Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldt og rolig vær bidrar til utvikling av vedvarende svake lag i snødekket. Det er observert kantkorn under utvikling under den siste fokksnøen, det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper. Det skal generelt mye til for å løse ut skred i vedvarende svake lag dypere i snødekket. Stabilisering av fokksnø går sakte, og den må fremdeles tas hensyn til.
Snøoverflaten består i hovedsak av vindpåvirket snø med varierende hardhet, mange steder harde fokksnøflak. Mye vindutsatt terreng er avblåst. I skjermede formasjoner kan det ligge løsere snø. Det er generelt lite snø, og mest snø i V- og N-vendt terreng. Mer snø øst i regionen.
Det finnes begerkrystaller ved bakken og kantkorn ved skarelag høyere i snødekket. Enkelte steder finnes lommer med nedføyket overflaterim nede i snødekket. Vedvarende svake lag ligger generelt under bærende snø. Et nyere kantkornlag under utvikling innad i fokksnøen høyt i snødekket må følges med fremover.
Det er observert overflaterim flere steder etter rolig og kaldt vær.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-26 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-20 °C til -16 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

17.01.2020 kl. 10:30

377 moh

VSund@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -17,5 °C 1,4 m/s fra Ø ←

Tester

ECTX God

Snøprofil

1 cm 4F PP 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 44 cm P RG 1 mm/0 mm D, 16 cm K RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 14 cm P RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm F DH 3 mm/0 mm D -20,6 °C @ 0 cm, -18,9 °C @ 7 cm, -18,3 °C @ 17 cm, -17 °C @ 27 cm, -14 °C @ 47 cm, -11,9 °C @ 67 cm, -9,3 °C @ 87 cm, -7,4 °C @ 107 cm, -6,5 °C @ 127 cm

ObsID: 207409

Nordenskiöld Land / Lia

Snø

17.01.2020 kl. 09:00

109 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Så ingenting til det svake laget med nysnø men nå var jeg bare på ca. 200 moh så dette problemet kan fortsatt være aktuelt høyere oppe. Med været som er varslet vil dette ikke bli mere ustabilt. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad kan meget vel fortsatt være aktuell høyere oppe men under 400 moh er den etter min mening for høy.

Vær

Snø -17 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer lett snødrev

Tester

ECTP27@50cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Da der er få områder under 400 meter hvor der faktisk er snø (snøen ligger bare i rennene) er skredproblemet meget begrenset i utbredelse. Søylen virker veldig stabil uten definerte svake lag i denne.

Snødekke

60 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt veldig avblåst med snø i rennene.

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 8,5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 6 cm K RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K RGxf/FC 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 16 cm P FC 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DH 0 mm/0 mm -17 °C @ 0 cm, -17,9 °C @ 10 cm, -17 °C @ 20 cm, -16 °C @ 30 cm, -15 °C @ 40 cm, -13,3 °C @ 50 cm, -11,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207379

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.01.2020 kl. 08:00

32 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snø i lufta, mot Sukkertoppen fra vei 221
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Det har kommet 1-2 cm nysnø i Longyearbyen natt til fredag.

Vær

Snø -15 °C 1 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Lett snø på morgenen fredag, kommet en cm med nysnø og litt stigende temperatur

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fremdels kaldt vintervær, kommet rundt 1-2 cm lett nysnø i løpet av natta. På morgene lett snø i lufta.

ObsID: 207354

Nordenskiöld Land / Hiortfjell Linken

Snø

15.01.2020 kl. 15:53

414 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt opp mot hiortfjell. Lite snø for årstiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Det glinser i overflatekant. Hard overflate. Lite tilgjengelig for transport
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Området rundt Longyeabyen bærer preg av lite snø, sterk vind fra øst og for tiden kaldt og klart. Mye betongsnø og sastrugi. For dette området finner jeg at vi er nede på FG1. Mulig det er mere snø og andre forhold lengere øst. Holder seg på denne måten de nærmeste dagene. Det kantkornproblemet, (eller vedvarene svake laget) i varslet finner jeg ikke noe observasjon for? Jeg menr det kan tones ned

Vær

Etter en vindfull periode i forrige uke har den siste uka vært kald og stort sett klar. Nå -25 grader og litt trekk fra øst

Tester

ECTN15@4cmQ3 God Lite bruddforplantning i det som kanskje er et litt utviklet kantkornlag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Det eneste lille skredproblemet jeg finner i dag er at det er litt lagdeling i de øverste delene av fokksnøen. Ellers er det mye betongsnø.

Snødekke

Generelt lite snø for årstiden. I Longyearbyen og området rundt er det lite snø, og de østvendte sidene er helt avblåste. Vestvendte sider har snø, og forsnkinger i terrenget bærer preg av veldig mye vind i det siste. Det glinser i overflatekantkorn på hele min tur i dag opp til Linken på Hiortfjell. Videre er overflaten er hard med mye sastrugi. Under dette harde laget på ca 5cm er det litt mykere fokksnø, og antydning til begynnende kantkorn rett under det øverste harde laget. Under denne mykere fokksnøen 1f, 3-4cm er det et hardt og tykt lag med fokksnø som llegger lokk på det meste. Eldre kantkornlag er lite potente og godt begravet. Øvrig region har jeg lite oversikt over, men hører at det er mer snø i de dalene som går Nord-Sør, (Todalen/Gangdalen og Bolterdalen/Tverrdalen) og mer snø lenger øst i regionen.

Snøprofil

0,1 cm F FC 1 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 45 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 2 mm/0 mm -26 °C @ 0 cm, -23,3 °C @ 5 cm, -21,1 °C @ 15 cm, -19,5 °C @ 25 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207147

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org