Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 14.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan utløses av skiløpere og skutere der snødekket er tynt. Skred kan fjernutløses. Fokksnøen kan også gi skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold og mindre pålagring av ferske fokksnøflak. Fokksnøflakene som har bygget seg opp i lesider de siste dagene stabiliserer seg etterhvert, men dette tar tid når det er kaldt. Skred kan fortsatt løses ut av en person. Størst utbredelse i sørlige og østlige deler av regionen. Det er vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes av en person eller snøscooter og løse ut skred. Spesielt der snødekket er tynt og mykt. Skred kan også fjernutløses. Kaldt vær bidrar til at kantkornlag utvikles videre og at stabilisering av fokksnøen tar lengre tid.
Kraftig vind har påvirket snødekket og dannet panserharde fokksnøflak. Snøen er ujevnt fordelt. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Nede i snødekket finnes vedvarende svake lag. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Selv om snødekket generelt er tynt, er det flere svake lag høyt i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Ved bakken er det et vedvarende svakt lag av begerkrystaller.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-17 °C til -12 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Om kvelden liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

14.12.2019 kl. 18:50

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Et mindre skred gått på samme laget som de andre skredene i området
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  800m bruddkant, sannsynligvis gått for ca ei uke siden på rim eller kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i østvendte heng er sparsomt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Endel hard fokksnø på veien opp Lars Hierta

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm I 0 mm/0 mm -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 2 cm, -15,2 °C @ 5 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -11,3 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN19@10cmQ2 Middels

ECTN11@3cmQ2 God

Vær

nesten vindstille, klart og måneskinn. Rundt 10 minus nede i byen og minus 14 oppå breen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, V, NV over 300 moh Det ser ut som det laget med kantkorn/rim henger bedre sammen nå enn tidligere. At kornene er frosset mer sammen. Iallefall vanskeligere å påvirke både fordi det laget over er hardere og mulig det har mistet noe potensiale

Snødekke

Varierende. Snødekket er preget av mye vind i det siste. Ligger snø i vest og nordvendte heng. Lite snø under 300m. Får ikke de sprekkene og drønnene vi har hatt tidligere, så det er mulig det kantkornlaget lengere ned er mindre potent, eller at det er bare vanskeligere å påvirke det. Ingen skred gått ned fra Sarkofagen mot Lonyearbreen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles er det største problemet kantkorn over skare. Og sektoren er nok både vestlige og nordlige heng. Noe vanskeligere å påvirke, men skredene vil bli like store Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem

Skredaktivitet

Noen (2-5) På min obstur i dag så jeg store skred som må ha gått for ca ei uke siden, siden det er mye fokksnø over. Da stemmer det også med ryktene med at Sysslemannen var ute å fløy over området sist Mandag og fant flere store skred.

ObsID: 202086

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

13.12.2019 kl. 22:37

70 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen - Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svredruphammern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nord for Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 0 moh

ObsID: 201974

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.12.2019 kl. 15:46

236 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ingen forplantning på ECT
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øverste snømålern
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Omtrent midt på Pølsa. Gikk rundt og var på andre sida av den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lengre ned . Rett over den laveste snåmåleren

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm Skiktovergang, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DH 2 mm/0 mm -7,6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -9,3 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN14@15cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 5 m/s fra S ↑ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Snødekke

0 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Noe innblåst snø i Sukkertoppen. Men det virker også som at Sør - vinden har erodert en del på fonna. Ser mye småskavler og vindformer i pølsa

Skredfarevurdering

2 Moderat Et nytt fokksnøproblem etter vinden det siste døgnet. Men på sukkertoppen har det bare låst inn moderate mengder med snø, og fokksnøen virker allerede å ha begynt å stabiliseres. Rolige vindforhold, relativt mildt og ingen nedbør er bra vær for stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

13. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 201963

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

13.12.2019 kl. 10:45

377 moh

VSund@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 39,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 21 cm P MFpc 0 mm/0 mm Litt smeltepåvirket og frossent igjen. , 1 cm F DH 2 mm/0 mm -8,8 °C @ 90 cm, -10,6 °C @ 70 cm, -12,3 °C @ 50 cm, -12,9 °C @ 30 cm, -11,6 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 0 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Vær

-9,1 °C 14 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Størrelse settes som "små" pga. begrenset snømengde tilgjengelig i området.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Generelt lite snø i området. Avblåst ned til gammelt skarelag. Lite snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 201922

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.12.2019 kl. 08:52

11 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: -14 i går kveld kl 22 til -6 nå

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 201732

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.12.2019 kl. 17:20

50 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør -14 °C 11 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Vinden har tatt seg opp i løpet av dagen, og det har gått fra helt klar himmel til mer overskyet. Fra lite til moderat bakkefokk.

ObsID: 201700

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.12.2019 kl. 15:52

179 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Tatt fra midten av øvre del av 30-graders-henget. Mot VSV. Basecamp i bakgrunnen

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Avblåst i øvre del av løsneområdet som kan true Gruve7-veien ovenfor Basecamp. Ligger litt snø i nedre del av løsneområdet, men ingen mulighet til å sjekke på slakere sammenlignbart sted. det må legge seg mye mer snø for at man skal kunne få skred str 3 over 1000 m3 som må til for å true kjøretøy på vei. Tok en snøprofil litt lenger opp rett nedenfor veien, men tror ikke denne er sammenlignbar med henget.

ObsID: 201706

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snø

11.12.2019 kl. 15:41

149 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN27@35cmQ1

CTE3@10cmQ1

CTE1@65cmQ3 Begerkrystaller i bunn kollapser på første slag

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm F DH 2 mm/0 mm -20 °C @ 0 cm, -19 °C @ 5 cm, -15 °C @ 15 cm, -12 °C @ 25 cm, -10 °C @ 35 cm, -9 °C @ 45 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Geografisk posisjon på snøprofilen ble feil og jeg fant ikke ut hvordan jeg kan endre posisjon. Snøprofilen ble tatt ca 300 m lenger Nordøst. godt ovenfor 30-graders-henget, rett nedenfor veien.

ObsID: 201707

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

11.12.2019 kl. 11:39

70 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruve 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen

Snødekke

0 cm nysnø

ObsID: 201624

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.12.2019 kl. 09:18

288 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm P RG, 1 cm 1F RGxf 1 mm, P RG, 10 cm 1F RG, 40 cm P RG, 2 cm F DH 2 mm -21 °C @ 0 cm, -18,8 °C @ 10 cm, -14,7 °C @ 20 cm, -12,7 °C @ 30 cm, -11,1 °C @ 40 cm, -9,1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH20@32cmQ2 God

ECTN23@11cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -17,6 °C 5 m/s fra Ø ← Begynt å føyke litt nå

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Vanskelig å påvirke dette sjiktet i fokksnøen

Snødekke

16 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På Sukkertoppen er det i hovedsak innblåst snø i det vanlige leområdet.Der det er en del snø er snøen i hovedsak hard fokksnø. Finner noen begynnende kantkornlag som vanskelig lar seg påvirke. Der snødekket er tynt og der det er mye luft mellom steinene i underlaget finnes velutviklet kantkorn lag i bunn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sannsynligvis har sukkertoppen kun kantkorn utvikling i bunnen av snødekket. Denne observasjonen bekrefter derfor obsen til Kjetil forrige uke. Noe usikerhet knyttet til om det kan være et skremet kantkornlag som ligger i snødekket lenger inn i henget. Fokksnø og pålasting i morgen Varslet faregrad er riktig For Longyeardalen er dagens faregrad lav

ObsID: 201597

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org