Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 09.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.06.2019 kl. 11:59

45 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Blomsterdalen mot platåberget, mange skred løst ut av sola og plussgrader siste par dager.

Skredaktivitet

9. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 300 moh Sein vår i år, men sola tar nå godt i sidene, plussgrader og sol løser nå ut våte løssnøskred. Mange skavel knekk også observert. Siste uka så har det vært plussgrader også i høyden i lengre perioder. Har også kommet litt nysnø og vind opp i frisk bris som hsr flyttet på det lille som har vært ab nysnø. Fra rundt 300 moh og opp er det fremdeles vinter og man har lagdelt snø, så man må gjøre egne vurderinger med tanke på skredfare ved ferdsel i terrenget.

ObsID: 196213

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.06.2019 kl. 20:21

139 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KjerstiBS

Skredaktivitet

6. jun. 18-24 Skavl Naturlig utløst

ObsID: 196166

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.06.2019 kl. 20:00

320 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mathis@ANG

Vær

Sludd 3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredhendelse

6. jun 20:19 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt I renne eller forsenkning Skavelbrudd som førte til et sakte gående vått skred. Første skred til venstre gikk ca 45 minutt før det andre til høyre. Begge gikk pga skavelbrudd

Skredaktivitet

6. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 196167

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org