Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svake lag ligger i/under gammel fokksnø og kan påvirkes av for eksempel en snøskuter. Minkende vind fører til en gradvis stabilisering av den ferske fokksnøen. Det forventes nå at det generelt skal større tilleggsbelastning til for å løse ut skred i denne. Snøskredfaren forventes derfor å avta noe. Vedvarende svake lag i snødekket kan fortsatt påvirkes av skuter eller skiløpere der snødekket er tynt.
Nysnø har de siste dagene kommet med vind og ligger ujevnt fordelt, mest i heng mot N og V. Det gamle snødekket som mange steder fortsatt ligger i overflaten er preget av svært harde fokksnøflak fra 10 januar eller mildværskare fra før jul. Det ligger mest snø i heng mot V-N.
Vedvarende svake lag i snødekket har ulik utbredelse og det varierer mye om de kan påvirkes. Høyt i snødekket ligger kantkorn, hovedsakelig i fokksnøen eller ved et tynt skarelag. Størst utbredelse i heng mot V. Lengre ned i det gamle snødekket finnes kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger som det er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om noe skredaktivitet siste dager.
Søndag viser observasjoner fra ytterst i Todalen til fersk vindtransportert snø fra lørdagens lette byger. og vind fra S-SØ. Stabilitetstester tidligere viser at det enkelte steder er lett å påvirke kantkornlaget som også gir bruddforplantning. Andre steder skal det mer til.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-10 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.02.2019 kl. 15:15

776 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra trollsteinen mot Adventdalen NØ. En del snø tilgjengelig på Platåfjella
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Larsbreen ned mot Longyearbyen fra Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ryggen mot Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt løs snø noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl og en del snø øverst i rennene ned fra Gruvefjellet. Lenge siden det har gått noe skred her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virket stabilt. Mitt inntrykk er at dette er de mest stabile forholdene jeg har opplevd på denne obsturen til nå i sesongen. Lite kontakt med kantkornlag og ingen fokksnøproblem. Kan være noe mer fokksnøproblem andre steder i regionen. Stabilt vær fremover. Kanskje vi nå kan vurdere i hvor stor grad kantkornlaget er aktivt og om vi nærmer oss Fg 1 de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse på varselet.

Faretegn

Rimkrystaller RimKrystaller og muligens kantkorn i overflaten i snødekket over 500 moh og opp til toppen av Trollsteinen

Vær

Ikke nedbør -12,3 °C 2 m/s fra Ø ←

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket har i løpet av den siste uken fått noe ny snø. Den er stort sett vindpåvirket. Vind fra sørlig sektor har vært dominerende de siste dagene på snødekket på denne turen. Men kan finnes som løs i beskytta områder. Fokksnøproblem er lite fremtredende på denne turen. Kan muligens være noe av få / noen områder i andre deler av regionen. Finner fortsatt samme kantkornproblem over skare, som tidligere i vinter. Men dette lager er nå svært vanskelig å påvirke. Får ingen utslag på ECT og ingen alarmtegn. Sett fra observasjoner på denne turen er dette laget ikke lenger aktivt.

Tester

ECTX God Fikk ingen utslag på ECT

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV Dette svake laget har aldri vært så lite tydelig som nå. Men det finnes sikkert kantkorn som et relevenat skredproblem andre steder i regionen. Må sjekke dette ut på seinere obsturer

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH/FC 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -13,9 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9,1 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 75 cm

ObsID: 179275

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

05.02.2019 kl. 12:00

419 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Longyeardalen m Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen og Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Huset

Skredfarevurdering

2 Moderat ADAM: Svært vanskelig å løse ut og utbredelse: Noen = A. Skredstørrelse 3 (store) = Faregrad 2 Observasjonen gjelder for området ved Longyearbyen og er ikke representativt for regionen. Observerte kantkornlag over skare og ett lag med begerkrystaller/kantkorn nede ved bakken. Dette var ikke mulig å påvirke der jeg prøvde da det var dekket av ett tykt lag hard (fokksnø), men det kan nok påvirkes der snødekket er tynnere. Lite vind og litt kaldere de neste dagene. Ikke noe som tilsier noen større endring i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig varierende snødekke.. Avblåste rabber, gjerne med skare, hard fokksnø der det ligger snø. Ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Tester

ECTX God Klarte heller ikke å bryte blokka løs med spaden..

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV Jeg fant ikke noe svake lag i fokksnøen der jeg gravde, som var N-NØ vendt ca 400 moh. Kantkornlaget over skare lå her på ca 47 cm, men fokksnøen over var så hard (P) at jeg ikke greide å få det ut på ECT, men mulig det hadde gått dersom fokksnølaget hadde vært tynnere.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

47 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DH 1 mm/0 mm D -14 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -7,1 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm

ObsID: 179247

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.02.2019 kl. 08:16

76 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett bakkefokk igjennom natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen fra Todalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bolternosa ytterst i Todalen

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra S ↑ Lette snøbyger igjennom lørdag. Vind fra S, opptil frisk bris i perioder, økende på kvelden og natt til søndag. Søndag morgen vind fra S rundt 10 m/s, lett bakkefokk ytterst i Todalen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø tilgjengelig for transport, men lett snøfokk igjennom hele siste døgn nede i Todalen flytter rundt på det lille som er av løssnø. Vind far S, fokksnø legger seg nå opp i N vendt terreng

ObsID: 178949

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 14:30

491 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  mrtnlvs Kommentar:  Utydelig i avdeling i fersk vindparken snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

1 m/s fra SØ ↖ Vind på sørsiden av Larshjerta, transport av snø. Øverste 15 hm tydelig vindpåvirket

Snødekke

300 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett bundet øverste 15cm, hardt og stabilt snødekke videre nedover

Notater

Tester

ECTN God

Skredproblem

ObsID: 178910

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

208 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HoltH@unis

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små One small cornice fall / slab avalanche that appears to have released in the last two days (debris still looked fresh). Small avalanche just on the river bank, but possibly indicative of the potential for other cornice or slab failures in more consequential terrain.

ObsID: 178876

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 11:57

140 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Brochmann Kommentar:  Lett snødrev, 300 meter sikt. Vind og snø bygget seg mer og mer opp ila dagen.

Vær

Snø 5 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 178847

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org