Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svakt lag i snødekket som enkelte stadar kan påverkast ved stor tilleggslast, td. snøskuter. Det finst også fersk fokksnø i terrenget.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I austlege delar av regionan tyder observasjonar på at det finst skredproblem med fokksnøsflak. I dei områda det ikkje har kome so mykje snø dei siste dagane er skredproblem i hovudsak knytt til vedvarande svakt lag av kantkorn. Overliggande lag er harde og det skal mykje til for å løyse ut skred i dette laget. Det finst litt snø tilgjengeleg for vindtransport, men ikkje nok til at varsla vind vil auke skredfaren i noko særleg grad.
Snødekket varierar mellom avblåste rabbar, evt. med skare, og hard fokksnø der det ligg snø. Det finst lite laus snø tilgjengeleg for vindtransport. Det ligg mest snø i heng mot V-N.
Det finst lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekka av hard vindpakka snø og det skal mykje til for å løyse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket finst det kantkornlag i forbindelse med skarelag. Desse laga er det svært vanskeleg å påverke.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-12 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.02.2019 kl. 17:13

550 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lite bruddforplantning i dette laget

Skredfarevurdering

2 Moderat i området rundt Longyearbyen er snødekket stabilt og vasnkelig å finne aktive skredproblem i denne eksponeringen. Jeg valgte å grave i Vestlig sektor fordi der hadde det samlet seg noe snø det siste døgnet og fordi det her er mest fokksnø fra tidligere vær. Ingen tegn til bruddforplatning her og ellers på turen opp til trollsteinen. Men det har kommet noe snø og blåst litt. Derfor er det et fokksnøproblem i regionen. Lite vind og stabilt vær fremover i området rundt Longyearbyen. Mer vind fra NØ i østligere deler av regionen vil holde liv i fokksnøproblemet Varslet faregrad er riktig Det virker greit. Jeg fant noe nedføyket kantkorn så det skredproblemet kan også være tilstede i regionen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet et cm snø de 2 siste døgna og vært litt vind fra NØ. I skjerma områder er snøen løs. Noe fokksnø i leområder, men vanskelig å finne fokksnøproblemet. For regionen har det vært mer snø og vind i østligere deler, og fokksnøproblemet kan være lettere å påvirke. Under den løse snøen er det knivfast fokksnø over kantkornlag. Det er derfor ikke aktivt i dette området og denne høyden. Sett i sammenheng med obs tidligere denne uken antar jeg dette er representativt for regionen. Spesielt i Vestlig sektor er fokksnøen så hard at kantkornlaget viser lite evne til bruddforplantning. I Østlig sektor er de mindre fokksnø og kantkornlaget er høyrere i snødekket, men har lite fokksnø liggende over.

Vær

Ikke nedbør -17,8 °C 2 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTX God Ingen utslag her, men antar det er et innbåst løssnø problem som kan være gjeldende i noen leområder

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V Litt nysnø og noe vind gir et fokksnøproblem. lite tiltede på denne turen, men antar mer i østligere deler av regionen. antar derfor at vi kan si at utbredelsen er i noen heng

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F DF/FCsf 0 mm/0 mm Ser litt overflatekantkorn sammen med løssnøen, 50 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm Virker som at dette smeltefrys laget er i ferd med å bli spist opp, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm totalt var snødekket 200 cm

ObsID: 179820

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

08.02.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Generelt avblåst, observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. Værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varselets riktighet: Varslet faregrad er riktig. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. ECTX

Vær

Ikke nedbør -10,7 °C 5 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Tester

ECTX God

Snøprofil

18 cm P RG 1 mm/0 mm, 8 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 39 cm P/1F- RG/RGxf 0 mm/1 mm, 31 cm P RG 0 mm/0 mm -7 °C @ 110 cm, -7,4 °C @ 100 cm, -7,6 °C @ 90 cm, -8 °C @ 80 cm, -8,4 °C @ 70 cm, -8,9 °C @ 60 cm, -9 °C @ 50 cm, -9,7 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -11 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 0 cm

ObsID: 179762

Nordenskiöld Land / Longyearbyen, Nybyen

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

418 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over Nybyen. Eldre skredmasser og skavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over Nybyen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Denne skredfarevurderingen gjelder for området rundt Longyearbyen. ADAM: Vanskelig å løse ut - Utbredelse: Noen - Str. 2 skred (middels store) - Da blir det faregrad 2. Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her, men størrelsen på eventuelle skred blir ikke så store grunnet ikke så mye snø der oppe. Lett snøvær, lite vind og stabilt kaldt fremover fører neppe til noen større endringer i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekke varierende mellom bart til over 2 meter+.

