Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det finnes også ustabile fokksnøflak i fjellet.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I østlige deler av regionen tyder observasjoner på at fokksnøsflak er gjeldende skredproblem. Lenger vest, i de områdene der det ikke har kommet så mye snø de siste dagene, er skredproblemet i hovedsak knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn. Overliggende lag er harde og det skal mye til for å løse ut skred i dette laget, men det kan være mulig f.eks. for en snøscooter. Vær spesielt oppmerksom i østvendte heng, der overliggende fokksnølag er tynne. Det ventes rolige værforhold og skredfaren er uendret.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, evt. med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Det finnes begrensede mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport, men litt nysnø har kommet de siste dagene. Det ligger mest snø i heng som vender mot V-N.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke registrert skredaktivitet siste 3 døgn
Tirsdag formiddag er det oppholdsvær i Longyearbyen, men det er ventet et lite snødryss utover dagen. I Svea kom det 2 mm i måleren fra mandag morgen til tirsdag morgen. Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -15 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

13.02.2019 kl. 12:00

130 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  TLS data displaying the changes to the snow depth on Sukkertoppen since the last scan taken on 2019-01-30 and described in https://www.regobs.no/Registration/178709. Linear patterns are data fragments and do not represent such patterns on the snow surface (the scanner doesn't like being super cold).

Snødekke

Relatively little change to the snow depths in Sukkertoppen over the last 2 weeks. Maximum snow depth increases (about 1 m) are under the avalanche barriers above Lia. Otherwise, snow depth increases in the upper starting zone reach a maximum around 40 cm in the drift at the very top of the starting zone. The majority of this deposition likely occurred during the wind event early yesterday as seen on the data from the Sukkertoppen DRIVA snow sensor.

ObsID: 180786

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

179 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertopp fonna
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen av Sukkertoppen mot Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet og Nordenskioldtoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet, Vannledningsdalen, Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra sukkertoppen mot Hjortfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -15,5 °C 0 m/s

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nedbør de siste dagene og vind fra S har blåst inn noe snø i den NV siden på sukkertoppen. Dette er nok representativt for alle lesider for den siste vinden. Den innblåste fokksnøen er av varierende hardhet. I skjerma områder i terrenget i denne siden er fokksnøen myk. Andre steder noe hardere med et innblåst lag med løsere snø under. Men fokksnølaget har liten utbredelse og det er ingen tegn til bruddforplantning i dette laget. Fokksnøen ligger i vestvendte sider på et tykt knivfast lag med fokksnø. Dette gjør at det gamle kantkornlaget i tilknytning til skare (som fortsatt er der) ikke lar seg påvirke. Ellers er snødekket rundt preget av avblåste losider og rygger med noe løssnø i skjerma terrengformer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har blåst inn noe snø fra S. Men både lite vind og lite snø et skredproblem med lite forplatningsevne. Knivfast fokksnø isolorerer kantkornlaget og i denne siden har vi kaún et fokksnøproblem. Dette er nok representativt for alle skredsoner i Longyeardalen. Lite vind og nedbør samt kaldt vær fører vel bare til en sakte stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er riktig Ser greit ut

Tester

ECTN2@2cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 40 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 2 mm/0 mm, 56 cm K MF 0 mm/0 mm -21,3 °C @ 0 cm, -15,7 °C @ 10 cm, -13,8 °C @ 30 cm, -12,3 °C @ 50 cm, -11,5 °C @ 70 cm, -9,7 °C @ 90 cm, -8,5 °C @ 115 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 180714

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

25 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv dalen fra unis
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Sukkertoppen fra Unis

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snø, snøbyger på morgenen mandag. Stigende temperatur igjennom natta. Perioder med lett snøfokk ned i Longyearbyen, men ikke mye løs snø som flyttes.

ObsID: 180289

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

150 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra Ø ←

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 180185

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org