Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 02.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe roligere vind vil føre til en gradvis stabilisering av fokksnøen fra siste dager. Vedvarende svake lag høyt i snødekket ventes fortsatt å være lett å påvirke der snødekket er tynt. Fjernutløsning er mulig!
Det har kommet litt snø nå og da med kraftig vind fra Ø. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Det ligger mest snø i vestvendt terreng. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Selv om snødekket er tynt, er det flere svake lag høyt i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på kantkorn rundt skarelag. Det er også funnet nedføyket rim. Ved bakken er det begerkrystaller.
Lørdag meldes det om 3 naturlig utløste middels store flakskred i V-NV heng fra Platåberget.
Det er observert drønn og ferske sprekker i snødekket siste dager.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-20 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-18 °C til -15 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

02.12.2019 kl. 23:12

29 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen over lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget over sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet Over kirka

Snødekke

Generelt lite snø i Longyearbyen. Litt snø i den snøpølsa over vei 228.

ObsID: 200326

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 22:06

594 moh

Kjetil@obskorps (****)

Notater

Etter en skitur til Trollstein i går kveld: lite snø under 2-300 m. fokksnøen som kom på fredag lørdag har blitt veldig hard. Mer bærende nå enn på Fredag Lørdag. Fremdeles gode drønn i snøen i vestvendte områder. Pga begrensede snømengder kan kanskje skredstørrelse reduseres til strl 2

ObsID: 200192

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 17:00

50 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Vær

Snø -10 °C 7 m/s Litt nedbør og noe snøfokk innover Adventdalen. Bra med fokksnø i leområder, langs brinker osv, ellers avblåst.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn ved passing av dette punktet med hundeslede.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 200172

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 13:57

214 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Brudd og skrytende lange sprekker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåste områder på høyder og nabber
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Pågående snøtransport

Vær

10 m/s fra Ø ← Pågående bakkefokk

Tester

ECTPV@45cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette er samme laget som er rapportert som rim og som fasettert nedføyket nysnø. Utbredelsen er der det finnes fokksnø over. Mao vestvendte heng. Andre plasser er dette blåst bort. Finnes også mindre problem med kant under skare og lagdeling i fokksnø. De to siste er mindre problem. Kort sagt er det stor skredfare der det er snø. Men pga dette er kun i vestvendte heng og at det ikke er veldig store mengder snø kan det være en FG 3 eller sterk FG2

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært lett å løse ut 3 - Store V, NV Dette er hovedproblemet i dag. Ligger overalt der det er fokksnø over. PÅ svalsatveien tidligere i dag fant vi noen større korn. Dette har blitt rapportert som rim og som fasetert nysnø. Jeg ser det som kantkorn fra 0,5-1mm. Mulig det er større krystaller inni der. Laget vises tydelig i snøprofil og bryter lett med god bruddforplantning.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God bruddforplantning på kantkorn/rim over skare

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ivestvendte heng der det er fokksnø over

Snødekke

Det kom noe snø i går kveld som nå er under transport. Forholdsvis sterkt vind som også flytter på eldre fokksnø slik at det meste av snø nå blir liggende i vestvendte områder. Mitt intrykk er at alt annet enn vestlig sektor er avblåst ned til stein eller ned til skarelag.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 3 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 199995

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 12:49

78 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Vær

Snø -10 °C Tidvis rolig og tidvis mellom 15 og 20ms i kastene. Snø og snøfokk. Snøfonnene har blitt opptil 50-60cm i løpet av natten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Oppbygning av fonner 40-60 cm

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: -20 til -10 over natten

ObsID: 199986

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 11:31

216 moh

Kjetil@obskorps (****)

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV Et strl 1 og tre strl 2, mulig strl 3.

ObsID: 199985

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org