Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 17.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning som for eksempel vekten av en snøskuter

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De siste dagene har det vært stabilt, kaldt, klart og lite vind i regionen. Skredproblemet er i hovedsak knyttet til vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Stort sett skal det mye til å påvirke de ulike svake kantkornlagene i snødekket siden den overliggende fokksnøen er ganske hard. Merk at det kan være lett å påvirke svake lag i snødekket ved stor tilleggsbelastning f.eks. en snøscooter. Skredene kan bli størst i vestvendte fjellsider fordi det er mest snø her, men vær også oppmerksom i østvendte fjellsider der fokksnølag er tynne og kantkornlaget er tynnere. Fokksnøen virker å være relativt stabil, men mellom lag i fokksnøen er det i ferd med å danne seg et svakt lag av kantkorn.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, stedvis med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Mandag kom det litt nysnø samtidig med vind, men etter det har det vært lite nedbør. I noen leområder ligger det fremdeles ubunden snø, mens det andre steder ligger fokksnø av varierende hardhet. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er svært vanskelig å påvirke. Fortsatt kulde og stor temperaturgradient i snødekket vil føre til at svake lag videreutvikles i snødekket.
Torsdag ble det observert et skavlbrudd på Gruvefjellet ned mot Larsbreen og noen skred vest for Varden som antagelig har gått de siste dagene.
Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-28 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-30 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbre Øst

Snø

17.02.2019 kl. 22:38

547 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen og opp mot trollsteinen

Vær

Ikke nedbør -25 °C 7 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Tåke og veldig lett snødrift opp til ca 500m.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP22@15cmQ1 God Går til brudd, men gode harde lag over

ECTN12@7cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt fersk fokksnø i sør-vestlige heng. Vedvarende svakt lag begynner er vanskelig å påvirke Forventer ingen store endringer Varslet faregrad er riktig Mja, skulle hatt et lite skredproblem med fokksnø i sør-vestlige områder for dagen i dag. Denne observasjonen som blir brukt for varslet på tirsdagen kan det godt tenkes at det fokksnøproblemet er så lite at det ikke trenger å være med i varslet?

Snødekke

Varierende. Den ferskeste fokksnøen har kommet med nordlig vind. Under dette er det hardere eldre pakke som er relativt stabil. Det gamle kantkornproblemet er der, enda bedre begravet enn for et par uker siden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det gamle kantkornproblemet er der enda. Jeg finner i denne observasjonen i alle fall, at det skal mye til får å påvirke det laget. Liten sannsynlighet og stor konsekvens om dette laget går

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V Det er et fokksnøproblem som man ikke kan se bort fra, men skredene blir sannsynligvis ikke store, og relativt godt sintret allerede

Snøprofil

7 cm P DF 0 mm/0 mm, 1 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 7 cm P FCxr 1 mm/0 mm Litt usikker på hva jeg skal sette som kornform her. Men iallefall eldre hard delvis avrundet ca 1mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm DH 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181625

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.02.2019 kl. 21:00

100 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Vær

Snø -24 °C

Skredaktivitet

18. feb. 0-6 (+01:00) Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Under 0 moh Flere skred gått i brink-kantene langs løypen på østsiden av Bolterdalen. Usikker på om det egentlig var skavlbrudd eller om selve siden hadde rast ut av seg selv. Mange brede skred, men kun 5-6m lange (ca 5-6 høydemeter).

ObsID: 181755

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.02.2019 kl. 15:00

214 moh

Ida@ANG (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -25 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Tynt vindpakka lag (ca. 2 cm) øverst, med mykere lag (ca.10 cm) under. Nederst beinhardt vindpakk. Det øverste laget sprakk opp og var lett å få til å skli, de andre lagene ble ikke påvirka. Varslet faregrad er riktig Fant kantkort kun under tjukk skare av is på forblåste rygger.

Snødekke

160 cm totalt Vindpakket myk Tørr

ObsID: 181601

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

17.02.2019 kl. 14:15

699 moh

Wfarns (***)

Vær

-25 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer Active wind loading. Flat light. Grabby snow.

Faretegn

Ferske sprekker observed in isolated areas during ascent

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

17. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. S, SV Small skier triggered SS. Crown ca 15cm, 40m wide and debris ran ca. 150 m (not over scooter track). Wind slab (4F+) fractured under-foot upon descent, running on facets (and loading interface?). Active wind loading and occasional shooting cracks observed during ascent.

