Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 21.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær forsiktig i områder med fokksnø. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer eller mindre uendret vær gjør at skredfaren opprettholdes. Det er vedvarende svakt lag av kantkorn under fokksnø som er utfordringen. Hvor hard snøoverflaten er, vil være avgjørende for hvilken belastning som er nødvendig for å påvirke det svake laget.
I leområder i flere himmelretninger ligger det fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse. Terrenget og breene har styrt vindretningen lokalt. Kraftig vind lørdag la opp noe fokksnøflak i sør- og vestvendte leformasjoner. Rundt Longyearbyen er det øverste fokksnølaget tynt og hardt, mens det andre steder i regionen har vært mer snø tilgjengelig for vinden og fokksnøflakene er større. Natt til mandag kom der et par cm nysnø i Longyearbyen-området.
Under fokksnøen høyt i snødekket finnes det et svakt lag av kantkorn. Det er også lag av kantkorn lengre ned i snødekket. Mot bakken er det et velutviklet lag med begerkrystaller.
Ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Det generelle bildet er at det er mindre snø enn normalt i store deler av regionen, særlig på Platåfjellet og rundt Longyeardalen. Toppskavlene ned mot dalen er i utgangspunktet små. Mest snø er det i vestlige deler av regionen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-23 °C til -18 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Av og til liten kuling i utsatte områder første del av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-15 °C til -9 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 14:45

520 moh

Sara@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Area: Generally in the mountains. Description: Active wind transported snow

Vær

Ikke nedbør -19 °C 7 m/s fra V → 50% skyer

Snødekke

135 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Wind affected snow surface, variable snow cover, westerly winds are Re-distributing snow in easterly aspects

Tester

ECTP11@19cmQ2

CTV@19cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ There is hard wind slab of varying thickness in leeward slopes overlying a thin faceted layer. Similar to what other observers have found close to Longyearbyen. When traveling in this terrain by ski or scooter we didn’t observe any obvious signs of instability in this later, however it’s very reactive in stability tests when isolated.

Skredfarevurdering

2 Moderat Today there is difficult to trigger wind slab on easterly facing aspects. On the trip we observed westerly facing aspects to be stripped of snow from the wind. There is a large amount of precipitation forecasted for the 72 hours along with strong westerly winds and an increase in temperature. Therefore conditions can change a lot in the coming days. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm F RG, 18 cm P RGwp, 4 cm F FC 1 mm, 26 cm P FCxr, 4 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 5 cm P/P+ RG, 13 cm F FC 3 mm/4 mm, 19 cm 1F FC 2 mm, 15 cm 1F/1F+ FC 2 mm, 30 cm F DH 5 mm/6 mm -19,7 °C @ 0 cm, -20,6 °C @ 10 cm, -20,3 °C @ 20 cm, -20,1 °C @ 30 cm, -19,5 °C @ 40 cm, -17,9 °C @ 50 cm, -16 °C @ 60 cm, -13,4 °C @ 80 cm, -11,7 °C @ 100 cm

ObsID: 224811

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 07:50

347 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N sektor av Sukkertoppen, snøpølsen er synlig i øvre høyre del.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Sukkertoppen mot øvre del av Vannledningsdalen. Lite snø tilgjengelig for transport.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Nordenskiöld og S- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt pågående transport inn i Ø-vendt heng ved Nordenskiöld.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -19,3 °C 8 m/s fra V →

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Vindpakket hard Generelt lite snø i Longyeardalen. Tiltagende vind har fraktet det lille av nysnøen som var inn i små beskyttede lommer. Fersk fokksnø finnes i lommer i nordlig sektor (ved Sukkertoppen). Ellers er det nå det gamle hardbankede snødekket som dominerer, der hvor det er snø.

Tester

ECTN18@3cmQ2 God

ECTX Tok to ECT-er i samme området. Det virker som om det i små områder er lettere å påvirke enn i andre, avhengig av hvor tykk det tynne laget av hard gammel fokksnø er på toppen. Stort sett vanskelig å påvirke dette laget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gjelder for Longyeardalen, her kan evt. skred ikke bli store, siden det er begrenset med snø i området. Kan ikke si så mye om snøfordelingen i resten av regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat I Longyeardalen er det lite snø og svake lag er vanskelige å påvirke. Evt. skred forventes ikke å bli større enn str. 2. Liten sannsylighet for at det skal gå skred i Longyeardalen. Det er meldt en kraftig temperaturstigning, opp til -1 på søndag. Det skal snø en del (for Svalbardforhold) og det er nå meldt vind fra sør (det var meldt fra øst i går). Kan forvente et nytt fokksnøproblem da. I deler av regionen hvor det er lettere å påvirke kantkorn, kan det evt. trigge noe i kantkornlaget i tillegg. Det forventes ikke å kunne skje i Longyeardalen siden kantkornlaget her virket lite reaktivt i dag. Varslet faregrad er riktig Bra.

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 17 cm 1F RGxf 1 mm, 1 cm K MFcr, 51 cm P MF 2 mm, 3 cm F DH 3 mm -21,5 °C @ 0 cm, -22,5 °C @ 5 cm, -22,5 °C @ 15 cm, -19,5 °C @ 35 cm, -19,4 °C @ 55 cm, -18,4 °C @ 75 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er tatt ca 10m sør fra den øvre snødybdesensoren. Snødybde her var kun 75cm. Fant ingen fersk fokksnø i dette området. Profilen er nok ikke representativt for regionen. Her antar jeg at det finnes områder med mer og mykere ny fokksnø over kantkornlaget, som kan være lettere å påvirke.

ObsID: 224694

Nordenskiöld Land / Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard

Snø

19.03.2020 kl. 10:30

83 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -25 °C 2 m/s fra NV ↘

Tester

LBT1@6cmQ2 Middels Får ikke utslag i ECT-en siden det laget da bare blir komprimert. Bryter ved første klappet, men har dårlig bruddforplantningsevne.

ECTX

Snøprofil

1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 14 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 25 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 20 cm P FC 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm F DH 4 mm/0 mm -24,2 °C @ 0 cm, -23,8 °C @ 10 cm, -21,7 °C @ 20 cm, -18,8 °C @ 40 cm, -15,5 °C @ 60 cm, -13,3 °C @ 80 cm, -12,3 °C @ 100 cm, -11,7 °C @ 120 cm, -11,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 224513

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org