Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 25.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og frisk bris kan gi nysnøflak i enkelte lesider. Noen steder kan disse ligge på svakt lag med nedsnødd rim eller kantkorn. Under den gamle fokksnøen ligger det også vedvarende svake lag som kan være mulig å påvirke for en skiløper/skuter. Fjernutløsning av skred kan være mulig. Vær oppmerksom på store skavler. Uendrede temperaturforhold vil lokalt kunne gi fortsatt utvikling i vedvarende svake lag av kantkorn/begerkrystaller.
Fokksnø preger snøoverflaten, men denne ligger ujevnt fordelt i terrenget. I lavlandet har snøoverflaten vært fuktig, men har frosset til siste par dager. Fredag kom det nysnø. På Platåfjellet ble det observert ca 5 cm nysnø.
Det er tidligere observert flere lag av kantkorn i snødekket, også nær overflaten. Ved Trollstein og Larsbreen ble det tirsdag meldt om kantkorn under fokksnø over ca 400 moh. Over ca 600 moh var det velutviklede kantkorn/begerkrystaller under fokksnøen. Tester viste dårlig stabilitet i dette laget som var lett å påvirke. På Larsbreen og Breinosa er det observert bruddforplantning i kantkornlag under den nyeste fokksnøen over ca 400 moh.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
Torsdag ble det meldt om drønn i snødekket ved Lars Hiertafjellet. Tirsdag ble det observert store områder med kantkorn og rim på overflaten over ca 400 moh. Dette kan bli skredproblem der det snør ned.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Forbigående skyer og litt nedbør om natten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-9 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

25.05.2019 kl. 18:12

539 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på Larsbreen mot Sarkofagen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige ukes kantkorn problem virker nå å være vanskeligere å påvirke. Overliggende lag er blitt hardere og det har kommet noe snø. Men et nytt kantkornproblem av nedsnødd rim og overfaltekantkorn er i ferd med å seile opp. Det varsles noe vind i høyden og fokksnø vil dannes. Høyt i snødekket har vi et nytt nedsnøssrim / kantkornlag. Med varslet sol de neste dagene kan vi også få fler våte løssnø skred i regionen. Topskavler kan knekke Varslet faregrad er riktig Varselet er bra det

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkornproblemet fra forrige uke er i ferd med å bli noe redusert og vanskelig å løse ut. Men det ser nå ut til å seila opp et nytt kantkornproblem høyere oppe i snødeket.

Tester

ECTN28@25cmQ2 God

Faretegn

Rimkrystaller Rim og overflatekantkorn har snødd ned og ligger som et tynt lag under løssnø. men foreløpig er snøen over løs og gir det er ingen drønn eller faretegn fra det nedsnødde rimlaget.

Vær

fra V →

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har vært kaldt et par dager nå, og en del overskya så sola ikke har sluppet helt til. Så snødekket har frosset til, samtidig som det har kommet litt lett og tørrsnø. Mer i høyden. Den ligger stort urørt, og noen steder over et lag med rim og overflatekantkorn. På eksponerte steder kan det være dannet fokksnøflak i leformasjoner over dette laget. Jeg fant ikke det på turen til Larsbreen eller turen til Platåfjellet. Det aktive kantkornlaget fra forrige uke begynner nå å bli vanskelig eller svært vanskelig å påvirke. Utvilsomt mer snø og mindre smelting enn det vi kan forvente mot slutten av mai. Rundt Longyearbyen har det vært lite våte løssnø skred pga soloppvarming, men på vestsiden av Isfjorden i Ymerbukta og Trygghavna ble det på torsdag observert våte løssnøskred i nesten alle sider eksponert for soloppvarming. Dette må vi nok kunne forvente mer av i varslingsregionen i dagene som kommer. Fortsatt store toppskavler.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm F SHcv 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 3 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 195625

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

25.05.2019 kl. 12:02

516 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Vær

Snø Fjærlett tørr snø i lufta. 2 cm på overflata

ObsID: 195612

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snø

24.05.2019 kl. 21:40

279 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  varden sett fra Nord mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Områder med litt fersk fokksnø over hardere is/skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Varmen og solen har gjort at noen det ruller noen snøballer. For øyeblikket i skyggen er disse harde og isete.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I området under toppskavlene er det 30cm med K hard is/skare før 70cm med p-1F sammensveisede polykrystaller
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler. finner ikke antydning til sprekk i bakkant
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  IS og lommer med fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av gruvefjellet fra platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet mot Nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler fra platået og ned mot Longyearbyen. Ser ingen tegn til sprekk i bakkant av skavlene
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen sett fra skjæringa
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet sett fra skjæringa
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Nybyen. Her henger det noen store skavler til høyre i bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  platåberget over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåberget over Sverdrupbyen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Track av obstur