ObsID: 181578

Nordenskiöld Land / Platåberget N

Snø

17.02.2019 kl. 11:00

115 moh

Martini@unis (****)

Vær

Ikke nedbør -22 °C 6 m/s fra NV ↘ 80% skyer Vind igjennom natta fra N. Lett snøfokk rundt Longyearbyen. Sterkere vind ute i terrenget, fra Todalen meldes det vind opp i kuling i perioder natt til søndag

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Ute i terrenget med grunnkurs skred for å øve kammeratredning. Lett å få ut blokker i SØ vendt bekkedal da vi spar opp øvingsskred i en snøbakke. Nyinnblåst fokksnø, 4 F hard til 1 finger. Får også skytene sprekker når man beveger seg rundt til fots og lett å tråkke ut flak.som bryter ca 30 cm ned i snødekket. Ser ut til å ligge på nedføyka nysnø over eldre/ hard fokksnø. Fokksnøen ser ut til å stabilisere seg raskt i de timen vi er der, ved at ikke like lett å få ut flak + kun lokal oppsprekking når man beveger seg rundt når vi forlater området. I den NØ vendte siden opp mot Platåberget så har renenr og forsenkninger fått noe innblåst snø det siste døgnet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 0 moh Vind fra NV har flyttet på tilgjengelig løs snø inn i sørvendt terreng. Renner og forsenkninger i terrenget har også fått sidelast mot Ø sektor. Varierende mengde med løs snø i terrenget, noen lette snøbyger på lørdag ettermiddag / natt i nærområdet til Longyearbyen. Ytterst i Todalen 5 cm med løs snø på lørdag formiddag, mer snø mot Ø på frithamn rundt 15 cm løs snø på lørdag formiddag som har vært tillgengelig for å bli flyttet på av vinden når vinden tok seg opp mot søndag

ObsID: 181693

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.02.2019 kl. 21:00

200 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser

Vær

Snø 19 °C 10 m/s fra N ↓

Skredaktivitet

17. feb. 0-6 (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels V. Under 0 moh

ObsID: 181445

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.02.2019 kl. 13:12

529 moh

MarkusOL@ANG (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MarkusOL@ANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind fra nord-nordvest ladde snø inn i den sør vendte siden. Noen steder sprekker og sklir de øverste 1-3 cm av snødekket lett av. Enn så lenge bare bare flekkvis i fjellsiden. Snø fra gårsdagens snøfall

ObsID: 181423

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.02.2019 kl. 13:10

49 moh

sylvia@ang (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over the whole southern-facing slope of the mountain there was a solid layer of ice on the ground, partly up to 10cm thick. On top of it is a thin layer of loose snow (~1cm) that the wind can easily pick up. The fresh snow on top was easily sliding on the icy layer underneath. If the icy layer stays like this it'll be very easy for every new layer to slide on it, even in not steep slopes.

ObsID: 181594

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.02.2019 kl. 13:09

489 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  S.Brochmann@ANG
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  En god del snø som er skjermet for mye av vinden fra Ø, N og V. Sørlig vind kan ta litt mer.

Vær

Snø -16 °C 5 m/s fra NV ↘ 30% skyer Blåser opp mer og mer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

210 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr 30cm 4 fingerhard løssnø som kan lett transporteres. Vind tar seg opp.

ObsID: 181393

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.02.2019 kl. 14:00

213 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Øvre skredbaner Sukkertoppen, snømåler kan sees i h bildekant
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Øvre støtteforbyggning i lia bilde mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Øvre støttegjerde i lia, bilde tatt mot s
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Støtteforbygninger i Lia med Sukkertoppen fra vei 228

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra Ø ← 50% skyer Kaldt stabilt vintervær de siste dagene.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Fra vei 228 via Lia til øvre løsneområde Sukkertoppen, varierende snødekke fra avblåste rabber, is, skare på rygger og roll over i terrenget til 5-10 cm myk fokksnø i skjermede områder. Ligger myk fokksnø fra toppen av Sukkertoppen og forsenkninger i hele skredbanene ned mot vei 228. Fint skiføre. Fokksnøen fremstår som stabil, ingen / liten oppskrekk rundt ski og vanskelig å tråkke ut flak.

