Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der vedvarende svakt lag kan har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter snøfall og vind den siste uka, antas to skredproblem å være gjeldende. I lavlandet ligger fersk fokksnø direkte på gammelt snødekke. Her er det mulig å påvirke svake lag av nedføyket nynsø. På grunn av gunstige temperaturer er det venta at dette stabiliserer seg raskt. I fjellet er vedvarende svake lag av kantkorn bevart høyt i snødekket, under den ferskeste fokksnøen. Dette skredproblemet er ventet å vedvare i dagene framover. Vær også oppmerksom på store skavler.
Fokksnø fra den siste uka preger nå snøoverflaten. Det ser ut som det har kommet mer nedbør enn det målestasjonene har klart å fange opp. Vindtransport gjør at fokksnøen er ujevnt fordelt i terrenget. Rabber og solpåvirkede områder er bare, og støvete gammelsnø stikker opp mellom lommer av fersk snø.
Det er tidligere gjort observasjoner av flere lag av kantkorn i snødekket, til dels også nær overflaten. Dette ble bekreftet av observasjoner på Larsbreen ved Longyearbyen onsdag. Over ca. 400 moh er det gjort ferske observasjoner av bruddforplantning langs kantkornlag i overgangen mellom fokksnø og gammel skare. I lavlandet ligger lommer av fersk fokksnø direkte på gammelsnøen.
Torsdag ble det observert ferske flakskred (str. 1-2) i fokksnøen i NNØ-vendt heng langs Svalsat-vegen i Longyearbyen.
Onsdag og torsdag ble det observert drønn og skytende sprekker i snødekket på Larsbreen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.05.2019 kl. 18:10

114 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot vest, Adventdalen mot Adventfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Adventdalen med operafjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Bolternosa ytterst i Todalen

Snødekke

Smeltet en del snø nede i dalene pga plussgrader de siste dagene. Fuktig og våt snø opp til 500 moh på scooter tur via Todalen til Frithamn. På Frithamn 450 moh så har det tidligere i uka kommet noe nysnø, ser ut til at vinden har tatt godt der oppe da det er mye skravler og små fonner nede i dalen og opp i sidene. Snødekket på Frithamn er fuktig, ikke løs snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 194978

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.05.2019 kl. 14:35

539 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen etter ECT, og det øverste laget med innblåst snø var tatt vekk

Vær

1 °C

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Laget bryter svært lett ved ECT. Men får ingen faretegn fra laget på vei opp til Trollsteinen. Setter derfor skred størrelse 2 og lett og løse ut.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Overskya og relativt mildt i dag og natt. Snødekket er fuktig og der etter kramt opp til 500 moh. Snø og vind siste uka fra varierende retninger preger snødekket. Mellom fokksnølagene er det et velutviklet lag med nedføyka kantkorn. På rygger og losider kommer vi ned på skarelag. Lite solsmelting de siste dagene pga overskya vær. Men snødekket smelter gradvis mer og mer under 300-400 moh. Fortsatt store toppskavler.

Tester

ECTPV@16cmQ1 Dårlig blokka gikk ved isolering bak

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornproblem høyt i snødekket er forstatt bra liv i. Dette er klart et skredproblem som en enkelt skiløper kan påvirke, og som skiløpere og skuterførere må forsøke håndetere ved enten å velge terreng slakere enn 30 grader eller sider som ikke har samlet fokksnø. sola er varslet og vi kan få en god oppvarming av solvendte sider. Toppskavler henger fortsatt og venter på nok oppvarming. Varslet faregrad er riktig Ser fint ut

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

16 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F FCsf/DF 0 mm/0 mm Skarelag, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 50 cm P RG 0 mm/0 mm -0,9 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -5,7 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 194976

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.05.2019 kl. 22:01

629 moh

Audun@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Audun@unis

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollapsen skjer under et 13cm lag 1f hard fokksnø flak på et kantkornlag. Dette liker over et 1f fokksnølak på 10cm.

