Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 03.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

31.05.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt avblåst, harde og stabile forhold med god binding mellom lagene. Finnes noen veldig isolerte områder der det har lagt seg noe myk fokksnø og finner kantkorn under dette laget. Begrenset med snø tilgjengelig for transport i terrenget. Det skal fortsette å blåse, men det er ikke forventet at forholdene i området vil endre seg. Varslet faregrad er riktig Området der vurderingene blir gjort er påvirket av innfrest snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N Finner problemet kun i veldig isolerte le-områder, det er ikke et gjennomgående lag i området.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra Ø ← 80% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Generelt avblåst, hardt og stabilt i område. Finner noen isolerte lommer med mykere fokksnø, og underliggende kantkorn. Noe snø tilgjengelig for transport i området og mye føyking i den sterke vinden, men ikke noe pålagring i området unntatt isolerte lommer.

Tester

ECTX

Snøprofil

1 cm F RG 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm, 19 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 52 cm P RG 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 5 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm

ObsID: 196048

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.05.2019 kl. 10:21

125 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Todalen, mot S og Frithamn. Fremdeles vinter i sidedalene og i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Har blåst mye siste døgn fra SØ-Ø. Fremdeles mye vind, lettskyet , rundt null grader i lavlandet.

Snødekke

ObsID: 196022

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org