Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det finnes også fersk fokksnø i terrenget.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I østlige deler av regionen tyder observasjoner på at det finnes fokksnøsflak som skredproblem. Lenger vest, i de områdene der det ikke har kommet så mye snø de siste dagene, er skredproblemet i hovedsak knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn. Overliggende lag er harde og det skal myke til for å løse ut skred i dette laget, men det kan være mulig f.eks. for en snøscooter. Vær spesielt oppmerksom i østvendte heng, der overliggende fokksnølag er tynnest. Det finnes litt snø på bakken som er tilgjengelig for vindtransport, og det kan komme noen få cm mandag og tirsdag. Men det blir neppe nok til at varslet vind vil øke skredfaren i særlig grad.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, evt. med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Det finnes begrensede mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport, men litt nysnø har kommet de siste dagene. Vesentlig i østlige områder, men siste døgn også litt i vest. Det ligger mest snø i heng som vender mot V-N. I skjermede områder er snøen løs.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er det svært vanskelig å påvirke.
Lett snøfall og litt snødrift mandag. I Svea kom det 2 mm i måleren fra søndag morgen til mandag morgen. Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -15 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

25 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv dalen fra unis
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Sukkertoppen fra Unis

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snø, snøbyger på morgenen mandag. Stigende temperatur igjennom natta. Perioder med lett snøfokk ned i Longyearbyen, men ikke mye løs snø som flyttes.

ObsID: 180289

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

150 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 180185

Nordenskiöld Land / Larshjerta

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

729 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15 °C 3 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Lett snøfokk

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Tester

CTH23@38cmQ1 God sklir ikke ut

ObsID: 180011

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org