Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 17.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak i leområder vil utgjøre det viktigste skredproblemet. Vind i høyden vil føre til ytterligere pålagring i lesider. Det finnes også svake lag dypere i snødekket som er mulig å påvirke der snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflaten består vekselvis av fokksnø med ulik hardhet samt avblåst skare. Opp til 400 moh har det vært mild og det har dannet seg et tynt islag i overflaten. I løpet av den siste uken har det vært perioder med sterk vind i kombinasjon med noen cm med nysnø. Dette har gitt fokksnøflak i fjellsider vendt mot N og Ø, men flakene er generelt av liten størrelse. Enkelte vindutsatte rygger og formasjoner er blåst fri for snø. Skavler av betydelig størrelse finnes i flere himmelretninger.
Det ble observert kantkorn i snøoverflaten før det lille snøfallet den siste uka, så man kan anta at noen av de ferskeste fokksnøflakene kan ligge på et ustabilt lag av kantkorn flere steder i regionen, selv om dette ikke ble observert å være tilfellet ved Longyearbyen fredag. Vedvarende svake lag av kantkorn er tilstede også dypere ned i snødekket under eldre fokksnø, men det er generelt vanskelig å påvirke dette. Svakt lag av nedføyket overflaterim er også tilstede i enkelte områder.
Tirsdag ble det observert 3 middels store skred i nordvestlig fjellside ned fra Platåberget. Mandag ble det observert et middels stort flakskred i Tverrdalen og noen middels store løssnø- og flakskred ned fra Platåberget mot Huset i Longyeardalen. Det gikk også noen skred i Blomsterdalen i går, størrelsen på disse er uvisse.
Tirsdag ble det observert mildvær og isete overflate opp til 400 moh.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-2 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør om kvelden. Kan hende perioder med stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 19:03

414 moh

HoltH@unis (***)

Snødekke

0 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Transition from wet spring snow down at least 30 cm at low elevations to a thin moist surface layer and then dry wind slab over facets over crust at this elevation. Fresh wind slabs from the last few days shearing cleanly in hand shear tests.

ObsID: 191601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 19:00

369 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Tester

ECTP17@39cmQ2 Middels

CTM16@39cmQ2 Middels

CTE10@5cmQ3 Middels

Snøprofil

12 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen Profil i nordvendt side og relativt tynt snødekke.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 191599

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 14:00

50 moh

lakune (Ukjent)

Vær

Yr 2 °C 80% skyer Plussgrader og noe nedbør.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavel hadde rast ned.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 191609

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 11:48

508 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø på løssnø og noe kantkorn og en tynn regnskare hinne
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Longyeardalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi er inne i en periode med høy temperaturer, nedbør og vind som gir et klart fokksnø problem, der skavlbrudd som utløser gjør at skred går naturlig. Onsdag formiddag var det klart vær og kaldere, snødekket var nå i en kort periode mer stabilt, men det kommer inn regn i ettermiddag. Vil regnet aktivere kantkornlag dypere ned i snødekket som tildlegere har vært isolert av harde fokksnølag og hvor høyt opp på fjellet vil det regne? Må vi begynne å tenke på om våte flakskred er et skredproblem torsdag og fredag? (kanskje under 4-500m??) Observasjonen i dag tilsier at det fra 4-500 moh ikke har regnet under de siste dagers mildvær, men det er varslet enda høyere temperaturer torsdag. Varslet faregrad er riktig Synes det ser fint ut

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 3 m/s fra S ↑ 40% skyer Klart kaldere i høyden enn nede i Longyeardalen. Soloppvarming pågår nå, og skavler går på begge sider av dalen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 100 moh Akurat nå, når jeg var ute hadde det fryst på en del og forholdene er lang mer stabile enn i går, men det er varslet mer vind og nedbør så da vil vi nok forvente str 3 skred på dette problemet

Tester

ECTN4@11cmQ2 Middels

Skredaktivitet

17. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. V 2 skred fra gruvefjellet ned mot Larsbreen. Skavlbrudd som har påvirka fokksnø i renna under. Det største ser ut til å ha gått helt ned til bakken. Vind fra Sør har nok lasta på noe snø som tverlast i renner

Snøprofil

13 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil i nordvent side med noe innblåst snø. blokka solid stabil under det øverste skredproblemet. ved kraftig påvirkning for jeg ingen utslag i dypere liggende kantkorn lag. disse laga har vokst seg tykke

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 150 moh Vindpakket myk Tørr 2 dager med regn i lavlandet har tæret mye på snødekket i lavereliggende strøk. Opp til ca 250 moh er størstedelen av snøpakka våt. Men en bærende skare i overflaten i dag. Fra 250 moh jar noe nedbør kommet som snø og overflaten har innblåst tørrsnø over skarelag, med noe våtere snø under. Fra 400 moh har det nesten ikke regnet . finner en liten regnskarehinne høyt opp i snødekket, men eller lite tegn på smelting. Dypereliggende kantkornlag er her tykke med liten forplantningsevne . Lagene over kantkorna er harde.

