Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 22.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyearbreen og bunn av fjellside mot breen

Snø

22.11.2019 kl. 14:00

563 moh

Erlend Ø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Snødekke

Rim på hardt underlag Tørr Kaldere vær og tåke utover dagen i går. Overflaterim på skaren

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen/kollaps i sukkersnø under fokksnølag 7-15cm

Vær

Snø -6 °C Lett snøvær og ingen vind. Snøen falt på overflaterim mens det fremdeles er kaldt vær

ObsID: 199476

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.11.2019 kl. 15:29

703 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Sørsiden av Gruvfonna rett nord for feiselen 150 m NØ for Lunkefjelltraseen. Bruddbtedde ca 200m, bruddkant anslår 30-50 cm.

Skredaktivitet

14. nov. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Over 700 moh Antar at dette skredet har gått ifm forrige gang det var betydelig nordøstligvind og pålasting i området 14. nov, evt 16.nov ifm høyere temperatur.

ObsID: 199390

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

20.11.2019 kl. 15:12

734 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Gjorde ikke ECT, men bildet viser en blokk på 30x90cm fra topp til laget som gav brudd i det kritiske laget på 19 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderingen gjelder Sveaområdet, sørøst på Nordenskiöld Land-regionen. Jeg var i området 30. okt og observerte 30 cm relativt løs snø. Dagen etter var det NØ kuling, så mye ble trolig flytta på og vindpakket da. I de tre ukene etter det kommet noen få cm snø, og det har vært skiftende temperatur med noen dager med -15 og noen mildere dager, samt episoder med betydelig vestavind og noen episoder med betydelig østavind. Den siste østavindhendelsen var den 14. nov. Har i dag 20 nov observert et naturlig utløst skred str 2 (nesten 3) som antas å stamme fra ca 14nov. Den dagen dette skredet gikk er det min vurdering at området hadde faregrad 3. To dager senere, den 16. nov, var det en hel dag med ca 1-3 plussgrader C i Svea (oppunder 0 på 6-700 moh). Antar at faregrad er redusert til 2 etter dette, med lavere utløsbarhet og få sider som har samlet nok snø til å kunne gi skred større enn str 2. Ingen værutsikter den nærmeste uka som antas å gi positiv eller negativ utvikling på skredproblemet Regionalt varsel ikke startet opp enda.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Antar at utløsbarheten er endret fra "lett" til "vanskelig" i etterkant av siste skredaktivitet i området, anslått til 14nov. Observasjonsturen gir indikasjoner på at det ligger mer snø i V+SV+S eksposisjon, enn i N+NØ+Ø eksposisjon. Så det svake laget er det samme, men N+NØ+Ø eksposisjon har kanskje ikke potensial for skred større enn str1.

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Eksposisjon NØ. På isbre ned til is.

Tester

CTM12@19cmQ1 Middels Etter CT-test ble det ikke gjort en ECT, men bildet i observasjonen viser at lagene ned til det kritiske laget på 19 cm hang godt sammen i en blokk på ca 30x90 da blokka ble forsøkte løsnet med spaden.

CTE3@6cmQ2 God

Vær

-11 °C 1 m/s 1% skyer

Snøprofil

2 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F/F FC/DH 2 mm/3 mm D Skiktovergang, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 4,5 cm 1F FC 2 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -15 °C @ 2 cm, -14 °C @ 7 cm, -10 °C @ 15 cm, -10 °C @ 23 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fra 17 cm og nedover kantkorn og til dels begerkrystaller i forskjellige former og størrelser. Antydning til islag på 19 cm hvor bruddet på CTM12 gikk, men tynt og skjørt.

ObsID: 199383

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org