Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 14.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det finnes også ustabile fokksnøflak i fjellet.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De er stabilt kaldt i regionen med lite nedbør av betydning. De siste dagene har det kun i korte perioder vært lett snøfokk lokalt. I østlige deler tyder observasjoner på at fokksnøsflak er gjeldende skredproblem. Lenger vest, i de områdene der det ikke har kommet så mye snø de siste dagene, er skredproblemet i hovedsak knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn. Overliggende lag er harde og det skal mye til for å løse ut skred i dette laget, men det kan være mulig ved stor tilleggsbelastning f.eks. en snøscooter. Vær spesielt oppmerksom i østvendte fjellsider der fokksnølag er tynne.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, evt. med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Det finnes begrensede mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport, men litt nysnø har kommet de siste dagene. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke registrert skredaktivitet siste 3 døgn.
Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-18 °C til -13 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 14:46

591 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  East down Blekumbreen towards Hiortfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ottofjellet's western aspect from Tellbreen. Pit location is marked with the nice robin's egg blue dot.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Arctowskifjellet / Albert Bruntoppen / Kreklingpasset area from Ottofjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Generally faceted snowpack. Very little change in grain form below around 90 cm, with layering here manifesting as relatively subtle changes in hardness. Lower density layers below the uppermost layer of facets were completely unreactive in stability tests. Pit is representative for western aspects above 400 m north of adventdalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Between 1,5 m and 2,0 m snow above 400 moh on the western aspect of Ottofjellet. Light snow showers on Monday deposited up to 10 cm of snow in leeward areas that, in this location at least, remains relatively unaffected by the wind. In other locations, I have observed this snow developing into unreactive wind slabs. Under the fresh snow, I found a conditionally stable, dense snowpack that is actively faceting in the upper 50 cm due to strong temperature gradients.

Vær

-19 °C 2 m/s fra N ↓ klart, kaldt, stabilt, og nydelig vær

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV The only avalanche problem I observed on this observation trip is a layer of facets sandwiched between two very dense, hard windslabs (that are also faceting themselves). This layer is thick and not shearing cleanly or propagating in stability tests. I did not observe the obvious facet / crust / facet stratigraphy that we have been following throughout the region in this location (and at this elevation) - instead, this faceted layer seems to be a lower density wind slab that is readily faceting with strong temperature gradients. So I am a bit unsure if I selected the right type of weak layer from the drop-down menu above but I would classify this as a "developing layer of facets within the snowpack". Unsure of the regional distribution of this particular layer, but observed throughout the western aspect I investigated on this trip.

Skredfarevurdering

2 Moderat I observed stable conditions on my trip today, with no obvious signs of instability. Cold air is inducing relatively strong temperature gradients in the snowpack and promoting faceting, but this does not appear to be a problem without large additional loads (i.e. conditionally stable). Based on this trip today, we are very close to FG 1, but a moderate rating is still probably ok with reports of considerably more snow with the potential for wind slab development further south. Continued cold, clear weather will promote facet development in the upper portions of the snowpack. In particular, low density fresh snow at the surface will facet readily and, combined with the harder layer underneath, form a good weak layer / bed surface stratigraphy for future avalanche activity. We are also getting into a period of diurnal temperature fluctuations with the return of the sun, which also promote faceting in the surface snow. Varslet faregrad er riktig looks great.

Tester

ECTN14@27cm

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet ingen ferske skred i det siste...

ObsID: 180986

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 14:31

150 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  ra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Noe snø tilgjengelig for transport på platåene

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Vanskelig å løse ut Få bratte heng. V Skavlbrudd på Gruvefjellet mot Larsbreen. Tror dette må ha gått i løpet av de tre siste dagene. Så det ikke når jeg gikk obstur forrige uke.

ObsID: 181015

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 12:21

242 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Tørr

Vær

Ikke nedbør -15 °C 1 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 0 moh

Tester

ECTX God

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F DF 0 mm/1 mm D, 15 cm 1F/4F RG/FCxr 0 mm/1 mm D, 22 cm P/K RG/FCxr 1 mm/1 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Skarelag, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC/DH 1 mm/4 mm D, 22 cm P MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DH 2 mm/5 mm -5,8 °C @ 76 cm, -6,5 °C @ 66 cm, -7,4 °C @ 56 cm, -9,2 °C @ 46 cm, -10,1 °C @ 36 cm, -11,2 °C @ 26 cm, -13 °C @ 16 cm, -14,7 °C @ 6 cm, -18,3 °C @ 0 cm

ObsID: 180982

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.02.2019 kl. 09:57

388 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  3 skred vest for Varden. Så dem flrst i dag, har ikke lagt merke til dem før, men er usikker på hvor gamle de er.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s

Skredaktivitet

14. feb. 6-12 Noen (2-5) Over 0 moh

ObsID: 180912

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

13.02.2019 kl. 12:00

130 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  TLS data displaying the changes to the snow depth on Sukkertoppen since the last scan taken on 2019-01-30 and described in https://www.regobs.no/Registration/178709. Linear patterns are data fragments and do not represent such patterns on the snow surface (the scanner doesn't like being super cold).

Snødekke

Relatively little change to the snow depths in Sukkertoppen over the last 2 weeks. Maximum snow depth increases (about 1 m) are under the avalanche barriers above Lia. Otherwise, snow depth increases in the upper starting zone reach a maximum around 40 cm in the drift at the very top of the starting zone. The majority of this deposition likely occurred during the wind event early yesterday as seen on the data from the Sukkertoppen DRIVA snow sensor.

ObsID: 180786

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

179 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertopp fonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen av Sukkertoppen mot Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet og Nordenskioldtoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet, Vannledningsdalen, Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra sukkertoppen mot Hjortfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nedbør de siste dagene og vind fra S har blåst inn noe snø i den NV siden på sukkertoppen. Dette er nok representativt for alle lesider for den siste vinden. Den innblåste fokksnøen er av varierende hardhet. I skjerma områder i terrenget i denne siden er fokksnøen myk. Andre steder noe hardere med et innblåst lag med løsere snø under. Men fokksnølaget har liten utbredelse og det er ingen tegn til bruddforplantning i dette laget. Fokksnøen ligger i vestvendte sider på et tykt knivfast lag med fokksnø. Dette gjør at det gamle kantkornlaget i tilknytning til skare (som fortsatt er der) ikke lar seg påvirke. Ellers er snødekket rundt preget av avblåste losider og rygger med noe løssnø i skjerma terrengformer.

Vær

Ikke nedbør -15,5 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har blåst inn noe snø fra S. Men både lite vind og lite snø et skredproblem med lite forplatningsevne. Knivfast fokksnø isolorerer kantkornlaget og i denne siden har vi kaún et fokksnøproblem. Dette er nok representativt for alle skredsoner i Longyeardalen. Lite vind og nedbør samt kaldt vær fører vel bare til en sakte stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er riktig Ser greit ut

Tester

ECTN2@2cmQ3 God

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 40 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 2 mm/0 mm, 56 cm K MF 0 mm/0 mm -21,3 °C @ 0 cm, -15,7 °C @ 10 cm, -13,8 °C @ 30 cm, -12,3 °C @ 50 cm, -11,5 °C @ 70 cm, -9,7 °C @ 90 cm, -8,5 °C @ 115 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 180714

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

25 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv dalen fra unis
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Sukkertoppen fra Unis

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snø, snøbyger på morgenen mandag. Stigende temperatur igjennom natta. Perioder med lett snøfokk ned i Longyearbyen, men ikke mye løs snø som flyttes.

ObsID: 180289

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org