Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 10.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av skiløpere og skutere der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 10.12: Oppjustert til faregrad 3 pga. nye observasjoner. Det er vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes av en person og løse ut skred. Skred kan også fjernutløses. Det kan også løses ut skred i den eldre fokksnøen, men det kreves stor belastning. Kaldt vær gjør at stabilisering av snøen tar lengre tid.
Kraftig vind har påvirket snødekket og dannet panserharde fokksnøflak. Snøen er ujevnt fordelt. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Selv om snødekket generelt er tynt, er det flere svake lag høyt i snøpakken. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Ved bakken er det et vedvarende svakt lag av begerkrystaller.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-24 °C til -17 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-27 °C til -17 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / larsbreen Øst / Nordenskioldland

Snø

10.12.2019 kl. 23:41

539 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen mot NØ fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet ned mot Longyeardalen fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Østsiden av Nordenskioldtoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nederste del av Larsbreen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV har på eksponerte steder vært en trekk fra SØ og et nytt fokksnøproblem i leområder

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store SV, V, NV usikker på utbredelsen av skredproblemet om det er i få eller noen heng. velger noen fordi jeg har fått meldinger av grupper som har vært ute med scooter - stopp og fått tydelige drønn. Der overliggende fokksnø er hardt krever det nok også større tillegsbelastning for å kunne påvikre laget. Antar skredet fra Trollsteinen skyldes brudd i dette laget et sted er snødekket var tynd og forplantning opp i snødekket i henget over.

Faretegn

Drønn i snøen Tydelig drønn på et flak i skjerma terreng i morena til Larsbreen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tydelig potent kantkorn problem i snødekke. litt usikker på utbredelse. Det er i skjerma og vestvende heng. Men fordi snødekket er tynt virker det å være lett å påvirke laget. Skredet på Trollsteinen viser at kantkornlaget har god evne til bruddforplantning og fjernutløsing. Nytt rufsevær på torsdag med både vind og nedbør kan gi en periode torsdag og fredag da økt pålasting på dette kantkornproblemt kan føre til naturlig utløste skred i vestvendte og skjerma fjellsider. På sikt kan nytt fokksnølag føre til at det blir vanskeligere å påvirke dette kankornlaget Varslet faregrad er riktig bra

Vær

Ikke nedbør -25 °C 2 m/s fra S ↑ Trakk litt ned breen fra S på vei opp. Vindstille på Trollsteinen

Tester

LBT4@57cmQ2 Middels

ECTN19@26cmQ3 God

ECTN10@6cmQ3 God

ECTP23@57cmQ2 Middels

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/SHcv 3 mm/0 mm Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 0 mm/3 mm -27,5 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -13,6 °C @ 30 cm, -12 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm, -8,8 °C @ 66 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

67 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det snødde til i går kveld, og det kom mer i høyden enn nede i dalen. så det ligger nå noe løs snø tilgjengelig for transport på platåfjellene. vestvendte heng har fokksnø i varierende hardhet etter hvor skjermet den ligger. Fant et kantkorn lag over skare, kan også være noe innblåst rim enkelte steder i dette lager. usikker på utbredelsen av dette, men i hovedsak i skjermet vestvendt.

ObsID: 201558

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snø

10.12.2019 kl. 20:50

661 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet som ble rapportert inn i går
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels V Finnes også et lite fokksnøproblem. Strl 1eller 2 skred.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store V Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette finnes nok i alle vestvendte heng som var skjermet for vidnden for halvannen uke siden. Det vi fant i dag var store fine godt utviklede kantkorn. I områder der fokksnøen over er tykk og hard er det vanskelig å påvirke dette laget. I områder der snødekket er tynt er det lett å påvirke det. Det skredet som gikk i går regner vi med gikk på dette laget. Om det gikk på noen annet, som vi ikke ser det vi gravde 150m lengere sør, så finnes DET problemet i få områder.

Faretegn

Drønn i snøen Fikk et drønn i snøen på veien opp

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der det finnes snø av noe mengde, vestvendte områder, er det et klart kantkornproblem nede i snødekket. Det oppleves som lett å påvirke i få områder og vanskeligere å påvirke i noen områder. Uansett er skredterreng (der det er snø) utsatt nå. Ligger mellom FG2 og FG3 Kalt og fint for utvikling av kantkorn. Stor temp graident der snødekket er tynt. Med vind og nedbør de neste dagen får vi et nytt fokksnøproblem. Varslet faregrad er riktig

Vær

Egentlig stille på toppen av trollsteinen, men god trekk ned breen.

