Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 16.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan utløses av skiløpere og skutere der snødekket er tynt. Skred kan fjernutløses. Fokksnøen kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes av en person eller skuter, spesielt der snødekket er tynt og mykt. Skred kan også fjernutløses. Kaldt vær bidrar til at kantkornlag utvikles videre. Fokksnøen som har vært et skredproblem siste tiden forventes å ha stabilisert seg, og det skal mer til for å løse ut skred i denne snøen.
I overflaten er snøen hard og vindpakket de fleste steder. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i nord- og vestvendte heng. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø opp til 300 moh.
Det er flere svake lag i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Ved bakken er det et vedvarende svakt lag av begerkrystaller.
Søndag ble det observert drønn i snøen på ca 100 moh. Dette var sannsynligvis i kantkornlaget som ligger nede ved bakken.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Mulighet for liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-21 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.12.2019 kl. 15:11

261 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Charlotte@unis Kommentar:  Bilde tatt mot sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 100 moh

Vær

Ikke nedbør -7,3 °C 7 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Kast på 12m/s

Snøprofil

4 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 46 cm 1F/P RG 1 mm D, 3 cm 4F DH 3 mm D -8 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -9,2 °C @ 30 cm, -8,8 °C @ 40 cm, -7,2 °C @ 60 cm, -6,7 °C @ 65 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Generelt avblåst. Det er lite snø i de områdene vi var. Vestvendte og sørvest vendte sider har noe snø, typisk i søkk/renner.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Tester

LBT@65cmQ3 Gikk på bakken

ObsID: 202181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.12.2019 kl. 13:23

523 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  ECTP i rim / kantkon over tynn skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rim / kantkorn over tynn skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekk i fokksnøen etter drønn og kantkorn over bakken som kollapsa

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV Vind fra NØ har gitt et ferskt fokksnøproblem i vest og sør vendte lesider

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV Et vedvarende svakt lag av nedsnødd rim og kantkorn over et tynt skare. på dette stedet var det relativt lett å løse ut. Men på obsturen helt opp til Trollsteinen fikk jeg ingen tegn på brudd i dette laget. Jeg vurderer derfor at det er på gunnn har fokksnø over er vanskelig å løse ut. Og problemet er ikke like fremtredende som for en uke siden. da det nok gikk flere store skred på dette laget.

Vær

Snø -10,5 °C 13 m/s fra NØ ↙ 75% skyer Litt snø i lufta i høyden og en del vind,

Skredaktivitet

15. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er tynt men relativt krevende. vedvarende svakt lag som er i ferd med å bli pakket inn av fokksnø, men som fortsatt kan påvirkes og da kan skredene bli store. Laget har vist seg å være virkelig potent i forhold til forplantning. det viste dagens ECT også. Et skred i fokksnøen kan være lett å løse ut og kunne gi så stor belastning at det påvirker det svake laget under. Og da kan skredet bli stort. Ellers lite faretegn på turen. Jeg vurdere det til derfor å være en krevende FG 2 Lurer på om den omvendte tempgradienten, men kaldere tempereaturer i snødekket som vi har hatt et par dager nå kan gi dannelse av kantkorn i snøoverflaten. Ellers lite vind og nedbør i dagene fremover. Varslet faregrad er riktig I det riktig som det står i varselet at det er kaldt og gode forhold for kantkorndannelse i snødekket? Det har jo vært relativt mildt de siste dagene og temperaturprofil i flere observasjoner de siste dagene viser jo en omvendt gradient.

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 15 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F SHcv/FC 3 mm/0 mm Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 3 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -14,7 °C @ 20 cm, -13,4 °C @ 30 cm, -12 °C @ 40 cm, -10,7 °C @ 50 cm, -10,1 °C @ 55 cm, -8,7 °C @ 60 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye vind de siste dagene fra sørøst til nordvest har gitt et snødekke preget av fokksnø i leområder og avblåst ellers. det er relativt lite snø og vinden har de siste dagene trensportert sant og småstein, så ikke så mye snø igjen å flytte på. Men litt nedbør i høyden i dag, så et lite fokksnøprblem er å finne. Men lite snø i overflaten. dypere ned i snødekket er det et vedvarende svakt lag av rim og kantkorn over skare. Dette finner vi nok først og fremst i litt høyre liggende områder og dypere inn i regionen. Dette var svært potent for en uke siden, men fortsatt mulig å komme i kontakt med. spesielt der overliggende fokksnølag er tynt. Eller har det vært relativt mildt de siste dagene og gode forforhold sintring i fokksnøen

Faretegn

Ferske sprekker Drønn og kollaps gav sprekker i fokksnøen

Drønn i snøen Drønn på ca 100 moh i tynt snødekke. Det var kantkorn ved bakken som brøyt.