ObsID: 181335

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.02.2019 kl. 13:31

120 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Enkelte steder sprekker fokksnøen opp når vi tråkker på flaket.

Fersk vindtransportert snø Har blåst litt fra NV siden i går kveld

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vind fra NV i natt har gitt noe ny fokksnø i Øst og Sør vendte heng. Lite snø og begrenset med vind gjør at det fokksnøproblemet er i leheng bak spesielt eksponerte områder. Vi finner videre et tynt kantkornlag i eldre fokksnø. Men dette laget gir ingen resultat i stabilitetstester. Finner også velutviklet kantkorn i forbindelse med skarelag videre ned i snødekket. Ellers er snødekket rundt preget av avblåste losider og rygger med noe løssnø i skjerma terrengformer.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181569

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.02.2019 kl. 11:10

400 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mellom skolen og Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snø i Østvendte renner under Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia og Gruvedalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15,5 °C 2 m/s fra Ø ← 20% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP20@26cmQ1 God

ECTP23@36cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold rundt Longyearbyen. Et fokksnøproblem som vi finner bar ei få områder som er i ferd med å stabiliseres. kantkornlaget ligger godt beskyttet Litt vind fra N på søndag kan blåse liv i et nytt fokksnøproblem Varslet faregrad er riktig ser bra ut

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fokksnø etter vind fra S på onsdag. Dette laget har stabilisert seg. Den innblåste fokksnøen er av varierende hardhet. I skjerma områder i terrenget i denne siden er fokksnøen myk. Andre steder noe hardere med fortsatt noen svake lag i fokksnøen. Men fokksnølaget har liten utbredelse og det er ingen tegn til bruddforplantning i dette laget. Fokksnøen ligger i vestvendte sider på et tykt knivfast lag med fokksnø. Dette gjør at det gamle kantkornlaget i tilknytning til skare (som fortsatt er der) ikke lar seg påvirke. Ellers er snødekket rundt preget av avblåste losider og rygger med noe løssnø i skjerma terrengformer.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV Finner fokksnøen bar ei få områder - dette er i ferd med å stabilisere seg

Snøprofil

4 cm F DF 0 mm/0 mm, 13 cm P RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm K MFpc 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 2 mm/0 mm, 10 cm K RG 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm -18,8 °C @ 0 cm, -15,8 °C @ 10 cm, -14,1 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 30 cm, -9,9 °C @ 40 cm, -9 °C @ 60 cm, -8,9 °C @ 78 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Noen (2-5). 2 - Middels. Vanskelig å løse ut Få bratte heng. NØ Noen relativt ferske skred. Tenker de har gått et litt sørlig vind og snø på tirsdag / onsdag.

ObsID: 181235

Nordenskiöld Land / Tverdalen

Snø

15.02.2019 kl. 11:00

245 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15 °C 1 m/s fra S ↑ 20% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX Ingen brudd etter 30 slag

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 20 cm F FC 0 mm/0 mm, 12 cm K MF 0 mm/0 mm Blanding av smelteformer og en tykt crust-lag , 18 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm

ObsID: 181268

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

15.02.2019 kl. 10:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C 3 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Noe mykere fokksnø i delen av skjæringa ned mot skredgjerdet der det er le-soner. god binding mellom fokksnø og underliggende lag, men ser ut til at det er et sjikt med neføyket nysnø i fokksnøen som lettere kan påvirkes. Ellers generelt avblåst, observert kantkornlag under skare, men skal mye til å komme gjennom harde snø og skarelag for å nå ned til disse. Værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varslet faregrad er riktig Finner samme fokksnøproblem som blir beskrevet i varselet. Ser den har samlet seg i leområder i Skjæringa.

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Ned mot skredgjerdet i Skjæringa har det lagt seg noe vindtransportert mykere fokksnø (ca. 10cm) finner et sjikte mellom fokksnølagene med nedføyket nysnø. Får ut flak i denne snøen med spade, men får ikke utslag i laget ved ECT. Videre nedover er snødekket hardpakket med et tjukt skarelag der vi finner et lag av kantkorn under.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N Fokksnøen er myk, men finnes kun i isolerte områder. Ser ikke ut til å være spesielt god forplanting i dette laget.

