Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 23.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.11.2019 kl. 13:00

600 moh

Satrem (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Satrem Kommentar:  30x30 CT. Blokken glapp på 22 slag på det kantkorna laget 45cm. Det øverste laget slapp på 25 slaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Satrem Kommentar:  60 cm snødybde her. Den tydeligste linjen er det kantkorna laget. Hele neven gikk inn. Det er også et tynt lag på 20 cm som er mer tydelig på neste bilde. Godt fokket snø i forskjellige lag. De større fokksnølagene var godt pakket (1 finger for å trenge gjennom snøen)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Satrem

Tester

22@45cmQ1 Middels CT 30x30

Vær

Snø -9 °C 5 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Nedbøren var sannsynligvis transportert snø.

Skredfarevurdering

Denne profilen er gravd i vestlig (W) retning under ryggen til Larshjerta. Vi har hatt vind fra S, SE, SW, så det er naturlig at det har akkumulert snø i dette området. Det kantkorna laget har sannsynligvis kommet fra mildperioden og det synkende temperaturen som har gitt høy temperaturgradient og utvikling av kantkorn.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Drønn i snøen over hele larsbreen. Fra mindre drønn til større drønn som strakk seg flere meter til siden.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen 60 cm snødybde her. Den tydeligste linjen er det kantkorna laget. Hele neven gikk inn. Det er også et tynt lag på 20 cm som er mer tydelig på neste bilde. Godt fokket snø i forskjellige lag. De større fokksnølagene var godt pakket (1 finger for å trenge gjennom snøen)

ObsID: 199511

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

23.11.2019 kl. 12:30

419 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Denne profilen er gravd i Nordlig sektor og er ikke veldig representativ for dalsidene i Longyeardalen der det i toppen av dalsidene lå svært lite og kompakt snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet

Tester

ECTP22@34cmQ2 Middels Denne ECTen er tatt samme sted som snøprofilen; nordlig sektor.

Vær

Snø -7 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Den siste uka har det kommet noen cm snø, totalt rundt 5 cm. Fremtredende vindretning har vært SW-E og vinden har i korte perioder vært oppe i over 10 m/s i kastene, slik at det har vært noe vindtransport av løssnøen.

Skredfarevurdering

1 Liten Denne observasjonen og faregraden gjelder for Longyeardalen og er ikke representativ for resten av regionen. Det er fortsatt lite snø i fjellsidene ved Longyeardalen, lite endring siste uka. Kun svært begrensede områder i renner og søkk som det ligger litt mer snø, opptil rundt halvmeteren på det meste. Toppskavlene på Gruvefjellet og Platåberget er svært små, neppe over en meter noe sted. Det kan ha blitt krysslastet noe fersk fokksnø inn i renner i dalsidene, men klarte ikke å se noen klare tegn på dette og det er heller ingen indikasjoner på noen større avsetninger der DRIVA snødybdesensorene står. Vurderer det til att det fortsatt ikke er nok snø til at det kan bli noen snøskred ned mot Longyeardalen nå. Dersom en ser på den nordlige sektoren (NW-NE) som vi ikke har mye av i selve Longyeardalen, så er det nok potensiale for skred i områder der vi siste uka har fått en del fersk fokksnø som ligger på det eldre skarelaget som igjen har ett forholdsvis potent kantkornlag under, noe som kan gi flakskred. Det er meldt lite nedbør og vind de neste dagene i Longyearbyen. Mengden meldt snø samt at det er svært lite snø tilgjengelig for vindtransport, tilsier at skredfaren fortsatt vil være lav i Longyeardalen. Dersom det skulle komme en del snø og vind, så finnes det lag med kantkorn høyt i snødekke og ved bakken i de begrensede områdene (renner og søkk) som da kan gi problemer der. Temperaturen skal synke ned mot -18 grader neste uka, noe som vil gi en høy temperaturgradient som vil føre til ytterligere utvikling av kantkorn i snødekket som kan føre til att kantkornlagene blir enda mer ustabile enn de allerede er.

Faretegn

Drønn i snøen Det var en del drønn i snøen, mest små/korte der det var tynt snødekke, men også ett par kraftigere/lengre drønn (mer spredning) i områder der det var opp til en halvmeter med fersk fokksnø. Det er flere lag med kantkorn i snødekket, trolig ett forholdsvis tynt lag kantkorn under skare som kollapset. Drønn ble bare observert i de nordlige sektorer (NW-NE).

