Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fersk fokksnø kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svake lag ligger i/under gammel fokksnø og kan påvirkes av for eksempel en snøskuter. Skredproblemet med fokksnøflak vedvarer, men nysnømengdene ventes å bli små slik at det blir lite ny snø å flytte på. Temperaturen er gunstig og stabilisering skjer relativt raskt. Vær oppmerksom på ny vindøkning som igjen gir rask pålagring i leheng, men uforandret vindretning gjør at skredproblemene ikke ventes å bli endret. Skred i den ferske fokksnøen kan også føre til påvirkning av vedvarende svake lag og gi større skred.
Nysnø har de siste dagene kommet med vind og ligger ujevnt fordelt, mest i heng mot N og V. Det gamle snødekket som mange steder fortsatt ligger i overflaten er preget av svært harde fokksnøflak fra 10 januar eller mildværskare fra før jul. Det ligger mest snø i heng mot V.
Vedvarende svake lag i snødekket har ulik utbredelse og det varierer mye om de kan påvirkes. Høyt i snødekket ligger kantkorn, hovedsakelig i fokksnøen eller ved et tynt skarelag. Størst utbredelse i heng mot V. Lengre ned i det gamle snødekket finnes kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger som det er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om noe skredaktivitet siste dager.
Torsdag ble det rapportert om fersk fokksnø i vestvendte heng i alle høydenivå. Stabilitetstester viser at det enkelte steder er lett å påvirke kantkornlaget som også gir bruddforplantning, Andre steder skal det mer til.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.
Periodevis stiv kuling om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 14:30

491 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  mrtnlvs Kommentar:  Utydelig i avdeling i fersk vindparken snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

300 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett bundet øverste 15cm, hardt og stabilt snødekke videre nedover

Tester

ECTN God

Vær

1 m/s fra SØ ↖ Vind på sørsiden av Larshjerta, transport av snø. Øverste 15 hm tydelig vindpåvirket

Notater

Skredproblem

ObsID: 178910

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

208 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HoltH@unis

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små One small cornice fall / slab avalanche that appears to have released in the last two days (debris still looked fresh). Small avalanche just on the river bank, but possibly indicative of the potential for other cornice or slab failures in more consequential terrain.

ObsID: 178876

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.02.2019 kl. 11:57

140 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Brochmann Kommentar:  Lett snødrev, 300 meter sikt. Vind og snø bygget seg mer og mer opp ila dagen.

Vær

Snø 5 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 178847

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snø

01.02.2019 kl. 13:43

130 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Sukkertoppen snow cover / snow depths from terrestrial laser scanning on 2019-01-30. Snow cover represented in this figure corresponds well with the photos of Sukkertoppen from: https://www.regobs.no/Registration/178253. Relatively little snow across most of Sukkertoppen's western aspect, except for the upper start zone and around the snow fences. The black dot indicates the location of the DRIVA snow depth measurement station. No snow accumulations in excess of 2 meters except for right around the snow fences.

ObsID: 178709

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

01.02.2019 kl. 10:30

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Generelt avblåst, finner noe myk fokksnø i isolerte leområder, som fortsatt viste tegn til å sprekke opp når vi gikk over. Observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. I helt isolerte lommer finnes myk fokksnø, med dårligere binding til gammel fokksnø/skare, men observerte dette kun der fresen har lagt igjen hauger som gir le for vinden (så finnes nok i leområder andre steder). Vi fikk brudd i det tynne kantkornlaget over skare på ECTP16@75.

Tester

ECTP16@42cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -4,6 °C 9 m/s fra S ↑ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut N, NV tydelige kantkorn, i tynt lag over skare. Skal høy belastning til for å løse ut. Her tykt overliggende lag med hard fokksnø og islag. Kan være et problem der snødekket er tynt.

Snøprofil

9 cm P RG 1 mm/0 mm, 8 cm P RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm, 17 cm P MF/RG 1 mm/2 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 49 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm -9,7 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -10 °C @ 30 cm, -10 °C @ 50 cm, -10 °C @ 70 cm, -9,3 °C @ 80 cm, -9 °C @ 90 cm, -7,9 °C @ 100 cm, -7,3 °C @ 110 cm, -7 °C @ 117 cm, -6,4 °C @ 118 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178687

Nordenskiöld Land / Larsbre Øst

Snø

31.01.2019 kl. 20:00

547 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Q1

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjon tatt for område Longyearbyen. Et stabiliserende fokksnøproblem over et vedvarende kantkornproblem. Alle høyder i Vest-lig sektor. Mulig step-down. Med vinddreining til sør, og etter svalbardforhold endel snø tilgjengelig så vil fokksnøproblemet også komme i norlig sektor. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Det har ila de siste par dagene lagt seg endel fokksnø i vestvendte heng. Fra omlag 5 til 30 med 4f til 1f. Under dette er det som registrering 178146

Tester

ECTP6@17cmQ1 Dårlig

Vær

-5 °C 5 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV Fokksnøproblemet er der enda, men har stabilsert seg noe fra onsdagen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV Dette kantkornproblemet finnes over alt, men varierende grad av hvor begravet det er. Det er enten få områder og lett å løse ut, eller noen og vanskelig å løse ut.

