Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 12.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snø

10.11.2019 kl. 21:35

568 moh

RLB_FHS (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. 2 - Middels N, NØ, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

Vindtransportert snø og lagdelinger

Faretegn

Drønn i snøen

Vær

Snø -15 °C fra Ø ← 20% skyer

ObsID: 198015

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

09.11.2019 kl. 09:01

100 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mørketid , mot s, sarkofagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Skredbaner over huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Longyearbyen vei 221. Lett snø igjennom natta, korte perioder med vind, slik at man nede i byen hadde lett snødrift i går kveld. I le så ligger det opptil 3 cm , lett løs snø nede i Longyearbyen

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kommet ett par-tre cm nysnø ned i Lyb siste døgn

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Lett snø på kvelden fredag, natt til lørdag.

ObsID: 197911

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org