Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 20.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær forsiktig i områder med fokksnø. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vær varsom ved ferdsel på fokksnø i bratt terreng. Under fokksnøen har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn det kan være lett å løse ut skred i. Hovedsaklig er dette i østvendte lesider høyt i terrenget, mens lokale variasjoner nede i dalene gjør at fokksnøen kan ha lagt seg i flere ulike himmelretninger der. Vær observant på faretegn som drønn og skytende sprekker som indikerer at det svake laget er lett å påvirke.
I leområder i flere himmelretninger ligger det fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse. Terrenget og breene har styrt vindretningen lokalt. Kraftig vind lørdag la opp noe fokksnøflak i sør- og vestvendte leformasjoner. Rundt Longyearbyen er det øverste fokksnølaget tynt og hardt, mens det andre steder i regionen har vært mer snø tilgjengelig for vinden og fokksnøflakene er større. Natt til mandag kom der et par cm nysnø i Longyearbyen-området.
Under fokksnøen høyt i snødekket finnes det et svakt lag av kantkorn. Det er også lag av kantkorn lengre ned i snødekket. Mot bakken er det et velutviklet lag med begerkrystaller.
Ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Det generelle bildet er at det er mindre snø enn normalt i store deler av regionen, særlig på Platåfjellet og rundt Longyeardalen. Toppskavlene ned mot dalen er i utgangspunktet små. Mest snø er det i vestlige deler av regionen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
30 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Av og til frisk bis mellom nordvest og nordøst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-23 °C til -18 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Av og til liten kuling i utsatte områder første del av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 14:45

520 moh

Sara@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Sara@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@19cmQ2

CTV@19cmQ2

Snødekke

135 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Wind affected snow surface, variable snow cover, westerly winds are Re-distributing snow in easterly aspects

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Area: Generally in the mountains. Description: Active wind transported snow

Skredfarevurdering

2 Moderat Today there is difficult to trigger wind slab on easterly facing aspects. On the trip we observed westerly facing aspects to be stripped of snow from the wind. There is a large amount of precipitation forecasted for the 72 hours along with strong westerly winds and an increase in temperature. Therefore conditions can change a lot in the coming days. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ There is hard wind slab of varying thickness in leeward slopes overlying a thin faceted layer. Similar to what other observers have found close to Longyearbyen. When traveling in this terrain by ski or scooter we didn’t observe any obvious signs of instability in this later, however it’s very reactive in stability tests when isolated.

Vær

Ikke nedbør -19 °C 7 m/s fra V → 50% skyer

Snøprofil

1 cm F RG, 18 cm P RGwp, 4 cm F FC 1 mm, 26 cm P FCxr, 4 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 5 cm P/P+ RG, 13 cm F FC 3 mm/4 mm, 19 cm 1F FC 2 mm, 15 cm 1F/1F+ FC 2 mm, 30 cm F DH 5 mm/6 mm -19,7 °C @ 0 cm, -20,6 °C @ 10 cm, -20,3 °C @ 20 cm, -20,1 °C @ 30 cm, -19,5 °C @ 40 cm, -17,9 °C @ 50 cm, -16 °C @ 60 cm, -13,4 °C @ 80 cm, -11,7 °C @ 100 cm

ObsID: 224811

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.03.2020 kl. 07:50

347 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N sektor av Sukkertoppen, snøpølsen er synlig i øvre høyre del.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Sukkertoppen mot øvre del av Vannledningsdalen. Lite snø tilgjengelig for transport.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Nordenskiöld og S- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  N- del av Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt pågående transport inn i Ø-vendt heng ved Nordenskiöld.

Snødekke

Vindpakket hard Generelt lite snø i Longyeardalen. Tiltagende vind har fraktet det lille av nysnøen som var inn i små beskyttede lommer. Fersk fokksnø finnes i lommer i nordlig sektor (ved Sukkertoppen). Ellers er det nå det gamle hardbankede snødekket som dominerer, der hvor det er snø.

Tester

ECTN18@3cmQ2 God

ECTX Tok to ECT-er i samme området. Det virker som om det i små områder er lettere å påvirke enn i andre, avhengig av hvor tykk det tynne laget av hard gammel fokksnø er på toppen. Stort sett vanskelig å påvirke dette laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat I Longyeardalen er det lite snø og svake lag er vanskelige å påvirke. Evt. skred forventes ikke å bli større enn str. 2. Liten sannsylighet for at det skal gå skred i Longyeardalen. Det er meldt en kraftig temperaturstigning, opp til -1 på søndag. Det skal snø en del (for Svalbardforhold) og det er nå meldt vind fra sør (det var meldt fra øst i går). Kan forvente et nytt fokksnøproblem da. I deler av regionen hvor det er lettere å påvirke kantkorn, kan det evt. trigge noe i kantkornlaget i tillegg. Det forventes ikke å kunne skje i Longyeardalen siden kantkornlaget her virket lite reaktivt i dag. Varslet faregrad er riktig Bra.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gjelder for Longyeardalen, her kan evt. skred ikke bli store, siden det er begrenset med snø i området. Kan ikke si så mye om snøfordelingen i resten av regionen.