Skredfarevurdering

Gjeldene for Logyearbyen og nødvendigvis ikke for regionen. Opp til høyde med platåfjellet er overflaten for det meste hard skare og is iblandet flekker med fersk fokksnø. Mulig noe av denne fokksnøen har landet på overflatekant. I solpåvirkede sider blir nok overflaten smeltet og vi kan få rullende snøballer og våte løse skred. Største faren for Longeyarbyen nå er om toppskavlene knekker og det kommer store blokker ned. Ser ingen tegn til det for øyeblikket på platåfjellet. For Longyearbyen er det urelevant å gi noe faregrad da området ikke er stort nok. Økende temp vil kunne svekke bindingene i toppskavler

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV Litt vind i fra sør i dag har flyttet den lille snøen som var tilgjengelig i Nordvendte heng. Mulig dette har lagt seg på overflatekant i enkelte isolerte områder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Kalt for årstiden. -3 i byen. har vært litt fokksnø i dag fra sør ves. For øyeblikket er vinden og litt snødrift fra sør-øst. Klart og sol.

Snødekke

Oppå platåfjellet er det en blanding av et is-skare lag og små lommer med fersk fokksnø. På veien opp der det noe av det samme, bare at de områdene med med skare og is er tykkere og hardere.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

30 cm K MF 0 mm/0 mm, 70 cm 1F MFpc 2 mm/3 mm Snøprofil tatt rett sør for varden, i et område som er tenkt representativt for hva toppskavlene på platåerget blir å falle ned på.

ObsID: 195564

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

24.05.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er generelt hardt og stabilt. Kan være isolerte områder med mykere fokksnø der forholdene er mindre stabile. Vi finner et kantkornlag, men skare over gjør at det trengs en stor tilleggsbelastning for å trenge igjennom. Det er meldt noe mer vind utover lørdagen, og med mer snø tilgjengelig for transport kan det akkumuleres noe snø i lesider, men med de forholdene vi observerte forventes det ikke at skredfaren kommer til å øke. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3,7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er generelt hardt med god binding mellom lagene. Snødekket består stort sett av harde smelte-frys lag, og på toppen finner vi 1-5 cm tørr nysnø. Finner et tynt lag med mulig kantkorn ca 20 cm ned i snøen. Over ligger et tjukt skare/smelte-frys lag som krever høy belastning for å komme igjennom.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm/0 mm, 3 cm F DF 2 mm/0 mm, 14 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 47 cm I MFcr 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm

ObsID: 195536

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.05.2019 kl. 13:05

850 moh

OleK (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn I snøen og snødekke som kollapser i relativt slakt terreng. Selvutløst skred I nærliggende østvendt terreng. Gammelt skred mest sannsynlig brudd i fokksnø oppå hardt skarelag. Terreng hvor skredet har gått ca 35-40 grader.

ObsID: 195441

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.05.2019 kl. 12:58

748 moh

OleK (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OleK Kommentar:  Rim krystaller dannet på toppen av fokksnølag

Vær

-3 °C 1 m/s Vindstille og sol.

ObsID: 195439

Nordenskiöld Land / Dirigenten

Snø

23.05.2019 kl. 11:00

807 moh

Hiasi (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane, mot Bassen.
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Sporen opp (korte striper), spuren ned i skreded (lange striper) og utløsningspunktet (kryss).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  30 cm fokksnø med skorpe på undersida på hard og tygg skorpe. Svakt lag er kantkorn.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane.

Skredhendelse

23. mai 11:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 709 moh 30 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Skredutløsning nedenfor dirigenten i sørretning. Første person løste ut skred til fots og ble ikke tatt, andre person 10 m nedenfor på ski ble tatt, men kunne gå ut etter ca. 60 m. Bratthet ca. 35°. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 195465

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.05.2019 kl. 09:21

450 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  2mm raster

Snødekke

På platåfjellet glinser hele dekket i overflatekantkorn.

ObsID: 195310

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org