Vær

Snø -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Tester

ECTP17@20cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen i forbindelse med arbeid på DRIVA snøsensor. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det lå en del litt eldre skredmasser i fjellsiden.

Snøprofil

10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 33 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 35 cm K RG 0 mm/0 mm D, 20 cm P MF/FC 0 mm/2 mm D, 22 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F DH 2 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F DH 2 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7,9 °C @ 30 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179595

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snø

07.02.2019 kl. 10:40

563 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

Snø 5 m/s fra S ↑ 80% skyer Lett vindfokk og noe tåke.

ObsID: 179564

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.02.2019 kl. 15:15

776 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra trollsteinen mot Adventdalen NØ. En del snø tilgjengelig på Platåfjella
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Larsbreen ned mot Longyearbyen fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ryggen mot Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt løs snø noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl og en del snø øverst i rennene ned fra Gruvefjellet. Lenge siden det har gått noe skred her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virket stabilt. Mitt inntrykk er at dette er de mest stabile forholdene jeg har opplevd på denne obsturen til nå i sesongen. Lite kontakt med kantkornlag og ingen fokksnøproblem. Kan være noe mer fokksnøproblem andre steder i regionen. Stabilt vær fremover. Kanskje vi nå kan vurdere i hvor stor grad kantkornlaget er aktivt og om vi nærmer oss Fg 1 de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse på varselet.

Faretegn

Rimkrystaller RimKrystaller og muligens kantkorn i overflaten i snødekket over 500 moh og opp til toppen av Trollsteinen

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket har i løpet av den siste uken fått noe ny snø. Den er stort sett vindpåvirket. Vind fra sørlig sektor har vært dominerende de siste dagene på snødekket på denne turen. Men kan finnes som løs i beskytta områder. Fokksnøproblem er lite fremtredende på denne turen. Kan muligens være noe av få / noen områder i andre deler av regionen. Finner fortsatt samme kantkornproblem over skare, som tidligere i vinter. Men dette lager er nå svært vanskelig å påvirke. Får ingen utslag på ECT og ingen alarmtegn. Sett fra observasjoner på denne turen er dette laget ikke lenger aktivt.

Vær

Ikke nedbør -12,3 °C 2 m/s fra Ø ←

Tester

ECTX God Fikk ingen utslag på ECT

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV Dette svake laget har aldri vært så lite tydelig som nå. Men det finnes sikkert kantkorn som et relevenat skredproblem andre steder i regionen. Må sjekke dette ut på seinere obsturer

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH/FC 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -13,9 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9,1 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 75 cm

ObsID: 179275

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

05.02.2019 kl. 12:00

419 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Longyeardalen m Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset

Skredfarevurdering

2 Moderat ADAM: Svært vanskelig å løse ut og utbredelse: Noen = A. Skredstørrelse 3 (store) = Faregrad 2 Observasjonen gjelder for området ved Longyearbyen og er ikke representativt for regionen. Observerte kantkornlag over skare og ett lag med begerkrystaller/kantkorn nede ved bakken. Dette var ikke mulig å påvirke der jeg prøvde da det var dekket av ett tykt lag hard (fokksnø), men det kan nok påvirkes der snødekket er tynnere. Lite vind og litt kaldere de neste dagene. Ikke noe som tilsier noen større endring i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig varierende snødekke.. Avblåste rabber, gjerne med skare, hard fokksnø der det ligger snø. Ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Tester

ECTX God Klarte heller ikke å bryte blokka løs med spaden..

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV Jeg fant ikke noe svake lag i fokksnøen der jeg gravde, som var N-NØ vendt ca 400 moh. Kantkornlaget over skare lå her på ca 47 cm, men fokksnøen over var så hard (P) at jeg ikke greide å få det ut på ECT, men mulig det hadde gått dersom fokksnølaget hadde vært tynnere.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

47 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DH 1 mm/0 mm D -14 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -7,1 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm

ObsID: 179247

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org