Vær

Ikke nedbør -19,3 °C 8 m/s fra V →

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm, 17 cm 1F RGxf 1 mm, 1 cm K MFcr, 51 cm P MF 2 mm, 3 cm F DH 3 mm -21,5 °C @ 0 cm, -22,5 °C @ 5 cm, -22,5 °C @ 15 cm, -19,5 °C @ 35 cm, -19,4 °C @ 55 cm, -18,4 °C @ 75 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er tatt ca 10m sør fra den øvre snødybdesensoren. Snødybde her var kun 75cm. Fant ingen fersk fokksnø i dette området. Profilen er nok ikke representativt for regionen. Her antar jeg at det finnes områder med mer og mykere ny fokksnø over kantkornlaget, som kan være lettere å påvirke.

ObsID: 224694

Nordenskiöld Land / Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard

Snø

19.03.2020 kl. 10:30

83 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT1@6cmQ2 Middels Får ikke utslag i ECT-en siden det laget da bare blir komprimert. Bryter ved første klappet, men har dårlig bruddforplantningsevne.

ECTX

Vær

Ikke nedbør -25 °C 2 m/s fra NV ↘

Snøprofil

1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 14 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 25 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 20 cm P FC 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm F DH 4 mm/0 mm -24,2 °C @ 0 cm, -23,8 °C @ 10 cm, -21,7 °C @ 20 cm, -18,8 °C @ 40 cm, -15,5 °C @ 60 cm, -13,3 °C @ 80 cm, -12,3 °C @ 100 cm, -11,7 °C @ 120 cm, -11,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 224513

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2020 kl. 16:55

695 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Velutvikla rennsnø i snødekke som ligger på bre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen av Lars Hjerta mot Fardalen Snøen virker noe mer urørt og skjerma nede i Fardalen og på Longyearbreen. På toppen er snødekket sterkt preget av vind fra nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Larsbreen mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt høyere opp på Larsbreen, der vinden har tatt mer i snøoverflata. fortsatt dalvind fra sør, mens det er nordlig vind på toppen. ser mot Lars Hjertafjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ned Larsbreen mot Gruvefjellet. Skjerma området der dalvinden har dratt ned noe snø, som nå har sintra og er 4 fingre fast på overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Store og velutvikla begerkrystaller i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP2@23cmQ1 Middels

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene virker stabile,men også noe variert i regionen. Oppbygging av kantkorn har vært tydelig under fokksnøen den siste uka. Pga kantkorn oppbygging ville jeg vært noe forsiktig ved ferdsel på fokksnø i leheng der vinden har etterlatt seg fokksnø. Vinden har de siste dagene vært i stor grad styrt av terrenget. på toppene har vi hatt vind fra Nordlig sektor. Men kulda og klar værer har gitt en god trekk ned dalen og breene. Denne vinden har lokalt flytta på snø. Derfor har ser vi at fokksnøen legger seg ulikt i dalene enn i høyden. Hardhet og tykkelse på dette fokksnølaget vil påvirke i hvilken grad en skiløper eller skuter kan påvrike det svake laget av kantkorn under fokksnøen. Fortsatt samme vær type og utvikling fremover Varslet faregrad er riktig Tester i tirsdag og på søndag på 2 forskjellige steder viser at det er lett å påvirke kantkornlaget under fokksnøen. Så kanskje tone ned det at dette er vanskelig å påvirke, men heller si at det kan påvirkes der det overliggende laget er tynt og eller mykt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Problemet finnes der det er innblåst fokksnø lag.

Vær

Ikke nedbør -30 °C 2 m/s fra NV ↘

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 8 cm F DH 4 mm/0 mm -33 °C @ 0 cm, -30,5 °C @ 10 cm, -25,2 °C @ 20 cm, -22 °C @ 30 cm, -20 °C @ 40 cm, -16,5 °C @ 60 cm, -14 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tok nå profil i norvendt side ned fra Lars Hjerta til larsbreen. Har var det blåst inn et godt lag med fokksnø.

ObsID: 224294

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

17.03.2020 kl. 14:30

53 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Julenissegruva
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl over Nybyen S
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl over Nybyen N
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget mellom kirken og kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget - N

Snødekke

Et lite dryss av snø som kom i løpet av natten, mengden er ikke av betydning.

ObsID: 224281

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org