Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 16.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne og/eller myke. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis kan det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø, mens det er vanskeligere å løse ut skred der det er gammel fokksnø. Temperaturen synker igjen og stabiliseringen av de ferske fokksnøflakene settes mer eller mindre på pause i den polare kulden. Stedvis kan det være mulig å løse ut flak av eldre fokksnø, og stedvis kan det være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen. Det gjelder særlig om du kjører snøskuter.
I leområder i flere himmelretninger ligger det fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse. Kraftig vind lørdag la opp noe fokksnøflak i sør og vestvendte leformasjoner. Rundt Longyearbyen er det øverste fokksnølaget svært tynt og hardt, mens det andre steder i regionen har vært mer snø tilgjengelig for vinden og fokksnøflakene er større.
Rett under fokksnøen er det lag av kantkorn/begynnende kantkorn. Det er også lag av kantkorn lengre ned i snødekket. I bunn er det et velutviklet lag med begerkrystaller.
Fredag ble det meldt om et middels stort skred i Gangdalen.
Det generelle bildet er at det er mindre snø enn normalt i store deler av regionen, særlig på Platåfjellet og i Longyeardalen. Toppskavlene ned mot dalen er i utgangspunktet små. Mest snø er det i vestlige deler av regionen.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-31 °C til -23 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-32 °C til -21 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

16.03.2020 kl. 08:16

32 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis

Vær

Ikke nedbør -19 °C 1,5 m/s fra V → 50% skyer Kald helg, kommet et par cm nysnø i Longyearbyen i løpet av natta

ObsID: 223063

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2020 kl. 21:53

539 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -26 °C 4 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) De siste dagene har det vært vind fra vestlig sektor sammen med noe snø. Selvom det har vært skikkelig kaldt virker det som at fokksnøen stabiliserer seg rimelig raskt. Og på denne turen var det bare i noen få områder med fersk fokksnø fra en sørlig trekk de siste timene, som sprakk opp. Snøoverfalten er dekket av delvis vindpåvirket snø i skjerma og leområder. I lo er det avblåst og en hard overflate. Kantkornlag under fokksnøen.

Tester

ECTP2@23cmQ1 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene virker stabile noe variert i regionen. Oppbygging av kantkorn har vært tydelig under fokksnøen den siste uka, og vi har hatt en del vind fra vestlig sektor som gir noe fokksnø. Kommer også inn noe snø i ny og ned, og jeg antar mest i vestlig del av regionen. Pga kantkorn oppbygging ville jeg vært noe forsiktig ved ferdsel på fokksnø østvendte leheng eller der vinden har etterlatt seg fokksnø. Hardhet og tykkelse på dett laget vil påvirke i hvilken grad en skiløper eller skuter kan påvrike det svake laget av kantkorn under fokksnøen. Det kom litt snø natt til mandag. ellers ventes kaldt vær og lite vind. Så ingen markante endringer. Kantkornutvikling Varslet faregrad er riktig Det står i varselet: stabiliseringen av de ferske fokksnøflakene settes mer eller mindre på pause i den polare kulden. Min erfaring fra et liv i polar kulde er at denne fokksnøen stabiliseres til tross for -30. Jeg synes å observere at det skjer også nå. ellers teksten godt beskrivende på slik jeg opplever forholdene nå er i regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø I testen var det lett å påvirke dette svake laget. Men jeg fikk ingen andre tegn på turen i forhold til dette laget. Jeg tenker derfor at det bare er i få områder der det er lett å påvirke dette laget.

Snøprofil

0,5 cm F DF 1 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC/FC 1 mm/1 mm Hele laget, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 2 mm/0 mm -28 °C @ 0 cm, -26,4 °C @ 10 cm, -23,8 °C @ 20 cm, -21,7 °C @ 30 cm, -19,3 °C @ 50 cm, -16,7 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 223020

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2020 kl. 15:51

119 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Gruvefjellet fra Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Gruvefjellet fra huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Platåfjellet over Sverdupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Platåfjellet over huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Platåfjellet over huset nord.

Snødekke

ObsID: 222807

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2020 kl. 16:06

205 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Charlotte@unis

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dette må ha gått ila gårsdagen/natta. Kjørte fra svea i går og så det ikke. Kjørte der igjen i dag, da var det gått. Registrere en del andre små utsklidninger i sør vendte sider.

Vær

-21 °C 12 m/s

ObsID: 222652

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2020 kl. 16:06

431 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Platåfjellet og den østvendte siden ned mot dalen. Bildet er tatt mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Noe snø men ingen toppskavler i denne renna
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Sukkertoppen fra varden
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Fra varden mot sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Bra trekk fra NV i kveld

Vær

Ikke nedbør -26,6 °C 10 m/s fra NV ↘ 55% skyer

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Samlet noe fokksnø i små formasjoner. Små toppskavler og noe snø i rennene ned mot dalen. Finner kantkorn i snødekket.

Tester

ECTP25@57cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Pågående vind fra NV gir fersk fokksnø i leheng. Lite snø på Platåfjellet og i siden ned mot Longyeardalen. Fortsatt oppbygging av fokksnø neste 24 t Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Pågående vind fra NV gir fersk fokksnø i leggen.

Snøprofil

55 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm Skarelag, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 15 cm K RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DH 0 mm/0 mm -27,6 °C @ 0 cm, -28 °C @ 10 cm, -28,6 °C @ 20 cm, -28,9 °C @ 30 cm, -27,8 °C @ 40 cm, -28,1 °C @ 50 cm, -26,8 °C @ 60 cm, -26,6 °C @ 70 cm, -20,8 °C @ 80 cm, -20,2 °C @ 90 cm, -18 °C @ 100 cm, -17 °C @ 120 cm, -15 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 222656

Nordenskiöld Land / Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard

Snø

13.03.2020 kl. 10:30

83 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -26,6 °C 8 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP13@18cmQ2 Middels

Snøprofil

15 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F DF/FC 1 mm/0 mm Skiktovergang, 37 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 30 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 52 cm P MF 2 mm/0 mm, 5 cm F DH 3 mm/0 mm -10,3 °C @ 145 cm, -10,6 °C @ 125 cm, -11,9 °C @ 105 cm, -13,7 °C @ 85 cm, -16,1 °C @ 65 cm, -20 °C @ 45 cm, -21,3 °C @ 25 cm, -23,4 °C @ 15 cm, -26,1 °C @ 5 cm, -26,3 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 222583

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org