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K/1F MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 33 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 3 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Temperaturen i profilen er ikke riktig.

ObsID: 178619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.01.2019 kl. 12:35

545 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  soft snow surface.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot helvetiafjellet / adventdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  adventalen mot gruve 7

Skredfarevurdering

2 Moderat Based on my observation trip today, I came up with the following inputs to ADAM: Fokksnø problemet: mulig utløsningssannsynlighet to str. 2. Vedvarende svakt lag problemet: lite sannsynlig to str. 3. This gives a moderat (2) rating. With continued mild weather, the wind slab problem should continue to stabilize in the absence of strong winds or more precipitation. Mild weather won't make the faceted layers worse, but looks like we are probably stuck with a persistent weak layer problem for the foreseeable future. Varslet faregrad er for høy The forecast for today describes the avalanche problems well. It's possible that more snow has fallen and wind slab problems are worse further south in the region, but based on my observations in this location today, a moderate rating seems more appropriate.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bare et drønn på veien opp rundt 250 moh

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Variable snow cover as normal for Spitsbergen. The easterly winds over the past few days have had their way with the snow cover, moving most of the fresh snow into wind deposits on westerly aspects. On Arctowskifjellet, 1F wind slabs 10-50 cm deep lie in most leeward locations. Ridges and easterly aspects I observed were blown back down to the most recent melt freeze crust. Wind has densified the most recent snow to the point that most of the snow from this week is now no longer readily available for wind transport.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer Broken clouds most of the morning / early afternoon. Light snow on Arctowskifjellet between 1130 and 1330. Light easterly winds, fairly warm air.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV So far I have only observed this avalanche problem on westerly aspects, so am a little unsure of its distribution regionally. Observed well-developed facets both over and under the most recent melt-freeze crust in the snowpack. In stability tests, the slightly larger facets under the crust were more reactive. In a modified ECT in which I removed the top 30 cm of wind slab and tested the facet layers specifically, i was able to get the facet layer under the crust to propagate after 19 (ECTP 19). However this layer is well-bridged by the hard melt-forms over it and I think it would be fairly difficult to trigger an avalanche on this layer. Nevertheless, in the event that this layer was affected by a skier, snowmobiler, or a smaller wind slab avalanche, this layer has the potential to produce sizable avalanches. Low probability / high consequence scenario.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Wind slabs from earlier in the week appear to be stabilizing nicely, based on my observations. Stability tests show that it is possible to initiate a fracture in the fresh wind slabs, but these fractures are not propagating. Stomping on fresh drifts did not yield any signs of instability. In general, the wind slabs in this location felt fairly dense, homogenous, and decently well bonded.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178571

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.01.2019 kl. 19:09

663 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  West aspect about 400 moh. 30 cm accumulation. 4F+ hardness slab.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Strongly aspect dependent snow cover. Wind has moved the snow around quite a bit in the past 48 hours. Westerly aspects have up 50 cm wind deposited snow since Sunday. Most western aspects I observed had between 20-30 cm snow accumulation in the past 48 hours. Eastern aspects I observed (Lars Hiertafjellet to Larsbreen) are mostly stripped by the wind to the old snow surface.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra Ø ← 60% skyer Snowing S-1 for the two hours I was out. Sky was broken clouds, some stars visible. Calm conditions on Longyearbreen, moderate easterly winds above 500 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. SV, V, NV I only conducted quick handshear tests while skinning up. Handshears breaking cleanly down 20 cm from the surface on a density change in the new snow in the deeper accumulations. Unsure how widespread this problem is. I didn't see any other signs of instability in the new snow, but also avoided avalanche terrain. It does seem that the new wind deposits are stabilizing fairly quickly due to the absence of shooting cracks etc even when stomping on ridgetop cornices, but I didn't trust the new snow enough to ski over 30 degrees this evening.

ObsID: 178440

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

30.01.2019 kl. 15:45

25 moh

Martini@unis (****)

Notater

Mer snø SØ i regionen enn i Lyb. I går var det kraftig snøfokk og mye nedbør i Svea. Stengt vei over Marthabreen til Lunckefjellet pga ikke klarte å holde veien åpen med brøyting. I Fardalen rapporteres det om stedvis mye løs, ubunden snø, noen plasser med >50 cm.Registration/178264 viser 10-15 cm nysnø på Longyearbreen i går kveld. I Longyearbyen så roet været seg i går ettermiddag, lite vind og ingen nedbør. Ingen nedbør i dag i Longyearbyen. Oppsummert: Til dels mye løs snø tilgjengelig for transport, mer i Østlig og Sørlig del av regionen. I Longyearbyen område ingen nedbør så lang i dag, vind i høyden. Snøfokk i terrenget og vi får pålagring hovedsakelig i vest vendt terreng. Sjikt i fokksnø / ned føyka nysnø er hovedproblem i dag og morgen. Utbredelse noen brattheng,lett å løse ut/ moderat på lagring, svekkelse i dag. Forventa str. 2. Pga. kantkorn problemet i snødekke så kan skred som går i fokksnø påvirke vedvarende svakt lag med » step down» og forventa skred str 3 – store. FG 3 i dag og i morgen.

ObsID: 178414

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org