, kommet rundt 3 cm

Vær

Snø 1 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stigende temp igjennom natta fra-14 til +1 på morgenen søndag. Ytterst i Todalen har det vært bris fra SØ og snøbyger gjennom natta og lett snø på morgenen

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 225018

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 14:45

520 moh

Sara@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sara@unis

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ There is hard wind slab of varying thickness in leeward slopes overlying a thin faceted layer. Similar to what other observers have found close to Longyearbyen. When traveling in this terrain by ski or scooter we didn’t observe any obvious signs of instability in this later, however it’s very reactive in stability tests when isolated.

Tester

ECTP11@19cmQ2

CTV@19cmQ2

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Area: Generally in the mountains. Description: Active wind transported snow

Vær

Ikke nedbør -19 °C 7 m/s fra V → 50% skyer

Snøprofil

1 cm F RG, 18 cm P RGwp, 4 cm F FC 1 mm, 26 cm P FCxr, 4 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 5 cm P/P+ RG, 13 cm F FC 3 mm/4 mm, 19 cm 1F FC 2 mm, 15 cm 1F/1F+ FC 2 mm, 30 cm F DH 5 mm/6 mm -19,7 °C @ 0 cm, -20,6 °C @ 10 cm, -20,3 °C @ 20 cm, -20,1 °C @ 30 cm, -19,5 °C @ 40 cm, -17,9 °C @ 50 cm, -16 °C @ 60 cm, -13,4 °C @ 80 cm, -11,7 °C @ 100 cm

Snødekke

135 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Wind affected snow surface, variable snow cover, westerly winds are Re-distributing snow in easterly aspects

Skredfarevurdering

2 Moderat Today there is difficult to trigger wind slab on easterly facing aspects. On the trip we observed westerly facing aspects to be stripped of snow from the wind. There is a large amount of precipitation forecasted for the 72 hours along with strong westerly winds and an increase in temperature. Therefore conditions can change a lot in the coming days. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 224811

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 07:50

347 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt pågående transport inn i Ø-vendt heng ved Nordenskiöld.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Nordenskiöld og S- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Sukkertoppen mot øvre del av Vannledningsdalen. Lite snø tilgjengelig for transport.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N sektor av Sukkertoppen, snøpølsen er synlig i øvre høyre del.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gjelder for Longyeardalen, her kan evt. skred ikke bli store, siden det er begrenset med snø i området. Kan ikke si så mye om snøfordelingen i resten av regionen.

Tester

ECTN18@3cmQ2 God

ECTX Tok to ECT-er i samme området. Det virker som om det i små områder er lettere å påvirke enn i andre, avhengig av hvor tykk det tynne laget av hard gammel fokksnø er på toppen. Stort sett vanskelig å påvirke dette laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -19,3 °C 8 m/s fra V →

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 17 cm 1F RGxf 1 mm, 1 cm K MFcr, 51 cm P MF 2 mm, 3 cm F DH 3 mm -21,5 °C @ 0 cm, -22,5 °C @ 5 cm, -22,5 °C @ 15 cm, -19,5 °C @ 35 cm, -19,4 °C @ 55 cm, -18,4 °C @ 75 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er tatt ca 10m sør fra den øvre snødybdesensoren. Snødybde her var kun 75cm. Fant ingen fersk fokksnø i dette området. Profilen er nok ikke representativt for regionen. Her antar jeg at det finnes områder med mer og mykere ny fokksnø over kantkornlaget, som kan være lettere å påvirke.

Snødekke

Vindpakket hard Generelt lite snø i Longyeardalen. Tiltagende vind har fraktet det lille av nysnøen som var inn i små beskyttede lommer. Fersk fokksnø finnes i lommer i nordlig sektor (ved Sukkertoppen). Ellers er det nå det gamle hardbankede snødekket som dominerer, der hvor det er snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat I Longyeardalen er det lite snø og svake lag er vanskelige å påvirke. Evt. skred forventes ikke å bli større enn str. 2. Liten sannsylighet for at det skal gå skred i Longyeardalen. Det er meldt en kraftig temperaturstigning, opp til -1 på søndag. Det skal snø en del (for Svalbardforhold) og det er nå meldt vind fra sør (det var meldt fra øst i går). Kan forvente et nytt fokksnøproblem da. I deler av regionen hvor det er lettere å påvirke kantkorn, kan det evt. trigge noe i kantkornlaget i tillegg. Det forventes ikke å kunne skje i Longyeardalen siden kantkornlaget her virket lite reaktivt i dag. Varslet faregrad er riktig Bra.

ObsID: 224694

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org