Tester

ECTP19@42cmQ2 Middels

ECTN10@6cmQ3

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 3 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Ila de siste 24 timer har det kommet 5cm nysnø over hele området. Under dette er det vindpåvirket hardt. Endel snø i vestvente områder, der vinden har fått tak er det k hardt. I le-områder er det mykere

ObsID: 201553

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

10.12.2019 kl. 05:18

130 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Change in snow depths between the two scans. Close to a meter of snow accumulated around the snow supporting structures over Lia, behind the snow fences over Gruvedalen, and on the leeward edge of Sukkertoppen's northwest ridge.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snow depths on Sukkertoppen as of 2019/12/06 at 1000. The upper starting zone has snow depths consistently in excess of a half meter, with up to 1,5 meters snow near the ridge. In other isolated areas to the lee of the ridge extending down towards the supporting structures, snow depths exceed one meter in isolated locations. Otherwise, snow depths are generally less than 50 cm except in the debris flow channels.

Snødekke

Terrestrial laser scanning snow cover data from the storm 2019/12/05. Scanned from the roof of UNIS 2019/12/04 @ 1630 just prior to the storm and again on 2019/12/06 @ 1000 after the storm had abated.

ObsID: 201397

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.12.2019 kl. 22:29

684 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredhendelse

9. des 20:29 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 704 moh og sluttet på 589 moh Kantkornet snø over skarelag 60 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Trollstein vestside En kamerat av meg fjernutløste et stort skred ned fra Trollstein. Han var selv 500m unna, oppå Larsbreen. Jeg regner med at det er gått i den gryta mellom ryggen og den bakken hvor man normalt går og som er under 30 grader. I dette området der skredet har gått kan det nok være over 30 grader selv om det ikke vises på kartet. Veldig potente forhold i alle vestvendte leområder

ObsID: 201395

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snø

08.12.2019 kl. 22:48

661 moh

Kjetil@obskorps (****)

Snødekke

Etter min tur på trollstein i dag ser jeg at snødekket har stort sett blitt hardere enn for en til to dager siden. Fokksnøproblemet er nesten borte, og kantkorn lengere ned er noe vanskeligere å påvirke

ObsID: 201275

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snø

08.12.2019 kl. 14:19

324 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn rundt is
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddflate ved ECT

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Tydelig kantkorn problem i snødekket der det i hele tatt er noe snø igjen - vestvendt leområder. De fleste steder er overliggende fokksnølag kvivfast bettong, men noen få steder er laget mykere, dise stedene fikk jeg drønn i snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -17,6 °C 2 m/s fra Ø ← klart og fint i helga

Tester

ECTP13@16cmQ1 Middels

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm K/P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm, 15 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 3 mm/0 mm, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 3 mm/0 mm -21 °C @ 0 cm, -18,6 °C @ 10 cm, -16,5 °C @ 20 cm, -14,1 °C @ 30 cm, -11,1 °C @ 50 cm, -9 °C @ 70 cm, -8,5 °C @ 90 cm, -7,6 °C @ 125 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Nå er det et skikkelig fokksnødekket. det virker som at meste parten av snøen er blitt flytta på. Og det er lite snø igjen der østavinden har tatt. I leområder er fokksnøen stortsett bettong hard. kantkorn i flere sjikt i snødekket

ObsID: 201244

Nordenskiöld Land / Hiortfjell Linken

Snø

07.12.2019 kl. 18:12

414 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Legg merke til sprekk i snødekket som går helt ned til kantkorn under fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Her vises kantkornlaget under fokksnøen og over et hardere lag med mer avrundede kantkorn

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 1 - Små V Fremdeles lagdeling i fokksnø, stort sett stabilisert seg mye de to siste dager. Men ser at det øverste nyeste laget, ca 1-2cm er lett å påvirke, og med et nysnølag under kan det bli små skred av det

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels V Problemet finnes nesten overalt over 200 m der det er snø, nemlig i vestvendte heng. De siste ukene har det vært drønn i snøen og kollaps i dette laget. Nå med enda mer fokksnø over er det mulig litt vanskeligere å påvirke, men mer snø som vil rase ut

Faretegn

Ferske sprekker Kjørte over en vestvendt fonn og hele siden kollapset., ca 100m bredde og 10m høyde Om det hadde vært bratt nok ville det ha gått et skred

Skredfarevurdering

2 Moderat I alle vestvente områder over 100-200m er det lett å påvirke et kantkornlag nede i snødekket. Dette er også i vestvendte områder det er snø. Alt annet er stort sett avblåst. Med noen eller få heng, lett å løse ut, strl 2 eller 3 havner vi da på FG2. Tydelig bevis på at faregradean ikke forteller sannheten da ferdsel på snø i skredterreng bør unngås.

Tester

ECTPV@40cmQ2 GÅr på kantkorn under fokksnø

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/2 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 2 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

På min tur over til Linken på Hiortfjell i dag er snødekket preget av stromen fra på Torsdagen. Adventdalen er det snø med hard sasstrugi. Vestvendte sider har hard fokksnø øverst med kantkorn under. Alle andre eksposisjoner er stort sett avblåst

ObsID: 201143

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2019 kl. 15:00

25 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen ved passering med hundespann.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 6 m/s fra Ø ←

ObsID: 201123

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org