Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 01.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fører til fortsatt pålagring av fokksnø mot V. Det finnes vedvarende svake lag høyt i snødekket som vil være svært lett å påvirke der snødekket er tynt. Fjernutløsning er mulig!
Lørdag snør og blåser det fra Ø. Før helgen er det lenge siden forrige store snøfall og det har kommet litt snø nå og da med kraftig vind fra Ø. Det er avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø.
Selv om snødekket er tynt, er det flere svake lag høy i snødekket. Under fokksnøen er det observasjoner på rim og kantkorn siste tiden. Ved bakken er det begerkrystaller.
Lørdag meldes det om 3 naturlig utløste middels store flakskred i V-NV heng fra Platåberget.
Det er observert drønn og ferske sprekker i snødekket siste dager.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-20 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 22:06

594 moh

Kjetil@obskorps (****)

Notater

Etter en skitur til Trollstein i går kveld: lite snø under 2-300 m. fokksnøen som kom på fredag lørdag har blitt veldig hard. Mer bærende nå enn på Fredag Lørdag. Fremdeles gode drønn i snøen i vestvendte områder. Pga begrensede snømengder kan kanskje skredstørrelse reduseres til strl 2

ObsID: 200192

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.12.2019 kl. 17:00

50 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn ved passing av dette punktet med hundeslede.

Vær

Snø -10 °C 7 m/s Litt nedbør og noe snøfokk innover Adventdalen. Bra med fokksnø i leområder, langs brinker osv, ellers avblåst.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 200172

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 13:57

214 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Brudd og skrytende lange sprekker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåste områder på høyder og nabber
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Pågående snøtransport

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God bruddforplantning på kantkorn/rim over skare

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ivestvendte heng der det er fokksnø over

Vær

10 m/s fra Ø ← Pågående bakkefokk

Snødekke

Det kom noe snø i går kveld som nå er under transport. Forholdsvis sterkt vind som også flytter på eldre fokksnø slik at det meste av snø nå blir liggende i vestvendte områder. Mitt intrykk er at alt annet enn vestlig sektor er avblåst ned til stein eller ned til skarelag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette er samme laget som er rapportert som rim og som fasettert nedføyket nysnø. Utbredelsen er der det finnes fokksnø over. Mao vestvendte heng. Andre plasser er dette blåst bort. Finnes også mindre problem med kant under skare og lagdeling i fokksnø. De to siste er mindre problem. Kort sagt er det stor skredfare der det er snø. Men pga dette er kun i vestvendte heng og at det ikke er veldig store mengder snø kan det være en FG 3 eller sterk FG2

Tester

ECTPV@45cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært lett å løse ut 3 - Store V, NV Dette er hovedproblemet i dag. Ligger overalt der det er fokksnø over. PÅ svalsatveien tidligere i dag fant vi noen større korn. Dette har blitt rapportert som rim og som fasetert nysnø. Jeg ser det som kantkorn fra 0,5-1mm. Mulig det er større krystaller inni der. Laget vises tydelig i snøprofil og bryter lett med god bruddforplantning.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 3 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 199995

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 12:49

78 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KeyserLRKHSkredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Oppbygning av fonner 40-60 cm

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: -20 til -10 over natten

Vær

Snø -10 °C Tidvis rolig og tidvis mellom 15 og 20ms i kastene. Snø og snøfokk. Snøfonnene har blitt opptil 50-60cm i løpet av natten.

ObsID: 199986

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.11.2019 kl. 11:31

216 moh

Kjetil@obskorps (****)

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV Et strl 1 og tre strl 2, mulig strl 3.

ObsID: 199985

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

28.11.2019 kl. 12:01

400 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Adventdalen mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Et tydelig lag med nedsnødd rim høyt oppe i snødekket
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Fokksnø som ligger på løst lag med nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Får drønn på Ferske fokksnøflak.

Vær

-20 °C 2 m/s fra S ↑ Kaldt og klart.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det har vært stabilt kaldt i regionen i flere uker nå. Vi har fått litt snø i ny og ne. Men bare små mengder om gangen. Det har generelt snødd mer i høyden og øst i regionen. Relativt tynt snødekket rundt Longyearbyen. Vi har hatt dager med noe vind. Nå er snødekket preget av vind fra øst og sør. Avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Tynt snødekke og kuldegrader har ført til kantkorn oppbygging. Men det gjorde lite ut av seg på denne turen. Antar kantkorn er utbredt i hele regionen og i den grad det er et skredproblem varierer fra område til område. Virker som det er lite fremtredende rundt Longyearbyen. Finner et tydelig lag med nedsnødd rim høyt oppe i snødekket over et tynt skadelig. Dette skyldes sannsynligvis fuktig havtåke som vi hadde i forrige uke. Hard is å skrape på frontruta morran etter! Antar dette er å finne i den vestlige delen av regionen (som på Vindodden).