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Generelt ganske lite snø og svært varierende snødekke. Stort sett avblåste rygger og opptil noe en halvmeter snø i lesider og søkk. Det ligger mest snø i nordlig sektor (NW-NE) da det er her de ca 5 cm med nysnø som har kommet siste uka har endt opp som myk fokksnø. Det er nå lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

23. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 12 cm P MF/RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/DH 3 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Denne profilen er gravd i Nordlig sektor og er ikke veldig representativ for dalsidene i Longyeardalen der det i toppen av dalsidene lå svært lite og kompakt snø.

ObsID: 199492

Nordenskiöld Land / Longyearbreen og bunn av fjellside mot breen

Snø

22.11.2019 kl. 14:00

563 moh

Erlend Ø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C Lett snøvær og ingen vind. Snøen falt på overflaterim mens det fremdeles er kaldt vær

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen/kollaps i sukkersnø under fokksnølag 7-15cm

Snødekke

Rim på hardt underlag Tørr Kaldere vær og tåke utover dagen i går. Overflaterim på skaren

ObsID: 199476

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.11.2019 kl. 15:29

703 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Sørsiden av Gruvfonna rett nord for feiselen 150 m NØ for Lunkefjelltraseen. Bruddbtedde ca 200m, bruddkant anslår 30-50 cm.

Skredaktivitet

14. nov. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Over 700 moh Antar at dette skredet har gått ifm forrige gang det var betydelig nordøstligvind og pålasting i området 14. nov, evt 16.nov ifm høyere temperatur.

ObsID: 199390

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.11.2019 kl. 15:12

734 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Gjorde ikke ECT, men bildet viser en blokk på 30x90cm fra topp til laget som gav brudd i det kritiske laget på 19 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Antar at utløsbarheten er endret fra "lett" til "vanskelig" i etterkant av siste skredaktivitet i området, anslått til 14nov. Observasjonsturen gir indikasjoner på at det ligger mer snø i V+SV+S eksposisjon, enn i N+NØ+Ø eksposisjon. Så det svake laget er det samme, men N+NØ+Ø eksposisjon har kanskje ikke potensial for skred større enn str1.

Tester

CTM12@19cmQ1 Middels Etter CT-test ble det ikke gjort en ECT, men bildet i observasjonen viser at lagene ned til det kritiske laget på 19 cm hang godt sammen i en blokk på ca 30x90 da blokka ble forsøkte løsnet med spaden.

CTE3@6cmQ2 God

Vær

-11 °C 1 m/s 1% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderingen gjelder Sveaområdet, sørøst på Nordenskiöld Land-regionen. Jeg var i området 30. okt og observerte 30 cm relativt løs snø. Dagen etter var det NØ kuling, så mye ble trolig flytta på og vindpakket da. I de tre ukene etter det kommet noen få cm snø, og det har vært skiftende temperatur med noen dager med -15 og noen mildere dager, samt episoder med betydelig vestavind og noen episoder med betydelig østavind. Den siste østavindhendelsen var den 14. nov. Har i dag 20 nov observert et naturlig utløst skred str 2 (nesten 3) som antas å stamme fra ca 14nov. Den dagen dette skredet gikk er det min vurdering at området hadde faregrad 3. To dager senere, den 16. nov, var det en hel dag med ca 1-3 plussgrader C i Svea (oppunder 0 på 6-700 moh). Antar at faregrad er redusert til 2 etter dette, med lavere utløsbarhet og få sider som har samlet nok snø til å kunne gi skred større enn str 2. Ingen værutsikter den nærmeste uka som antas å gi positiv eller negativ utvikling på skredproblemet Regionalt varsel ikke startet opp enda.

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Eksposisjon NØ. På isbre ned til is.

Snøprofil

2 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F/F FC/DH 2 mm/3 mm D Skiktovergang, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 4,5 cm 1F FC 2 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -15 °C @ 2 cm, -14 °C @ 7 cm, -10 °C @ 15 cm, -10 °C @ 23 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fra 17 cm og nedover kantkorn og til dels begerkrystaller i forskjellige former og størrelser. Antydning til islag på 19 cm hvor bruddet på CTM12 gikk, men tynt og skjørt.

ObsID: 199383

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org