Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 06.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.06.2019 kl. 20:21

139 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KjerstiBS

Skredaktivitet

6. jun. 18-24 (+02:00) Skavl Naturlig utløst

ObsID: 196166

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.06.2019 kl. 20:00

320 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mathis@ANG

Skredhendelse

6. jun 20:19 (+02:00) 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt I renne eller forsenkning Skavelbrudd som førte til et sakte gående vått skred. Første skred til venstre gikk ca 45 minutt før det andre til høyre. Begge gikk pga skavelbrudd

Vær

Sludd 3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredaktivitet

6. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 196167

Nordenskiöld Land / Gruvefjellet

Snø

04.06.2019 kl. 18:37

450 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 500 moh og 400 moh good section of the cornice collapsed, didn't entrain much snow.

ObsID: 196148

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.06.2019 kl. 17:30

365 moh

Jesper@ANG (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jesper@ANG

Skredaktivitet

4. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels S 40cm bruddkant typ, så ut som at det var utløst av scooter

ObsID: 196141

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org