ObsID: 194836

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.05.2019 kl. 20:39

434 moh

egilg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  egilg
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  egilg

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

16. mai 15:41 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 194911

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snø

16.05.2019 kl. 13:09

50 moh

Audun@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Haugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  lia 1
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 4
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platået 6
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platået 7

Snødekke

Bilde av snødekke i longyeardalen : Haugen/ Gruvefjellet

ObsID: 194823

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.05.2019 kl. 12:12

214 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  To strl 1-2 skred ved svalsatveien. Gått ila natta
ObsID: 194809

Nordenskiöld Land / Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard

Snø

16.05.2019 kl. 10:00

83 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredene som har gått siden sist observasjon av Kjetil i går i skålen øst for Svalsatveien. Skredet som gikk over veien har allerede blitt blåst igjen og er vanskelig å se.

Vær

Ikke nedbør -2,3 °C 4 m/s fra SV ↗

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ Lett å påvirke det svake laget, men ingen tegn til bruddforplantning. Skred vil ikke bli større enn str. 2. Med varslet vær og temperatur bør dette stabilisere seg ganske fort.

Tester

ECTN6@5cmQ3 Middels

Skredaktivitet

Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ flere flakskred str.1-2 samt noen str. 1 løssnøskred i begge skåler på vei mot Svalsat (skålen ovenfor Skytegropa og skålen øst før Skjæringa) kun den ferske fokksnøen som er gått, de har ikke løst ut noe i det gamle snødekket under

Snøprofil

4 cm 1F RG/DF 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm -3 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 5 cm, -2,5 °C @ 10 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 194782

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

15.05.2019 kl. 23:26

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 250m sett mot sarkofagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 250m sett mot gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 250m sett ned mot nybyen/longyearbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ca 150m: Fersk fokksnø over eldre fuktig snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Drønn fra ca 200m og opp. Nederst er dette fokksnø. Oppå Larsbreen og videre kan det være både fokksnø og kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette kantkornproblemet virker å være fra 400m og opp. I lupa ser jeg at enkelte områder er kornene avrundet, og enkelte områder er de ikke så varmepåvirket. Virker å være mest potent høyere opp og der dette laget er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø

Snødekke

Moderat snøfokk Under 400m: Fersk, og og etpar dager gammel fokksnø over skitten gammel hard snø. Rabber og solpåvirkede områder er bare. Finner ikke kantkorn under 400m, men fokksnøproblem i leområder. Over 400m: Mere fokksnø i leområder, og også et kantkornproblem under dette i noen områder.

Tester

ECTN1@5cm Dårlig Skytende sprekker. Får bruddforplantning der flaket er tykt/hardt nok til det.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Med et strl 2 skred i NØ sektor kan man tenke seg at det i regionen er flere av dette. Det er sannsynligvis en kombinasjon av fersk fokksnø og step-down til et kantkornlag som i enkelte/noen områder er potent, og i andre områder har fått mer varme og er litt mer avrundet. Med denne ferske fokksnøen har det i løpet av dagen kommet opp i FG3. Fokksnøproblemet vil stabiliseres, kantkorn som er mest potent i noen/enkelte områder over 400m vil vedvare. Fokksnø-problemet er i høyeste grad tydelig og burde vært med.

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm F PP 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 1 mm/1 mm Høyere opp er det mer kantkorn enn avrundet kant, 30 cm P MF/RG 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 194735

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.05.2019 kl. 16:50

291 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredhendelse

15. mai 15:50 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Nedre del av svalsatvei

ObsID: 194721

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.05.2019 kl. 09:12

444 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Notater

Det har kommet litt fersk fokksnø fra sørvest i natt. Ikke store mengder. Av kun dette vil det bli strl 1 og mulig strl 2 skred. Lett å påvirke.

ObsID: 194684

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.