Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarande svake lag i snødekket kan påverkast det snødekket er tynt, men stort sett ligg svake lag skjerma under hard fokksnø. Fokksnøen frå helga stabiliserar seg gradvis. Det kan framleis vere mogeleg å løyse ut skred i denne.
Snødekket varierar mellom avblåste rabbar, evt. med skare, og hard fokksnø der det ligg snø. Det finst ikkje snø igjen tilgjengeleg for vindtransport. Det ligg mest snø i heng mot V-N.
Høgt i snødekket ligg eit lag med kantkorn. Det er mest truleg stort sett dekka av hard vindpakka snø og det skal mykje til for å løyse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket finst det kantkornlag i forbindelse med skarelag. Desse laga er det svært vanskeleg å påverke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -9 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.02.2019 kl. 15:15

776 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra trollsteinen mot Adventdalen NØ. En del snø tilgjengelig på Platåfjella
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Larsbreen ned mot Longyearbyen fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ryggen mot Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt løs snø noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl og en del snø øverst i rennene ned fra Gruvefjellet. Lenge siden det har gått noe skred her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV Dette svake laget har aldri vært så lite tydelig som nå. Men det finnes sikkert kantkorn som et relevenat skredproblem andre steder i regionen. Må sjekke dette ut på seinere obsturer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virket stabilt. Mitt inntrykk er at dette er de mest stabile forholdene jeg har opplevd på denne obsturen til nå i sesongen. Lite kontakt med kantkornlag og ingen fokksnøproblem. Kan være noe mer fokksnøproblem andre steder i regionen. Stabilt vær fremover. Kanskje vi nå kan vurdere i hvor stor grad kantkornlaget er aktivt og om vi nærmer oss Fg 1 de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse på varselet.

Snøprofil

1 cm F SH/FC 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -13,9 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9,1 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 75 cm

Faretegn

Rimkrystaller RimKrystaller og muligens kantkorn i overflaten i snødekket over 500 moh og opp til toppen av Trollsteinen

Tester

ECTX God Fikk ingen utslag på ECT

Vær

Ikke nedbør -12,3 °C 2 m/s fra Ø ←

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket har i løpet av den siste uken fått noe ny snø. Den er stort sett vindpåvirket. Vind fra sørlig sektor har vært dominerende de siste dagene på snødekket på denne turen. Men kan finnes som løs i beskytta områder. Fokksnøproblem er lite fremtredende på denne turen. Kan muligens være noe av få / noen områder i andre deler av regionen. Finner fortsatt samme kantkornproblem over skare, som tidligere i vinter. Men dette lager er nå svært vanskelig å påvirke. Får ingen utslag på ECT og ingen alarmtegn. Sett fra observasjoner på denne turen er dette laget ikke lenger aktivt.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179275

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

05.02.2019 kl. 12:00

419 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Longyeardalen m Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV Jeg fant ikke noe svake lag i fokksnøen der jeg gravde, som var N-NØ vendt ca 400 moh. Kantkornlaget over skare lå her på ca 47 cm, men fokksnøen over var så hard (P) at jeg ikke greide å få det ut på ECT, men mulig det hadde gått dersom fokksnølaget hadde vært tynnere.

Skredfarevurdering

2 Moderat ADAM: Svært vanskelig å løse ut og utbredelse: Noen = A. Skredstørrelse 3 (store) = Faregrad 2 Observasjonen gjelder for området ved Longyearbyen og er ikke representativt for regionen. Observerte kantkornlag over skare og ett lag med begerkrystaller/kantkorn nede ved bakken. Dette var ikke mulig å påvirke der jeg prøvde da det var dekket av ett tykt lag hard (fokksnø), men det kan nok påvirkes der snødekket er tynnere. Lite vind og litt kaldere de neste dagene. Ikke noe som tilsier noen større endring i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

47 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DH 1 mm/0 mm D -14 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -7,1 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Klarte heller ikke å bryte blokka løs med spaden..

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig varierende snødekke.. Avblåste rabber, gjerne med skare, hard fokksnø der det ligger snø. Ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179247

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.02.2019 kl. 08:16

76 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett bakkefokk igjennom natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen fra Todalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bolternosa ytterst i Todalen

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra S ↑ Lette snøbyger igjennom lørdag. Vind fra S, opptil frisk bris i perioder, økende på kvelden og natt til søndag. Søndag morgen vind fra S rundt 10 m/s, lett bakkefokk ytterst i Todalen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø tilgjengelig for transport, men lett snøfokk igjennom hele siste døgn nede i Todalen flytter rundt på det lille som er av løssnø. Vind far S, fokksnø legger seg nå opp i N vendt terreng

ObsID: 178949

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org