Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med vedvarende svake lag under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra øst vil føre til at ustabil fokksnø i leområder vil øke i omfang og hardhet. Belastninga for å påvirke svake lag øker, men skredene kan bli noe større. Lengre ned i snødekket ligger det eldre vedvarende svake lag som kan være mulig å påvirke for en skiløper/skuter. Fjernutløsning av skred kan være mulig. Vær oppmerksom på store skavler. I bratte heng med direkte solinnstråling kan små skred løsne av seg selv. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Det er mer snø enn normalt for årstiden og snøoverflaten preges av finkornet snø av ulik hardhet. Den siste snøen har dekket en generelt hard snøoverflate som noen steder antas å ha innslag av overflatekantkorn og rim. I lavlandet har snøoverflaten vært fuktig, men har frosset og har en hard overflate. Det rapporteres om noe snøtransport til leområder torsdag 30.05.
Det finnes velutviklet kantkorn flere steder i snødekket, også nær overflaten. Tester viser at eldre kantkornlag nede i snødekket er generelt vanskelig å påvirke, men det forventes at vedvarende svake lag av kantkorn og rim høyere opp i snødekket kan påvirkes lettere dersom det snør/føyker ned.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

31.05.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N Finner problemet kun i veldig isolerte le-områder, det er ikke et gjennomgående lag i området.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Generelt avblåst, hardt og stabilt i område. Finner noen isolerte lommer med mykere fokksnø, og underliggende kantkorn. Noe snø tilgjengelig for transport i området og mye føyking i den sterke vinden, men ikke noe pålagring i området unntatt isolerte lommer.

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt avblåst, harde og stabile forhold med god binding mellom lagene. Finnes noen veldig isolerte områder der det har lagt seg noe myk fokksnø og finner kantkorn under dette laget. Begrenset med snø tilgjengelig for transport i terrenget. Det skal fortsette å blåse, men det er ikke forventet at forholdene i området vil endre seg. Varslet faregrad er riktig Området der vurderingene blir gjort er påvirket av innfrest snø.

Snøprofil

1 cm F RG 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm, 19 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 52 cm P RG 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 5 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm

ObsID: 196048

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.05.2019 kl. 10:21

125 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Todalen, mot S og Frithamn. Fremdeles vinter i sidedalene og i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Har blåst mye siste døgn fra SØ-Ø. Fremdeles mye vind, lettskyet , rundt null grader i lavlandet.

Snødekke

ObsID: 196022

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

30.05.2019 kl. 11:21

236 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Øvre løsneområde av Sukkertoppen, vind fra SØ, vinden blåser nedover henget og blåser det reint, noen små flak med fersk fokksnø i bunnen av henget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  øvre 20 cm fokksnø fra de siste dagenes vind og snøfall, ligger på skare
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget og Longyearbyen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv fjorden og Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Små, lokale fokksnøflak i vest vendt terreng. Nedsynk til ankelen til fots, kun lokal oppsprekking rundt fotspor. Fokksnøen ligger noen plasser rett på skare, andre plasser så ligger den over eldre fokksnø. Store variasjoner på snødekket innenfor et lite område, fra avblåst til små fokksnøflak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Perioder med lett snøfokk over Gruvefjellet på torsdag formiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget sette fra Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av Vannledningsdalen fra Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På platået over Sukkertoppen så er vinden så kraftig at den banker det gamle snødekket, det fyker is og grus. Ingen løs snø tilgjengelig for transport

Vær

Ikke nedbør -5 °C 9 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Oppsumering av været de siste dagen, kveld tirsdag og natt til onsdag lette snøbyger på kvelden og igjennom natta, kun noen få cm nysnø. Nysnøgrense på ca 200 moh. perioder med frisk bris fra Ø under bygeværet. Kuldegrader i høyden. Natt til torsdag vind fra Ø, morgen torsdag klarvær og sol, minusgarder i byen og i høyden. Tildels mye vind fra SØ-Ø, Gruvefjellet med kast opp i 15 m/s i perioder

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 200 moh Det blåste og føyka så mye at det var vanskelig å se eksakt hva det svake sjiktet i fokksnøen var, har satt ned føyka nysnø, da det kom noe snø før vi fikk vind.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Beskrivelse av snødekket ved Sukkertoppen: Det ligger snø i forsenkninger og renner, varierer fra is, skare, avblåste rygger til små lokale fokksnøflak. Nedre del av skredbanen (over vei 228) smelteomvandlet snø med skare lag, midte del skare og gjennomfroset smeltomvandlet snødekke, fra 200 moh har vi lagdelt snø, men stor variasjon i snødybde , fra 2 m+ langs ryggen på øvre løsneområde til helt avblåst. Små fokksnøflak i nedre del av øvre løsneområde. Øvre del av løsne området er hardbanket av vinden.

Tester

ECTN11@20cmQ3 God Kun lokalt brudd under spaden, veldig urent brudd og ingen forplantning.

Notater

Valgte å snu oppe på Sukkertoppen ved Vannledningsdalen pga. kraftig vind (i kasten vanskelig å stå). Planlagt tur var opp Sukkertoppen via Vannledningsdalen og langsmed Gruvefjellet vest og ende opp i Nybyen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk i perioder, det som var av løs snø har flyttet på seg. Vinden så kraftig at den "spiser" av snødekket, små isklumper og grus blåses i rundt oppe på platået ved Sukkertoppen

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderingen gjelder Longyearbyen og er ikke beskrivende for regionen. Over 200 moh har man fått små lokale fokksnøflak, utbredelse få heng. Disse ser ut til å være vanskelig å løse ut og har liten evne til forplantning. Pga lite snø kan str maks bli str 2. Ellers preges snødekket av smelteomvandlet snø, skare, is og avblåste rygger, det ligger snø hovedsakelig i renner og forsenkninger. Lagdelt snødekke fra 200 moh. Uforandret status på skavler. Ingen våte skred utløst av sol eller skavel brekk observert siste døgn. Det aller meste av løs snø er bli flyttet på av tildels kraftig vind siste døgn. Fremdeles en del vind meldt for helga. Kaldt i høyden er gunstig med tanke på faren for skavelknekk, men sol og plussgrader på dagen kan øke faren for våte løssnøskred og skavelknekk. Str på skred vil ikke bli store da det er lite snø i skredbanene og grensen for lagdelt snø ligger på ca 200 moh. Fokksnøflak fra siste døgn ligger hovedsakelig i V vendt terreng. FG gjelder for Longyeardalen, for regioen er FG 2 korrekt med tanke på at det har kommet noe snø de siste dagen og som har blitt flyttet på av kraftig vind siste døgn. Kan forvente lokale fokksnø flak som kan påvirkes av skiløper. Problemet gjelder fra 200 moh og opp, hovedsakelig i V vendt terreng.

Snøprofil

5 cm P DFbk 0 mm/0 mm, 13 cm P/1F- DF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF/RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -5 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødybde 130 cm. vestvendt heng som har fått snølast siste 24 t

ObsID: 195976

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

28.05.2019 kl. 13:15

100 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen mot nø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruve fjellet med Gr2 og Nybyen N
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet over Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget over Sverdrupsbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot N fra Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget over Sverdrupsbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet over brakke 13 Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet fra Haugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot SV Platåberget fra Haugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot NØ, Sukkertoppen fra vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vannledningsdalen fra Perleporten
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Skredbane over vei 228
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia fra vei 228

Snødekke

Bilder av snødekket i skredbaner i Longyearbyen

ObsID: 195840

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org