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om snødekket er tynt har det 2 klare svake lag høyt oppe. Det er også observert et fjernutløst skred i regionen de siste dagene. Det kan være det samme tillaget som var et tydelig skredproblem på denne turen. I områder med mer snø og der mye fokksnø er blåst inn kan dette gi skred i str 2. Sterkere vind mot helgå og noe snø nå gi større utbredelse av de 2 skredproblema

Tester

ECTP3@9cmQ2 Dårlig

ECTP2@6cmQ2 Dårlig

LBT@6cmQ2 Brudd i innelåst fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Antar dette i hovedsak er i vestlig del av regionen

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV Finner fokksnø som ligger på et løst lag med delvis nesebrudd nysnø i leområder

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, F SH 3 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 3 mm/0 mm -24 °C @ 0 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 51 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 199778

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen, Longyearbyen

Snø

28.11.2019 kl. 12:00

118 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Gruvefjellet, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell, østvendt side.

Faretegn

Ferske sprekker Både drønn og sprekker i de avgrensede områder med snøansamling.

Drønn i snøen

Vær

Ikke nedbør -20,4 °C 6 m/s fra SØ ↖

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt lite snø i Longyeardalen, ganske avblåst. I skjermede områder ligger det fokksnøansamlinger av varierende hardhet. Litt lett bakkefokk, lite snø tilgjengelig for transport. Det er kun små skavler som har dannet seg på Gruvefjellet og Platåfjellet.

Skredfarevurdering

1 Liten Snøforholdene i Longyeardalen er ikke representative for regionen. Det er generelt lite snø i Longyeardalen og det er kun i veldig begrensede områder hvor det ligger opp til 95 cm med snø. Ellers er fjellsidene ganske avblåste. Det er lite sannsynlig at evt. skred vil bli større enn str.1 pga lite snø. Det finns flere svake lag i snødekket og på steder hvor snødekket er tykkere, vil det evt. kunne løses ut større skred enn i Longyeardalen. Det er meldt tiltagende vindstyrke på lørdag, med opptil 15 m/s fra Ø retning. Det er også meldt en del nedbør. Avhengig av hvor mye snø som kommer, kan det bli en del pålagring av snø i V-vendte heng. Dette vil i såfall lede til økt skredfare. Varslingssesongen ikke kommet i gang enda.

Tester

ECTN21@27cmQ2 Middels

ECTP11@6cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Begerkrystaller ved bakken. Ikke noe stort problem da dette er vanskelig å løse ut og det er veldig begrensete mengder med snø som evt. kan løsne.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV Under turen (til fots) løste vi ut veldig små flak flere ganger. Det er begrenset hvor store evt. skred kan bli, da det er lite snø i området. Antydning til kantkorn i grensen mot den overliggende fokksnøen. Samme skredproblem finnes i den nedre grensen av laget av nedføyket nysnø, hvor denne ligger på et gammelt skarelag.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm P RG 1 mm/0 mm D, 21 cm 4F/1F DFbk/FC 1 mm/0 mm D Rimlag antydning til kantkorn både i øvre del av dette laget og i nedre del av dette laget, under ECT-en opptstod det brudd i disse to "lag", 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17,5 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm D ganske små kantkorn, ikke større enn 0,7mm, 26 cm P MFpc 0 mm/0 mm smeltepakke fra tidligere mildvær, langt ned i snødekket, 4 cm 4F DH 3 mm/0 mm -8,5 °C @ 75 cm, -9 °C @ 55 cm, -10,7 °C @ 35 cm, -16,2 °C @ 15 cm, -20,5 °C @ 5 cm, -23,1 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er tatt nord for for den øvre snødybdesensoren på Sukkertoppen (flagget viser feil sted i kartet). Dette feltet har den største snøansamlingen i fjellsiden. Den største målte snødybden i dette området var 95 cm.

ObsID: 199776

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org