Tester

ECTP11@39cmQ1 Middels

ECTN3@5cmQ2 Middels

LBT5@39cmQ1 Middels

LBT2@5cmQ2 Middels

ObsID: 202166

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

14.12.2019 kl. 18:50

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Et mindre skred gått på samme laget som de andre skredene i området
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  800m bruddkant, sannsynligvis gått for ca ei uke siden på rim eller kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i østvendte heng er sparsomt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Endel hard fokksnø på veien opp Lars Hierta

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, V, NV over 300 moh Det ser ut som det laget med kantkorn/rim henger bedre sammen nå enn tidligere. At kornene er frosset mer sammen. Iallefall vanskeligere å påvirke både fordi det laget over er hardere og mulig det har mistet noe potensiale

Vær

nesten vindstille, klart og måneskinn. Rundt 10 minus nede i byen og minus 14 oppå breen

Skredaktivitet

Noen (2-5) På min obstur i dag så jeg store skred som må ha gått for ca ei uke siden, siden det er mye fokksnø over. Da stemmer det også med ryktene med at Sysslemannen var ute å fløy over området sist Mandag og fant flere store skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles er det største problemet kantkorn over skare. Og sektoren er nok både vestlige og nordlige heng. Noe vanskeligere å påvirke, men skredene vil bli like store Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm I 0 mm/0 mm -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 2 cm, -15,2 °C @ 5 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -11,3 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Varierende. Snødekket er preget av mye vind i det siste. Ligger snø i vest og nordvendte heng. Lite snø under 300m. Får ikke de sprekkene og drønnene vi har hatt tidligere, så det er mulig det kantkornlaget lengere ned er mindre potent, eller at det er bare vanskeligere å påvirke det. Ingen skred gått ned fra Sarkofagen mot Lonyearbreen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN19@10cmQ2 Middels

ECTN11@3cmQ2 God

ObsID: 202086

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

13.12.2019 kl. 22:37

70 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen - Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svredruphammern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nord for Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 0 moh

ObsID: 201974

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.12.2019 kl. 15:46

236 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ingen forplantning på ECT
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øverste snømålern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Omtrent midt på Pølsa. Gikk rundt og var på andre sida av den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lengre ned . Rett over den laveste snåmåleren

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 5 m/s fra S ↑ 40% skyer

Skredaktivitet

13. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Et nytt fokksnøproblem etter vinden det siste døgnet. Men på sukkertoppen har det bare låst inn moderate mengder med snø, og fokksnøen virker allerede å ha begynt å stabiliseres. Rolige vindforhold, relativt mildt og ingen nedbør er bra vær for stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm Skiktovergang, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DH 2 mm/0 mm -7,6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -9,3 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

0 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Noe innblåst snø i Sukkertoppen. Men det virker også som at Sør - vinden har erodert en del på fonna. Ser mye småskavler og vindformer i pølsa

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN14@15cmQ2 God

ObsID: 201963

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

13.12.2019 kl. 10:45

377 moh

VSund@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Størrelse settes som "små" pga. begrenset snømengde tilgjengelig i området.

Vær

-9,1 °C 14 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Snøprofil

0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 39,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 21 cm P MFpc 0 mm/0 mm Litt smeltepåvirket og frossent igjen. , 1 cm F DH 2 mm/0 mm -8,8 °C @ 90 cm, -10,6 °C @ 70 cm, -12,3 °C @ 50 cm, -12,9 °C @ 30 cm, -11,6 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 0 cm

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Generelt lite snø i området. Avblåst ned til gammelt skarelag. Lite snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

ObsID: 201922

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org