Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 18.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabiliseringen av fokksnøen går sakte med kaldt vær, så et og annet sted kan det fortsatt være mulig å løse ut skred i denne. Litt økende vind fra nord, men det forventes ikke at denne flytter på nok snø til å skape skredproblem av betydning. Under eldre fokksnø er det i ferd med å danne seg vedvarende svake lag av kantkorn. Per nå, så er det vanskelig å løse ut skred i dette, men eventuelle skred kan gi større skredstørrelse.
I leområder i flere himmelretninger ligger det fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse. Kraftig vind lørdag la opp noe fokksnøflak i sør og vestvendte leformasjoner. Rundt Longyearbyen er det øverste fokksnølaget tynt og hardt, mens det andre steder i regionen har vært mer snø tilgjengelig for vinden og fokksnøflakene er større. Natt til mandag kom der et par cm nysnø i Longyearbyen-området.
Rett under fokksnøen er det lag av kantkorn/begynnende kantkorn. Det er også lag av kantkorn lengre ned i snødekket. Mot bakken er det et velutviklet lag med begerkrystaller.
Det generelle bildet er at det er mindre snø enn normalt i store deler av regionen, særlig på Platåfjellet og rundt Longyeardalen. Toppskavlene ned mot dalen er i utgangspunktet små. Mest snø er det i vestlige deler av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-31 °C til -24 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-31 °C til -27 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2020 kl. 16:55

695 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Velutvikla rennsnø i snødekke som ligger på bre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen av Lars Hjerta mot Fardalen Snøen virker noe mer urørt og skjerma nede i Fardalen og på Longyearbreen. På toppen er snødekket sterkt preget av vind fra nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Larsbreen mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt høyere opp på Larsbreen, der vinden har tatt mer i snøoverflata. fortsatt dalvind fra sør, mens det er nordlig vind på toppen. ser mot Lars Hjertafjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ned Larsbreen mot Gruvefjellet. Skjerma området der dalvinden har dratt ned noe snø, som nå har sintra og er 4 fingre fast på overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Store og velutvikla begerkrystaller i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene virker stabile,men også noe variert i regionen. Oppbygging av kantkorn har vært tydelig under fokksnøen den siste uka. Pga kantkorn oppbygging ville jeg vært noe forsiktig ved ferdsel på fokksnø i leheng der vinden har etterlatt seg fokksnø. Vinden har de siste dagene vært i stor grad styrt av terrenget. på toppene har vi hatt vind fra Nordlig sektor. Men kulda og klar værer har gitt en god trekk ned dalen og breene. Denne vinden har lokalt flytta på snø. Derfor har ser vi at fokksnøen legger seg ulikt i dalene enn i høyden. Hardhet og tykkelse på dette fokksnølaget vil påvirke i hvilken grad en skiløper eller skuter kan påvrike det svake laget av kantkorn under fokksnøen. Fortsatt samme vær type og utvikling fremover Varslet faregrad er riktig Tester i tirsdag og på søndag på 2 forskjellige steder viser at det er lett å påvirke kantkornlaget under fokksnøen. Så kanskje tone ned det at dette er vanskelig å påvirke, men heller si at det kan påvirkes der det overliggende laget er tynt og eller mykt.

Vær

Ikke nedbør -30 °C 2 m/s fra NV ↘

Snødekke

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP2@23cmQ1 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Problemet finnes der det er innblåst fokksnø lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 8 cm F DH 4 mm/0 mm -33 °C @ 0 cm, -30,5 °C @ 10 cm, -25,2 °C @ 20 cm, -22 °C @ 30 cm, -20 °C @ 40 cm, -16,5 °C @ 60 cm, -14 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tok nå profil i norvendt side ned fra Lars Hjerta til larsbreen. Har var det blåst inn et godt lag med fokksnø.

ObsID: 224294

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

17.03.2020 kl. 14:30

53 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Julenissegruva
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl over Nybyen S
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl over Nybyen N
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen-Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget mellom kirken og kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget - N

Snødekke

Et lite dryss av snø som kom i løpet av natten, mengden er ikke av betydning.

ObsID: 224281

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

16.03.2020 kl. 08:16

32 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis

Vær

Ikke nedbør -19 °C 1,5 m/s fra V → 50% skyer Kald helg, kommet et par cm nysnø i Longyearbyen i løpet av natta

ObsID: 223063

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2020 kl. 21:53

539 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene virker stabile noe variert i regionen. Oppbygging av kantkorn har vært tydelig under fokksnøen den siste uka, og vi har hatt en del vind fra vestlig sektor som gir noe fokksnø. Kommer også inn noe snø i ny og ned, og jeg antar mest i vestlig del av regionen. Pga kantkorn oppbygging ville jeg vært noe forsiktig ved ferdsel på fokksnø østvendte leheng eller der vinden har etterlatt seg fokksnø. Hardhet og tykkelse på dett laget vil påvirke i hvilken grad en skiløper eller skuter kan påvrike det svake laget av kantkorn under fokksnøen. Det kom litt snø natt til mandag. ellers ventes kaldt vær og lite vind. Så ingen markante endringer. Kantkornutvikling Varslet faregrad er riktig Det står i varselet: stabiliseringen av de ferske fokksnøflakene settes mer eller mindre på pause i den polare kulden. Min erfaring fra et liv i polar kulde er at denne fokksnøen stabiliseres til tross for -30. Jeg synes å observere at det skjer også nå. ellers teksten godt beskrivende på slik jeg opplever forholdene nå er i regionen

Vær

Ikke nedbør -26 °C 4 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) De siste dagene har det vært vind fra vestlig sektor sammen med noe snø. Selvom det har vært skikkelig kaldt virker det som at fokksnøen stabiliserer seg rimelig raskt. Og på denne turen var det bare i noen få områder med fersk fokksnø fra en sørlig trekk de siste timene, som sprakk opp. Snøoverfalten er dekket av delvis vindpåvirket snø i skjerma og leområder. I lo er det avblåst og en hard overflate. Kantkornlag under fokksnøen.

Tester

ECTP2@23cmQ1 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø I testen var det lett å påvirke dette svake laget. Men jeg fikk ingen andre tegn på turen i forhold til dette laget. Jeg tenker derfor at det bare er i få områder der det er lett å påvirke dette laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,5 cm F DF 1 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC/FC 1 mm/1 mm Hele laget, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 2 mm/0 mm -28 °C @ 0 cm, -26,4 °C @ 10 cm, -23,8 °C @ 20 cm, -21,7 °C @ 30 cm, -19,3 °C @ 50 cm, -16,7 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 223020

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org