Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fersk fokksnø kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svake lag ligger i/under gammel fokksnø og kan påvirkes av for eksempel en snøskuter. Skredproblemet med fokksnøflak vedvarer, men det er nå begrenset med snø igjen å flytte på. Temperaturen er gunstig og stabilisering skjer relativt raskt, men så lenge fokksnøen er fersk vil den være lett å løse ut. Skred i den ferske fokksnøen kan også føre til påvirkning av vedvarende svake lag og gi større skred.
Nysnø har de siste dagene kommet med vind og ligger ujevnt fordelt, mest i heng mot N og V. Det gamle snødekket som mange steder fortsatt ligger i overflaten er preget av svært harde fokksnøflak fra 10 januar eller mildværskare fra før jul. Det ligger mest snø i heng mot V-N.
Vedvarende svake lag i snødekket har ulik utbredelse og det varierer mye om de kan påvirkes. Høyt i snødekket ligger kantkorn, hovedsakelig i fokksnøen eller ved et tynt skarelag. Størst utbredelse i heng mot V. Lengre ned i det gamle snødekket finnes kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger som det er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om noe skredaktivitet siste dager.
Søndag viser observasjoner fra ytterst i Todalen til fersk vindtransportert snø fra lørdagens lette byger. og vind fra S. Stabilitetstester tidligere viser at det enkelte steder er lett å påvirke kantkornlaget som også gir bruddforplantning. Andre steder skal det mer til.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-9 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-10 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.02.2019 kl. 08:16

76 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett bakkefokk igjennom natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen fra Todalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bolternosa ytterst i Todalen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø tilgjengelig for transport, men lett snøfokk igjennom hele siste døgn nede i Todalen flytter rundt på det lille som er av løssnø. Vind far S, fokksnø legger seg nå opp i N vendt terreng

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra S ↑ Lette snøbyger igjennom lørdag. Vind fra S, opptil frisk bris i perioder, økende på kvelden og natt til søndag. Søndag morgen vind fra S rundt 10 m/s, lett bakkefokk ytterst i Todalen

ObsID: 178949

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 14:30

491 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  mrtnlvs Kommentar:  Utydelig i avdeling i fersk vindparken snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

300 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett bundet øverste 15cm, hardt og stabilt snødekke videre nedover

Tester

ECTN God

Vær

1 m/s fra SØ ↖ Vind på sørsiden av Larshjerta, transport av snø. Øverste 15 hm tydelig vindpåvirket

Notater

Skredproblem

ObsID: 178910

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

208 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HoltH@unis

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små One small cornice fall / slab avalanche that appears to have released in the last two days (debris still looked fresh). Small avalanche just on the river bank, but possibly indicative of the potential for other cornice or slab failures in more consequential terrain.

ObsID: 178876

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 11:57

140 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Brochmann Kommentar:  Lett snødrev, 300 meter sikt. Vind og snø bygget seg mer og mer opp ila dagen.

Vær

Snø 5 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 178847

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

01.02.2019 kl. 13:43

130 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Sukkertoppen snow cover / snow depths from terrestrial laser scanning on 2019-01-30. Snow cover represented in this figure corresponds well with the photos of Sukkertoppen from: https://www.regobs.no/Registration/178253. Relatively little snow across most of Sukkertoppen's western aspect, except for the upper start zone and around the snow fences. The black dot indicates the location of the DRIVA snow depth measurement station. No snow accumulations in excess of 2 meters except for right around the snow fences.

ObsID: 178709

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

01.02.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Generelt avblåst, finner noe myk fokksnø i isolerte leområder, som fortsatt viste tegn til å sprekke opp når vi gikk over. Observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. I helt isolerte lommer finnes myk fokksnø, med dårligere binding til gammel fokksnø/skare, men observerte dette kun der fresen har lagt igjen hauger som gir le for vinden (så finnes nok i leområder andre steder). Vi fikk brudd i det tynne kantkornlaget over skare på ECTP16@75.

Tester

ECTP16@42cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -4,6 °C 9 m/s fra S ↑ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut N, NV tydelige kantkorn, i tynt lag over skare. Skal høy belastning til for å løse ut. Her tykt overliggende lag med hard fokksnø og islag. Kan være et problem der snødekket er tynt.

Snøprofil

9 cm P RG 1 mm/0 mm, 8 cm P RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm, 17 cm P MF/RG 1 mm/2 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 49 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm -9,7 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -10 °C @ 30 cm, -10 °C @ 50 cm, -10 °C @ 70 cm, -9,3 °C @ 80 cm, -9 °C @ 90 cm, -7,9 °C @ 100 cm, -7,3 °C @ 110 cm, -7 °C @ 117 cm, -6,4 °C @ 118 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178687

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org