Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 25.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.11.2019 kl. 21:26

47 moh

Villspor (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Villspor

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavlbrudd langs brink

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Snø -9 °C 2 m/s fra V →

Skredaktivitet

24. nov. 0-6 (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V

ObsID: 199545

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.11.2019 kl. 20:07

50 moh

Strømqvist (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Strømqvist
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Strømqvist

Skredhendelse

24. nov 20:08 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Skuterutløst Ø-vendt I renne eller forsenkning Litet lokalt flakskred utløst av skuter i ett elveleie. Øst vendt heng. Har varit østavind i området

Ulykke/hendelse

Ingen skadd. Snø

ObsID: 199546

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

24.11.2019 kl. 16:00

567 moh

Erlend Ø (Ukjent)

Snødekke

4 cm nysnø Lett snølag som lett sklir på rim under. For tynt og lite kompakt til å utløses her. Kollaps av sukkersnø i bunnen mot bakken. På grunn av det jeg så her tror jeg dette ville blitt utløst om det hadde vært brattere

Vær

Snø 3 m/s

ObsID: 199536

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.11.2019 kl. 13:00

600 moh

Satrem (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Satrem Kommentar:  30x30 CT. Blokken glapp på 22 slag på det kantkorna laget 45cm. Det øverste laget slapp på 25 slaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Satrem Kommentar:  60 cm snødybde her. Den tydeligste linjen er det kantkorna laget. Hele neven gikk inn. Det er også et tynt lag på 20 cm som er mer tydelig på neste bilde. Godt fokket snø i forskjellige lag. De større fokksnølagene var godt pakket (1 finger for å trenge gjennom snøen)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Satrem

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Drønn i snøen over hele larsbreen. Fra mindre drønn til større drønn som strakk seg flere meter til siden.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Vær

Snø -9 °C 5 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Nedbøren var sannsynligvis transportert snø.

Tester

22@45cmQ1 Middels CT 30x30

Skredfarevurdering

Denne profilen er gravd i vestlig (W) retning under ryggen til Larshjerta. Vi har hatt vind fra S, SE, SW, så det er naturlig at det har akkumulert snø i dette området. Det kantkorna laget har sannsynligvis kommet fra mildperioden og det synkende temperaturen som har gitt høy temperaturgradient og utvikling av kantkorn.

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen 60 cm snødybde her. Den tydeligste linjen er det kantkorna laget. Hele neven gikk inn. Det er også et tynt lag på 20 cm som er mer tydelig på neste bilde. Godt fokket snø i forskjellige lag. De større fokksnølagene var godt pakket (1 finger for å trenge gjennom snøen)

ObsID: 199511

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

23.11.2019 kl. 12:30

419 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Denne profilen er gravd i Nordlig sektor og er ikke veldig representativ for dalsidene i Longyeardalen der det i toppen av dalsidene lå svært lite og kompakt snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet

Faretegn

Drønn i snøen Det var en del drønn i snøen, mest små/korte der det var tynt snødekke, men også ett par kraftigere/lengre drønn (mer spredning) i områder der det var opp til en halvmeter med fersk fokksnø. Det er flere lag med kantkorn i snødekket, trolig ett forholdsvis tynt lag kantkorn under skare som kollapset. Drønn ble bare observert i de nordlige sektorer (NW-NE).

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Generelt ganske lite snø og svært varierende snødekke. Stort sett avblåste rygger og opptil noe en halvmeter snø i lesider og søkk. Det ligger mest snø i nordlig sektor (NW-NE) da det er her de ca 5 cm med nysnø som har kommet siste uka har endt opp som myk fokksnø. Det er nå lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Vær

Snø -7 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Den siste uka har det kommet noen cm snø, totalt rundt 5 cm. Fremtredende vindretning har vært SW-E og vinden har i korte perioder vært oppe i over 10 m/s i kastene, slik at det har vært noe vindtransport av løssnøen.

Tester

ECTP22@34cmQ2 Middels Denne ECTen er tatt samme sted som snøprofilen; nordlig sektor.

Skredfarevurdering

1 Liten Denne observasjonen og faregraden gjelder for Longyeardalen og er ikke representativ for resten av regionen. Det er fortsatt lite snø i fjellsidene ved Longyeardalen, lite endring siste uka. Kun svært begrensede områder i renner og søkk som det ligger litt mer snø, opptil rundt halvmeteren på det meste. Toppskavlene på Gruvefjellet og Platåberget er svært små, neppe over en meter noe sted. Det kan ha blitt krysslastet noe fersk fokksnø inn i renner i dalsidene, men klarte ikke å se noen klare tegn på dette og det er heller ingen indikasjoner på noen større avsetninger der DRIVA snødybdesensorene står. Vurderer det til att det fortsatt ikke er nok snø til at det kan bli noen snøskred ned mot Longyeardalen nå. Dersom en ser på den nordlige sektoren (NW-NE) som vi ikke har mye av i selve Longyeardalen, så er det nok potensiale for skred i områder der vi siste uka har fått en del fersk fokksnø som ligger på det eldre skarelaget som igjen har ett forholdsvis potent kantkornlag under, noe som kan gi flakskred. Det er meldt lite nedbør og vind de neste dagene i Longyearbyen. Mengden meldt snø samt at det er svært lite snø tilgjengelig for vindtransport, tilsier at skredfaren fortsatt vil være lav i Longyeardalen. Dersom det skulle komme en del snø og vind, så finnes det lag med kantkorn høyt i snødekke og ved bakken i de begrensede områdene (renner og søkk) som da kan gi problemer der. Temperaturen skal synke ned mot -18 grader neste uka, noe som vil gi en høy temperaturgradient som vil føre til ytterligere utvikling av kantkorn i snødekket som kan føre til att kantkornlagene blir enda mer ustabile enn de allerede er.

Skredaktivitet

23. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 12 cm P MF/RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/DH 3 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Denne profilen er gravd i Nordlig sektor og er ikke veldig representativ for dalsidene i Longyeardalen der det i toppen av dalsidene lå svært lite og kompakt snø.

ObsID: 199492

Nordenskiöld Land / Longyearbreen og bunn av fjellside mot breen

Snø

22.11.2019 kl. 14:00

563 moh

Erlend Ø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen/kollaps i sukkersnø under fokksnølag 7-15cm

Snødekke

Rim på hardt underlag Tørr Kaldere vær og tåke utover dagen i går. Overflaterim på skaren

Vær

Snø -6 °C Lett snøvær og ingen vind. Snøen falt på overflaterim mens det fremdeles er kaldt vær

ObsID: 199476

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org