Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 02.07.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.07.2019 kl. 08:45

398 moh

Håvard@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,1 cm F 0 mm/0 mm, 0,9 cm P 0 mm/0 mm, 11 cm 4F 0 mm/0 mm, 14 cm P 0 mm/0 mm, 15 cm 1F 0 mm/0 mm, 19 cm 1F-P 0 mm/0 mm, 30 cm P 0 mm/0 mm, 10 cm P 0 mm/0 mm, 20 cm K 0 mm/0 mm -9,4 °C @ 0 cm, -16,8 °C @ 10 cm, -17,7 °C @ 20 cm, -18,5 °C @ 30 cm, -18,3 °C @ 40 cm, -17,9 °C @ 50 cm, -17,5 °C @ 60 cm, -17,1 °C @ 70 cm, -16,8 °C @ 80 cm, -16,2 °C @ 90 cm, -15,9 °C @ 100 cm, -15,5 °C @ 110 cm, -15,2 °C @ 120 cm

ObsID: 242416

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org