Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind kan gi snøtransport og pålagring av fokksnøen over de vedvarende svake lagene. Dette kan gjøre fokksnøen hardere og dermed er det vanskeligere å påvirke lagene under. Men går det først til brudd kan skredene bli større. Fjernutløsning er fortsatt mulig.
Snødekket er ujevnt fordelt. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Selv om snødekket er tynt, er det flere svake lag høyt i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Det er også funnet nedføyket rim. Ved bakken er det begerkrystaller.
De siste dagene er det observert drønn og ferske sprekker i snødekket. Lørdag rapporteres det om drønn i vestvendte områder mot Trollsteinen, som tyder på at kantkornlaget er aktivt.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-17 °C til -14 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-17 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.12.2019 kl. 19:15

16 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra Ø ← Snøvær og sterk bakkefokk.

ObsID: 200677

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.12.2019 kl. 15:59

10 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Vær

Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200665

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen 100m under varde

Snø

03.12.2019 kl. 22:49

231 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nedre del av skavel under sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet tatt oppover mot skavelen av sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet opp mot varden
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Renna over kirkegården
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

11@15cmQ3 God Får til brudd i underkant av øverste fokksnø, men ingen forplanting. Kantkornlag ved bakken løsner med frigjøring av profil.

Skredfarevurdering

1 Liten Obs og vurdering gjelder for Longyearbyen og er ikke representativ for regionen. Jeg klarer ikke å finne det laget med kantkorn over skare som jeg fant ved svalsatveien og ved Gruve 7 på Lørdagen. Det betyr ikke at det er borte, jeg turte ikke gå inn på den toppskavelen nettopp pga det laget. Lite snø, et lite potent fokksnøproblem, og kantkorn ved bakken Økende sidelasting og direktelasting med snø fra Øst og sør vil gi et nytt fokksnøproblem på Onsdag kveld, Torsdag

Snødekke

Veldig lite snø i sidene rundt Longyearbyen. Gikk opp til den eneste plassen med snø, nemlig den skavelen øverst på sukkertoppen. Enkelte søkk i terrenget med litt mer snø. Generelt er det øverst et lag med 1f fokksnø som gradvis blir mykere lengere ned og antydning til delvis nedbrutt nysnø, før man kommer ned på et tykkere k hard fokksnø, og under dette med kantkorn ved bakken. Jeg klarer ikke finne det laget med kantkorn over skare. Finner heller ikke skare, så det kan være derfor. Men så gikk jeg heller ikke inn på den skavelen pga egensikkerhet. Så kan ikke utelukke at det er der.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det er også et kantkornlag ved bakken. Generelt er det så mye stein som stikker opp gi og gjennom det laget at jeg tror det er vanskelig å få til noe der

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels V Dette fokksnøproblemet er mest aktuelt i skavelen under sukkertoppen. Ellers er det ikke nok snø

Vær

-8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 20 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm -13 °C @ 0 cm, -13 °C @ 5 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -12 °C @ 15 cm, -12 °C @ 20 cm, -11,5 °C @ 25 cm, -11 °C @ 30 cm, -10,5 °C @ 40 cm, -9 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200506

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.12.2019 kl. 18:57

184 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Bacecamp
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

10 cm totalt En liten sjekk i løsneområde for skredbane som kan true veien nedenfor. Delvis avblåst. 5-15 cm relativt fersk fokksnø uten særskilt lagdeling eller mistanke om svake lag

ObsID: 200499

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.12.2019 kl. 14:29

569 moh

Sara@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sara Mollie
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sara Mollie
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sara Mollie
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

CTM13@58cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat In the location where we dug the pit it would be difficult to trigger the weak layers due to a hard overlaying wind slab. We dug in some of the deepest snow we found in the area, snow depths are shallow overall due to wind and limited precipitation. It would be hard to trigger any avalanche larger than a size two due to spatial variability of snow depth. If the forecasted storm actualizes in the next 48 hours we can be cautious about new wind slabs forming over the surface. Based on our snow pit we don’t expect widespread avalanche activity down to the current weak layers. We have limited data for the region at this altitude. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NV

Snødekke

57 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snow pack on breinosa is characterized by strong south easterly winds over the past week. Varies between pencil hard wind slabs and up to half meter satrugi

