Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 01.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

31.05.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra Ø ← 80% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Generelt avblåst, hardt og stabilt i område. Finner noen isolerte lommer med mykere fokksnø, og underliggende kantkorn. Noe snø tilgjengelig for transport i området og mye føyking i den sterke vinden, men ikke noe pålagring i området unntatt isolerte lommer.

Tester

ECTX

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N Finner problemet kun i veldig isolerte le-områder, det er ikke et gjennomgående lag i området.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt avblåst, harde og stabile forhold med god binding mellom lagene. Finnes noen veldig isolerte områder der det har lagt seg noe myk fokksnø og finner kantkorn under dette laget. Begrenset med snø tilgjengelig for transport i terrenget. Det skal fortsette å blåse, men det er ikke forventet at forholdene i området vil endre seg. Varslet faregrad er riktig Området der vurderingene blir gjort er påvirket av innfrest snø.

Snøprofil

1 cm F RG 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm, 19 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 52 cm P RG 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 5 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm

ObsID: 196048

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.05.2019 kl. 10:21

125 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Todalen, mot S og Frithamn. Fremdeles vinter i sidedalene og i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Har blåst mye siste døgn fra SØ-Ø. Fremdeles mye vind, lettskyet , rundt null grader i lavlandet.

Snødekke

ObsID: 196022

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

30.05.2019 kl. 11:21

236 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Øvre løsneområde av Sukkertoppen, vind fra SØ, vinden blåser nedover henget og blåser det reint, noen små flak med fersk fokksnø i bunnen av henget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  øvre 20 cm fokksnø fra de siste dagenes vind og snøfall, ligger på skare
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget og Longyearbyen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv fjorden og Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Små, lokale fokksnøflak i vest vendt terreng. Nedsynk til ankelen til fots, kun lokal oppsprekking rundt fotspor. Fokksnøen ligger noen plasser rett på skare, andre plasser så ligger den over eldre fokksnø. Store variasjoner på snødekket innenfor et lite område, fra avblåst til små fokksnøflak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Perioder med lett snøfokk over Gruvefjellet på torsdag formiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget sette fra Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av Vannledningsdalen fra Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På platået over Sukkertoppen så er vinden så kraftig at den banker det gamle snødekket, det fyker is og grus. Ingen løs snø tilgjengelig for transport

Vær

Ikke nedbør -5 °C 9 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Oppsumering av været de siste dagen, kveld tirsdag og natt til onsdag lette snøbyger på kvelden og igjennom natta, kun noen få cm nysnø. Nysnøgrense på ca 200 moh. perioder med frisk bris fra Ø under bygeværet. Kuldegrader i høyden. Natt til torsdag vind fra Ø, morgen torsdag klarvær og sol, minusgarder i byen og i høyden. Tildels mye vind fra SØ-Ø, Gruvefjellet med kast opp i 15 m/s i perioder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk i perioder, det som var av løs snø har flyttet på seg. Vinden så kraftig at den "spiser" av snødekket, små isklumper og grus blåses i rundt oppe på platået ved Sukkertoppen

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Beskrivelse av snødekket ved Sukkertoppen: Det ligger snø i forsenkninger og renner, varierer fra is, skare, avblåste rygger til små lokale fokksnøflak. Nedre del av skredbanen (over vei 228) smelteomvandlet snø med skare lag, midte del skare og gjennomfroset smeltomvandlet snødekke, fra 200 moh har vi lagdelt snø, men stor variasjon i snødybde , fra 2 m+ langs ryggen på øvre løsneområde til helt avblåst. Små fokksnøflak i nedre del av øvre løsneområde. Øvre del av løsne området er hardbanket av vinden.

Tester

ECTN11@20cmQ3 God Kun lokalt brudd under spaden, veldig urent brudd og ingen forplantning.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 200 moh Det blåste og føyka så mye at det var vanskelig å se eksakt hva det svake sjiktet i fokksnøen var, har satt ned føyka nysnø, da det kom noe snø før vi fikk vind.

Notater

Valgte å snu oppe på Sukkertoppen ved Vannledningsdalen pga. kraftig vind (i kasten vanskelig å stå). Planlagt tur var opp Sukkertoppen via Vannledningsdalen og langsmed Gruvefjellet vest og ende opp i Nybyen

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderingen gjelder Longyearbyen og er ikke beskrivende for regionen. Over 200 moh har man fått små lokale fokksnøflak, utbredelse få heng. Disse ser ut til å være vanskelig å løse ut og har liten evne til forplantning. Pga lite snø kan str maks bli str 2. Ellers preges snødekket av smelteomvandlet snø, skare, is og avblåste rygger, det ligger snø hovedsakelig i renner og forsenkninger. Lagdelt snødekke fra 200 moh. Uforandret status på skavler. Ingen våte skred utløst av sol eller skavel brekk observert siste døgn. Det aller meste av løs snø er bli flyttet på av tildels kraftig vind siste døgn. Fremdeles en del vind meldt for helga. Kaldt i høyden er gunstig med tanke på faren for skavelknekk, men sol og plussgrader på dagen kan øke faren for våte løssnøskred og skavelknekk. Str på skred vil ikke bli store da det er lite snø i skredbanene og grensen for lagdelt snø ligger på ca 200 moh. Fokksnøflak fra siste døgn ligger hovedsakelig i V vendt terreng. FG gjelder for Longyeardalen, for regioen er FG 2 korrekt med tanke på at det har kommet noe snø de siste dagen og som har blitt flyttet på av kraftig vind siste døgn. Kan forvente lokale fokksnø flak som kan påvirkes av skiløper. Problemet gjelder fra 200 moh og opp, hovedsakelig i V vendt terreng.

Snøprofil

5 cm P DFbk 0 mm/0 mm, 13 cm P/1F- DF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF/RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -5 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødybde 130 cm. vestvendt heng som har fått snølast siste 24 t

ObsID: 195976

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org