Snøprofil

13 cm F/4F DF/DFbk 1 mm/0 mm Rimlag , 38 cm P RG 1 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 7 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 60 cm P RG 0 mm/0 mm -17,9 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -14,7 °C @ 20 cm, -13,8 °C @ 30 cm, -13,3 °C @ 40 cm, -11,8 °C @ 60 cm, -10,7 °C @ 80 cm, -10 °C @ 100 cm, -9 °C @ 120 cm

ObsID: 181171

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 14:46

591 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  East down Blekumbreen towards Hiortfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ottofjellet's western aspect from Tellbreen. Pit location is marked with the nice robin's egg blue dot.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Arctowskifjellet / Albert Bruntoppen / Kreklingpasset area from Ottofjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Generally faceted snowpack. Very little change in grain form below around 90 cm, with layering here manifesting as relatively subtle changes in hardness. Lower density layers below the uppermost layer of facets were completely unreactive in stability tests. Pit is representative for western aspects above 400 m north of adventdalen.

Vær

-19 °C 2 m/s fra N ↓ klart, kaldt, stabilt, og nydelig vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN14@27cm

Skredfarevurdering

2 Moderat I observed stable conditions on my trip today, with no obvious signs of instability. Cold air is inducing relatively strong temperature gradients in the snowpack and promoting faceting, but this does not appear to be a problem without large additional loads (i.e. conditionally stable). Based on this trip today, we are very close to FG 1, but a moderate rating is still probably ok with reports of considerably more snow with the potential for wind slab development further south. Continued cold, clear weather will promote facet development in the upper portions of the snowpack. In particular, low density fresh snow at the surface will facet readily and, combined with the harder layer underneath, form a good weak layer / bed surface stratigraphy for future avalanche activity. We are also getting into a period of diurnal temperature fluctuations with the return of the sun, which also promote faceting in the surface snow. Varslet faregrad er riktig looks great.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Between 1,5 m and 2,0 m snow above 400 moh on the western aspect of Ottofjellet. Light snow showers on Monday deposited up to 10 cm of snow in leeward areas that, in this location at least, remains relatively unaffected by the wind. In other locations, I have observed this snow developing into unreactive wind slabs. Under the fresh snow, I found a conditionally stable, dense snowpack that is actively faceting in the upper 50 cm due to strong temperature gradients.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV The only avalanche problem I observed on this observation trip is a layer of facets sandwiched between two very dense, hard windslabs (that are also faceting themselves). This layer is thick and not shearing cleanly or propagating in stability tests. I did not observe the obvious facet / crust / facet stratigraphy that we have been following throughout the region in this location (and at this elevation) - instead, this faceted layer seems to be a lower density wind slab that is readily faceting with strong temperature gradients. So I am a bit unsure if I selected the right type of weak layer from the drop-down menu above but I would classify this as a "developing layer of facets within the snowpack". Unsure of the regional distribution of this particular layer, but observed throughout the western aspect I investigated on this trip.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet ingen ferske skred i det siste...

ObsID: 180986

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 14:31

150 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Noe snø tilgjengelig for transport på platåene

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Vanskelig å løse ut Få bratte heng. V Skavlbrudd på Gruvefjellet mot Larsbreen. Tror dette må ha gått i løpet av de tre siste dagene. Så det ikke når jeg gikk obstur forrige uke.

ObsID: 181015

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 12:21

242 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Vær

Ikke nedbør -15 °C 1 m/s fra S ↑

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 0 moh

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F DF 0 mm/1 mm D, 15 cm 1F/4F RG/FCxr 0 mm/1 mm D, 22 cm P/K RG/FCxr 1 mm/1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Skarelag, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC/DH 1 mm/4 mm D, 22 cm P MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DH 2 mm/5 mm -5,8 °C @ 76 cm, -6,5 °C @ 66 cm, -7,4 °C @ 56 cm, -9,2 °C @ 46 cm, -10,1 °C @ 36 cm, -11,2 °C @ 26 cm, -13 °C @ 16 cm, -14,7 °C @ 6 cm, -18,3 °C @ 0 cm

ObsID: 180982

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 09:57

388 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  3 skred vest for Varden. Så dem flrst i dag, har ikke lagt merke til dem før, men er usikker på hvor gamle de er.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s

Skredaktivitet

14. feb. 6-12 (+01:00) Noen (2-5) Over 0 moh

ObsID: 180912

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org