Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det finnes også fersk fokksnø i terrenget.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I østlige deler av regionen tyder observasjoner på at det finnes fokksnøsflak som skredproblem. Lenger vest, i de områdene der det ikke har kommet så mye snø de siste dagene, er skredproblemet i hovedsak knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn. Overliggende lag er harde og det skal myke til for å løse ut skred i dette laget, men det kan være mulig f.eks. for en snøscooter. Vær spesielt oppmerksom i østvendte heng, der overliggende fokksnølag er tynnest. Det finnes litt snø på bakken som er tilgjengelig for vindtransport, og det kan komme noen få cm mandag. Men det blir neppe nok til at varslet vind vil øke skredfaren i noen særlig grad.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, evt. med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Det finnes begrensede mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport, men litt nysnø har kommet de siste dagene, vesentlig i østlige områder. Det ligger mest snø i heng mot som vender mot V-N. I skjermede områder er snøen løs.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er det svært vanskelig å påvirke.
Det er meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.
Av og til frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

25 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adv dalen fra unis
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Sukkertoppen fra Unis

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snø, snøbyger på morgenen mandag. Stigende temperatur igjennom natta. Perioder med lett snøfokk ned i Longyearbyen, men ikke mye løs snø som flyttes.

ObsID: 180289

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

150 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mnskeyser

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra Ø ←

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 180185

Nordenskiöld Land / Larshjerta

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

729 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH23@38cmQ1 God sklir ikke ut

Vær

Ikke nedbør -15 °C 3 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Lett snøfokk

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 180011

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.02.2019 kl. 17:13

550 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lite bruddforplantning i dette laget

Skredfarevurdering

2 Moderat i området rundt Longyearbyen er snødekket stabilt og vasnkelig å finne aktive skredproblem i denne eksponeringen. Jeg valgte å grave i Vestlig sektor fordi der hadde det samlet seg noe snø det siste døgnet og fordi det her er mest fokksnø fra tidligere vær. Ingen tegn til bruddforplatning her og ellers på turen opp til trollsteinen. Men det har kommet noe snø og blåst litt. Derfor er det et fokksnøproblem i regionen. Lite vind og stabilt vær fremover i området rundt Longyearbyen. Mer vind fra NØ i østligere deler av regionen vil holde liv i fokksnøproblemet Varslet faregrad er riktig Det virker greit. Jeg fant noe nedføyket kantkorn så det skredproblemet kan også være tilstede i regionen

Tester

ECTX God Ingen utslag her, men antar det er et innbåst løssnø problem som kan være gjeldende i noen leområder

Vær

Ikke nedbør -17,8 °C 2 m/s fra NØ ↙

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet et cm snø de 2 siste døgna og vært litt vind fra NØ. I skjerma områder er snøen løs. Noe fokksnø i leområder, men vanskelig å finne fokksnøproblemet. For regionen har det vært mer snø og vind i østligere deler, og fokksnøproblemet kan være lettere å påvirke. Under den løse snøen er det knivfast fokksnø over kantkornlag. Det er derfor ikke aktivt i dette området og denne høyden. Sett i sammenheng med obs tidligere denne uken antar jeg dette er representativt for regionen. Spesielt i Vestlig sektor er fokksnøen så hard at kantkornlaget viser lite evne til bruddforplantning. I Østlig sektor er de mindre fokksnø og kantkornlaget er høyrere i snødekket, men har lite fokksnø liggende over.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V Litt nysnø og noe vind gir et fokksnøproblem. lite tiltede på denne turen, men antar mer i østligere deler av regionen. antar derfor at vi kan si at utbredelsen er i noen heng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F DF/FCsf 0 mm/0 mm Ser litt overflatekantkorn sammen med løssnøen, 50 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm Virker som at dette smeltefrys laget er i ferd med å bli spist opp, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm totalt var snødekket 200 cm

ObsID: 179820

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

08.02.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Generelt avblåst, observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. Værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varselets riktighet: Varslet faregrad er riktig. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør -10,7 °C 5 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. ECTX

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

18 cm P RG 1 mm/0 mm, 8 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 39 cm P/1F- RG/RGxf 0 mm/1 mm, 31 cm P RG 0 mm/0 mm -7 °C @ 110 cm, -7,4 °C @ 100 cm, -7,6 °C @ 90 cm, -8 °C @ 80 cm, -8,4 °C @ 70 cm, -8,9 °C @ 60 cm, -9 °C @ 50 cm, -9,7 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -11 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 0 cm

ObsID: 179762
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.