Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 16.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den siste vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldt og rolig vær bidrar til utvikling av vedvarende svake lag i snødekket. Det er observert kantkorn under utvikling under den siste fokksnøen. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å løse ut skred i vedvarende svake lag dypere i snødekket. Stabilisering av fokksnø går sakte, og den må fremdeles tas hensyn til.
Snøoverflaten består i hovedsak av vindpåvirket snø med varierende hardhet, mange steder harde fokksnøflak. Mye vindutsatt terreng er avblåst. I skjermede formasjoner kan det ligge løsere snø. Det er generelt lite snø, og mest snø i V- og N-vendt terreng.
Det finnes begerkrystaller ved bakken og kantkorn ved skarelag høyere i snødekket. Enkelte steder finnes lommer med nedføyket overflaterim nede i snødekket. Vedvarende svake lag ligger generelt under bærende snø. Et nyere kantkornlag under utvikling innad i fokksnøen høyt i snødekket må tas med i betraktning.
Det er observert overflaterim flere steder etter rolig og kaldt vær.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-25 °C til -22 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-26 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Hiortfjell Linken

Snø

15.01.2020 kl. 15:53

414 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt opp mot hiortfjell. Lite snø for årstiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Det glinser i overflatekant. Hard overflate. Lite tilgjengelig for transport
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Etter en vindfull periode i forrige uke har den siste uka vært kald og stort sett klar. Nå -25 grader og litt trekk fra øst

Snødekke

Generelt lite snø for årstiden. I Longyearbyen og området rundt er det lite snø, og de østvendte sidene er helt avblåste. Vestvendte sider har snø, og forsnkinger i terrenget bærer preg av veldig mye vind i det siste. Det glinser i overflatekantkorn på hele min tur i dag opp til Linken på Hiortfjell. Videre er overflaten er hard med mye sastrugi. Under dette harde laget på ca 5cm er det litt mykere fokksnø, og antydning til begynnende kantkorn rett under det øverste harde laget. Under denne mykere fokksnøen 1f, 3-4cm er det et hardt og tykt lag med fokksnø som llegger lokk på det meste. Eldre kantkornlag er lite potente og godt begravet. Øvrig region har jeg lite oversikt over, men hører at det er mer snø i de dalene som går Nord-Sør, (Todalen/Gangdalen og Bolterdalen/Tverrdalen) og mer snø lenger øst i regionen.

Skredfarevurdering

1 Liten Området rundt Longyeabyen bærer preg av lite snø, sterk vind fra øst og for tiden kaldt og klart. Mye betongsnø og sastrugi. For dette området finner jeg at vi er nede på FG1. Mulig det er mere snø og andre forhold lengere øst. Holder seg på denne måten de nærmeste dagene. Det kantkornproblemet, (eller vedvarene svake laget) i varslet finner jeg ikke noe observasjon for? Jeg menr det kan tones ned

Tester

ECTN15@4cmQ3 God Lite bruddforplantning i det som kanskje er et litt utviklet kantkornlag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Det eneste lille skredproblemet jeg finner i dag er at det er litt lagdeling i de øverste delene av fokksnøen. Ellers er det mye betongsnø.

Snøprofil

0,1 cm F FC 1 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 45 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 2 mm/0 mm -26 °C @ 0 cm, -23,3 °C @ 5 cm, -21,1 °C @ 15 cm, -19,5 °C @ 25 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207147

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.01.2020 kl. 14:54

703 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet mer snø i Sveaområdet enn ved Longyearbyen under østaværet for en uke siden. Under fokksnøen fra forrige uke ligger et tykt skarelag, og under skaren finnes et kantkornlag. Mulig det er under utvikling et kantkornlag over denne skaren. Ingen skredaktivitet observert i området i det siste, men det er mørkt så det er ikke mange sider som er observert. Mulig at man med stor tilleggsbelastning kan utløse str 3-skred i få/noen sider. Det har vært kaldt siste uka og er meldt kaldt mange dager framover. Antas at skredproblemene vedvarer på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN22@28cmQ1 Middels Bruddet forplanter seg over 2/3 av søylen.

ECTP15@62cmQ3 Middels Kollaps i begerkrystallene i bunnen.

CTH22@28cmQ1 Middels

CTE9@15cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 700 moh Det er tidligere i vinter rapportert ett skred str 2 og senere ett skred str 3 i denne siden som ligger på isbre. Andre lignende sider kan kanskje med stor tilleggsbelastning løsne str 3-skred ned til begerkrystaller på isen. Løsnet på ECTP15.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 700 moh Det ser ut til å ha kommet mer snø i Sveaområdet enn ved Longyearbyen under østaværet for en uke siden. Kanskje mulig med skredstrørrelse 3 i Sveaområdet, men antatt 2 her.

Snøprofil

0,5 cm 4F SH 1 mm/0 mm, 14,5 cm F DF 1 mm/0 mm, 12 cm K RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 7 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm, 10 cm P RGxf 2 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 15 cm F DH 4 mm/0 mm -28 °C @ 0 cm, -24 °C @ 10 cm, -20 °C @ 20 cm, -16 °C @ 30 cm, -12 °C @ 40 cm, -10 °C @ 60 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206792

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.01.2020 kl. 12:00

95 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -20 °C 2 m/s fra SV ↗

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Oppsøkte sted med mye snø, veldig hard vindpakket snø øverste 40cm, deretter løst lag med kantkorn. Mulig det er et tynt lag i bunnen av kantkornlaget som har utviklet seg til litt mer ustabilt, for får glatt brudd i bunnen av dette laget ved CT etter 12 slag.

Tester

CTE12@45cmQ2 God Snøen over det svake laget er veldig hardpakket.

Snøprofil

40 cm P RG 0 mm, 5 cm 1F FC 1 mm/1 mm Nedre del, 50 cm P/1F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 5 cm F FC 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206777

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org