ObsID: 191544

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 11:47

25 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser

Skredaktivitet

17. apr. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Over 0 moh Vått flakskred utløst av skavlknekk

ObsID: 191552

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

17.04.2019 kl. 11:01

364 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten. Legg merke til is-laget ca 6cm nede i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Blokka får ikke full forplantning, men løsner lett ved påvirkning sideveis, som i lille blokktest.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fremdeles fokksnøproblem. Nå dreid mer fra østlig til nordlig sektor. Flere naturlig utløste skred i denne sektor. Også endel skavelbrudd på grunn av økende temperatur?. Rapporter fra grønndalen om overvann i hele dalen. Overvann på tempelfjorden. Pågående regn i lavlandet og snø i høyden. I 11-12 tiden i dag var mildværsgrensen rundt 3-400m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 300 moh Fokksnøproblemet i nordlig (og østlig) sektor er mulig enda mer potent i svalsatveien enn de to foregående dagene. Dette ligger oppå 1 cm med is.

Tester

ECTN5@6cmQ2 Dårlig Får ikke total bruddforplantning i hele 90cm men forplantning i ca 60cm. Gjort flere tester, og får nesten samme resultat

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191614

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 10:25

310 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

17. apr. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 200 moh Skavelbrekk med forplantning til fokksnøproblem

ObsID: 191531

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 09:23

25 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  D1-2 skred i NØ himmelretning.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Bilde er tatt SV mot platåfjellet, lite flakskred har løsnet i innblåst heng (NØ). Tror kanskje dette løsnet ila. dagen i går, men det er først nå når sola kom frem at det var mulig å si med sikkerhet ved hjelp av bruddkanten/konturer/ta bilde at dette var et flakskred.

ObsID: 191508

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.04.2019 kl. 19:56

105 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  et skred i fjellsiden mellom sverdrupbyen og huset
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  lite skred i fjellsiden mellom huset og kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  platåfjellsiden mellom sverdtup og Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Nybyen

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø ser på runden i kveld at det har gått to skred ned fra platåfjellet. vasnkelig å se om det er løsna skavl og finne bruddkanten. det største skredet var mellom sverdrupbyen og huset str 2, ser det ut til

Snødekke

Ikke snøfokk Ingen snøfokk observert i fjellsidene på runden i kveld

ObsID: 191469

Nordenskiöld Land / svalsatveien

Snø

16.04.2019 kl. 10:56

382 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser 3 skred. Strl2. Mulig tørr snø i løsneområdet og mulig våtere der skredet har stoppa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant på 7-15cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Is-lag på alt. Tykkere is-lag på 400moh enn på 250m

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøproblemet har vært og er muligens enda: Lett å løse ut, noen områder, strl2 skred. Vestlig og Nordlig sektor. Mao FG3. Fremdels snø og vind opprettholder fokksnøproblemet. Varslet faregrad er riktig

Notater

Det faktum at det har gått 3 skred i NØ vendte områder på 3-400moh klarer vi ikke helt å finne årsaken til i vår observasjon på toppen av skjæringa (400moh). Hva grunnen til denne forskjellen er kan jeg bare spekulere i, men regner med en kombinasjon av -mer innlasting av fokksnø i NØ-lige heng kontra Nordlige. - lavere temperatur der vi tok vår observasjon enn i løsneområdet.

Vær

Tåkete oppe på platået. Vind og nedbør som regn i lavlandet. Også fuktig oppe på toppen av skjæringa dvs ca 400moh.

Tester

ECTN1@1cmQ3 Det øverste is-laget kollapser uten forplantning. Fokksnøen fra siste døgn kollapser også etter 5-6 slag. Uten forplantning

Skredaktivitet

16. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV Dårlig sikt men ser et nytt skred i skytebanegropa. Stoppet i henget. Strl1-2. I gropa lengere vest og inn mot svalsatveien har det gått 3 strl2 skred. Gikk også noen skred i blomsterdalen i går.

Snødekke

Nedbør som regn opp til3-400m. Mildværsgrensen har nok variert endel siste døgn. Fra 250m og opp så langt vi gikk, 400moh, er det et is-lag øverst nå, under dette er det tørr snø ved 400m og fuktig snø ved 250m

ObsID: 191413

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.04.2019 kl. 08:18

100 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

ObsID: 191391

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 23:14

410 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Skred i Tverrdalen, meldt inn tidligere i dag med ObsID: 191268. Bilde: Geir Kaasa

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Bilde av skred i Tverrdalen meldt inn tidligere i dag, ObsID: 191268

ObsID: 191362

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 20:29

413 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen 1
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen - Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gamle museet
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen 2
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Toppen av Platåfjellet. Skavl og renne over kirkegården
Bilde Av Faretegn
Bilde 9 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i skjerma forsenkninger på Platåfjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøproblem i nordlig sektor. Realtivt store skavler som kan bryte av ved mer pålastning og oppvarming. Ingen faretegn eller nye skred observert. Vind, snø og temperaturøkning vil det neste døgnet gi nytt fokksnøproblem og mer ustabile toppskavler. Varslet faregrad er for lav

Notater

Observasjonen og skredfarevurderingen gjelder lokalvarsel for Longyeardalen, men er nokså representativ for resten av regionen også.

