Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 29.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

28.11.2019 kl. 12:01

400 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Adventdalen mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Et tydelig lag med nedsnødd rim høyt oppe i snødekket
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Fokksnø som ligger på løst lag med nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Får drønn på Ferske fokksnøflak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om snødekket er tynt har det 2 klare svake lag høyt oppe. Det er også observert et fjernutløst skred i regionen de siste dagene. Det kan være det samme tillaget som var et tydelig skredproblem på denne turen. I områder med mer snø og der mye fokksnø er blåst inn kan dette gi skred i str 2. Sterkere vind mot helgå og noe snø nå gi større utbredelse av de 2 skredproblema

Vær

-20 °C 2 m/s fra S ↑ Kaldt og klart.

Tester

ECTP3@9cmQ2 Dårlig

ECTP2@6cmQ2 Dårlig

LBT@6cmQ2 Brudd i innelåst fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Antar dette i hovedsak er i vestlig del av regionen

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV Finner fokksnø som ligger på et løst lag med delvis nesebrudd nysnø i leområder

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det har vært stabilt kaldt i regionen i flere uker nå. Vi har fått litt snø i ny og ne. Men bare små mengder om gangen. Det har generelt snødd mer i høyden og øst i regionen. Relativt tynt snødekket rundt Longyearbyen. Vi har hatt dager med noe vind. Nå er snødekket preget av vind fra øst og sør. Avblåste fjellsider i de store dalene og fokksnø i leområder. Tynt snødekke og kuldegrader har ført til kantkorn oppbygging. Men det gjorde lite ut av seg på denne turen. Antar kantkorn er utbredt i hele regionen og i den grad det er et skredproblem varierer fra område til område. Virker som det er lite fremtredende rundt Longyearbyen. Finner et tydelig lag med nedsnødd rim høyt oppe i snødekket over et tynt skadelig. Dette skyldes sannsynligvis fuktig havtåke som vi hadde i forrige uke. Hard is å skrape på frontruta morran etter! Antar dette er å finne i den vestlige delen av regionen (som på Vindodden).

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, F SH 3 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 3 mm/0 mm -24 °C @ 0 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 51 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 199778

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen, Longyearbyen

Snø

28.11.2019 kl. 12:00

118 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Gruvefjellet, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen, vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell, østvendt side.

Faretegn

Ferske sprekker Både drønn og sprekker i de avgrensede områder med snøansamling.

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

1 Liten Snøforholdene i Longyeardalen er ikke representative for regionen. Det er generelt lite snø i Longyeardalen og det er kun i veldig begrensede områder hvor det ligger opp til 95 cm med snø. Ellers er fjellsidene ganske avblåste. Det er lite sannsynlig at evt. skred vil bli større enn str.1 pga lite snø. Det finns flere svake lag i snødekket og på steder hvor snødekket er tykkere, vil det evt. kunne løses ut større skred enn i Longyeardalen. Det er meldt tiltagende vindstyrke på lørdag, med opptil 15 m/s fra Ø retning. Det er også meldt en del nedbør. Avhengig av hvor mye snø som kommer, kan det bli en del pålagring av snø i V-vendte heng. Dette vil i såfall lede til økt skredfare. Varslingssesongen ikke kommet i gang enda.

Vær

Ikke nedbør -20,4 °C 6 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTN21@27cmQ2 Middels

ECTP11@6cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Begerkrystaller ved bakken. Ikke noe stort problem da dette er vanskelig å løse ut og det er veldig begrensete mengder med snø som evt. kan løsne.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV Under turen (til fots) løste vi ut veldig små flak flere ganger. Det er begrenset hvor store evt. skred kan bli, da det er lite snø i området. Antydning til kantkorn i grensen mot den overliggende fokksnøen. Samme skredproblem finnes i den nedre grensen av laget av nedføyket nysnø, hvor denne ligger på et gammelt skarelag.

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt lite snø i Longyeardalen, ganske avblåst. I skjermede områder ligger det fokksnøansamlinger av varierende hardhet. Litt lett bakkefokk, lite snø tilgjengelig for transport. Det er kun små skavler som har dannet seg på Gruvefjellet og Platåfjellet.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm P RG 1 mm/0 mm D, 21 cm 4F/1F DFbk/FC 1 mm/0 mm D Rimlag antydning til kantkorn både i øvre del av dette laget og i nedre del av dette laget, under ECT-en opptstod det brudd i disse to "lag", 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17,5 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm D ganske små kantkorn, ikke større enn 0,7mm, 26 cm P MFpc 0 mm/0 mm smeltepakke fra tidligere mildvær, langt ned i snødekket, 4 cm 4F DH 3 mm/0 mm -8,5 °C @ 75 cm, -9 °C @ 55 cm, -10,7 °C @ 35 cm, -16,2 °C @ 15 cm, -20,5 °C @ 5 cm, -23,1 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er tatt nord for for den øvre snødybdesensoren på Sukkertoppen (flagget viser feil sted i kartet). Dette feltet har den største snøansamlingen i fjellsiden. Den største målte snødybden i dette området var 95 cm.

ObsID: 199776

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snø

27.11.2019 kl. 13:00

223 moh

Solveig (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE13@90cmQ1 Dårlig Bruddet var på skrå, innover.

Snøprofil

4 cm 1F 0 mm/0 mm, 5 cm 4F 0 mm/0 mm, 9 cm 1F 0 mm/0 mm, 1 cm 4F 0 mm/0 mm, 3 cm 1F 0 mm/0 mm, 1 cm 4F 0 mm/0 mm, 18 cm 1F 0 mm/0 mm, 35 cm F 0 mm/0 mm, 1 cm 1F 0 mm/0 mm, 13 cm F 0 mm/0 mm, 1 cm 1F 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 199712

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org