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s fra SØ ↖ Stable weather conditions in the last 24 hours

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

17 cm K RG 0 mm D, 10 cm P/1F FC 1 mm D, 10 cm P FC 1 mm/1 mm D, 2 cm F FC/DH 2 mm/3 mm D, 1 cm I MFcr D, 8 cm 4F FC 2 mm D, 9 cm 1F FC 2 mm/2 mm D, 1 cm F DH 3 mm D -15,5 °C @ 0 cm, -16,9 °C @ 10 cm, -16,7 °C @ 20 cm, -14,8 °C @ 30 cm, -9,8 °C @ 58 cm, -11,8 °C @ 40 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 200490

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snø

03.12.2019 kl. 12:40

223 moh

Solveig (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm 4F 0 mm/0 mm, 29 cm 1F 0 mm/0 mm, 1 cm 4F 0 mm/0 mm, 2 cm 1F 0 mm/0 mm, 54 cm P 0 mm/0 mm, 11 cm 4F 0 mm/0 mm, 33 cm 1F 0 mm/0 mm

ObsID: 200663

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

03.12.2019 kl. 09:04

378 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rim i det svake lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil med rim på overflaten. Det svake laget med rim ses tydelig under fokksnøen. Under der ses lagene med kraftig kantkorn utvikling på grunn av den gunstige temperaturgradienten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil hvor skillet mellom fokksnøen og lagene med kantkorutvikling ses tydeligt og laget nederst med beger og kantkorn er veldig tydelig
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket hardt og vindavblåst

Tester

ECTN18@8cmQ3 Middels

CTM17@8cmQ3 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Med fjellværet som er meldt de neste 24 timene vil laget ikke stabilisere seg særlig i forhold til nå situasjonen på grunn av kulden. Der er muligens litt kantkorn (nedføyket nysnø under omdannelse) i laget og de vil med de varslede temperaturer i fjellet utvikle seg og dermed destabilisere laget mere. Muligens vil laget bli mere potent med den store temperaturgradienten som er i søylen. Varslet faregrad er riktig Det er i mørket vanskelig å vurdere hvor mye snø der ligger i fjellsidene og dermed blir det vanskelig å estimere størrelsen på mulige skred. Antar at der i noen heng ligger såpass mye snø at et skred vil kunne nå størrelse 2 og dermed blir faregraden 2.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 0 moh Det svake laget var i en nordvest helning men er tidligere funnet i nordøst helning. Muligens finnes laget også under eldre fokksnø i andre expositioner. Der er nedføyket nysnø i laget som er under omdannelse til kantkorn hvilket skjer kjapt med den nåværende temperaturgradient.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -15 °C 8 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,3 cm F SH 2 mm/0 mm D, 8 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm F/F SH/DF 3 mm/0 mm D Skarelag Muligens begynnende kantkorn her også, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 4 cm P/I RGxf/IFrc 1 mm/0 mm D Veldig tynn ishinne nederst i laget, sannsynligvis fra iståke., 8 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 27 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm F/F DH/FC 3 mm/2 mm D -19 °C @ 0 cm, -19 °C @ 10 cm, -16,5 °C @ 20 cm, -13 °C @ 30 cm, -11,2 °C @ 40 cm, -9,6 °C @ 50 cm, -7,4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200393

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

02.12.2019 kl. 23:12

29 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen over lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget over sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet Over kirka

Snødekke

Generelt lite snø i Longyearbyen. Litt snø i den snøpølsa over vei 228.

ObsID: 200326

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 22:06

594 moh

Kjetil@obskorps (****)

Notater

Etter en skitur til Trollstein i går kveld: lite snø under 2-300 m. fokksnøen som kom på fredag lørdag har blitt veldig hard. Mer bærende nå enn på Fredag Lørdag. Fremdeles gode drønn i snøen i vestvendte områder. Pga begrensede snømengder kan kanskje skredstørrelse reduseres til strl 2

ObsID: 200192

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 17:00

50 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Snø -10 °C 7 m/s Litt nedbør og noe snøfokk innover Adventdalen. Bra med fokksnø i leområder, langs brinker osv, ellers avblåst.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn ved passing av dette punktet med hundeslede.

ObsID: 200172

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org