Vær

Snø -0,9 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Blei 2 grader mildere mens jeg var ute. Fortsatt tørr snø i høyden. i byen var det 1 varmegrad når jeg kom ned.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø Fokksnøen ligger på et lag med løssnø og noe kantkorn over et syltynt regnskare lag. Ingen faretegn og liten evne til bruddforplantning

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN3@5cmQ2 Middels

Snøprofil

7 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe tørr løssnø tilgjengelig på platåfjellet. Snøoverflaten varer hovedsaklig mellom relativt myk fokksnø i forsenkninger i le for vend fra sør og avblåste rygger.

ObsID: 191345

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 19:29

438 moh

Andrine (Ukjent)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø Del av skavl har falt ned og løst ut et flakskred med bruddkant som er betydelig større enn skavlbruddet. Skredet går ned i Blomsterdalen. Bruddkant over 100 m. Dårlig sikt i området, så vanskelig å angi nøyaktig størrelse.

ObsID: 191358

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

15.04.2019 kl. 15:11

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bygevær. Fra Lars-Hierta ned mot breen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svalsat
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kommet endel vindtransportert snø i østlige leområder i dag. Gått noen naturlig utløste skred i natt. Fremdeles pålagring av snø nå. Kantkorn lengere ned i snødekket finner jeg ikke i dag. Fokksnøproblemet er sannsynligvis lett eller svært lett å løse ut, så en plass mellom FG2 og FG3 akkurat nå. Har nok vært oppe i FG3 da det er utløst flere Strl2 skred naturlig. Økende nedbør og mer vind gjør at det blir naturlig utløst, noen områder strl 2 eller 3 skred. Varslet faregrad er for lav Fokksnøproblemet er større enn beskrevet på Varsom.

Vær

Snø fra SV ↗ Bygevær. Blåser over 15ms på toppen av Lars Hierta. Endel snøtransport på Larsbreen og ned Fjellsidene

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Pågående vindtransport. Foreløpig ikke de altfor store mengder

Tester

ECTN5@5cmQ3 Middels går lett til brudd. Lite forplantningsevne

Snøprofil

6 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Det meste er nå påvirket av vind fra Vest og sør vest. I Nord og østlige heng er det nå øverst et 1F/p fokksnølag. Under dette nedføyket nysnø innimellom to syltynne skarelag. Alt dette har kommet siste døgnet. På Nordvendte svalsatveien tidligere i dag ligger det noe fokksnø, men lite bruddforplantning. På Lars Hierta nå er det mer snø, og virker som øst-vendt har fått mer innlasting av løsere og mere snø.

ObsID: 191324

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 14:16

312 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i sørvendt side ved Tellbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i bunn av Tellbreen

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kjørte scooter fra Lyb - Adventdalen - Kreklingpasset - Elvenesset - Tellbreen. Det er en bra med snø i terrenget . den er noe vindpåvirket i eksponerte områder. Der er snøen 4F hard og man tråkker gjennom til fots.

ObsID: 191360

Nordenskiöld Land / Nybyen

Snø

15.04.2019 kl. 12:19

131 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

ObsID: 191305

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 11:15

557 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard@NVE

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra S ↑ 75% skyer

ObsID: 191292

Nordenskiöld Land / Tverrdalen

Snø

15.04.2019 kl. 10:18

369 moh

Geir (Ukjent)

Skredaktivitet

15. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Ikke mellom 300 moh og 0 moh

ObsID: 191268

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 09:38

52 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild

Snødekke

ObsID: 191263

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 09:32

100 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens Abild
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens Abild

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Vanskelig å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 0 moh Skavlbrudd har løst ut lite flakskred rett under skavlen. Dette har bredt seg til bowlen nord for den initiere de. Bruddstykker har løst ut større skred under kronen som har gått til veien.

ObsID: 191262

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.04.2019 kl. 09:23

256 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

15. apr. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Tre skred not mot huset. Et strl2 skred og et strl1

ObsID: 191257

Nordenskiöld Land / Todalen

Snø

14.04.2019 kl. 16:45

404 moh

Elin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

14. apr 14:00 Skavlfall NV-vendt

ObsID: 191321

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.04.2019 kl. 16:34

74 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot bolternosa, Todalen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Mildt, lette snøbyger igjennom dagen, kommet ca 1 -2 cm nysnø. Vind fra V flytter på snøen som har kommet de siste dagen i Todalen, mest vind i høyden

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Perioder med lett snøfokk i høyden i Todalen nå på ettermiddagen, ned i dalen har det også føyket snø i perioder og det legger seg opp tynne fokksnøflak i lesider i ø vendt terreng

ObsID: 191198
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.