Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 31.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile nysnøflak i leområder. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning fra onsdag kveld gir mye snøtransport inn i heng mot NV. Skredproblemet får størst utbredelse øst i regionen som har fått mest snø. Men skred opp i str 3 kan forekomme over hele regionen. Skred kan løses ut av en skiløper eller av snøskuter og noen kan løsne naturlig. Vær spesielt forsiktig i små renner og forsenkninger der det raskt kan bygge seg opp tykke nysnøflak. Det er også skredproblemer knyttet til vedvarende svake lag med kantkorn innad i fokksnøen og mot skare. Disse kan påvirker f.eks av en snøskuter der snødekket er tynt.
Nysnø har de siste dagene kommet med vind og ligger ujevnt fordelt, mest i heng mot NV. Det gamle snødekket som mange steder fortsatt ligger i overflaten er preget av svært harde fokksnøflak fra 10 januar eller mildværskare fra før jul. Det ligger mest snø i heng mot V.
Vedvarende svake lag i snødekket har ulik utbredelse og det varierer mye om de kan påvirkes. Høyt i snødekket ligger kantkorn, hovedsakelig i fokksnøen eller ved et tynt skarelag. Størst utbredelse i heng mot V. Lengre ned i det gamle snødekket finnes kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger som det er svært vanskelig å påvirke.
Onsdag er det -5 grader på Platåberget (450 moh) og frisk bris. Observasjoner forteller om 5-25 cm nysnø.
3 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til -4 °C på 700 moh.
Skyet.
Kan hende en periode med stiv kuling fra SE om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbre Øst

Snø

31.01.2019 kl. 20:00

547 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Q1

Snødekke

Det har ila de siste par dagene lagt seg endel fokksnø i vestvendte heng. Fra omlag 5 til 30 med 4f til 1f. Under dette er det som registrering 178146

Vær

-5 °C 5 m/s fra Ø ←

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjon tatt for område Longyearbyen. Et stabiliserende fokksnøproblem over et vedvarende kantkornproblem. Alle høyder i Vest-lig sektor. Mulig step-down. Med vinddreining til sør, og etter svalbardforhold endel snø tilgjengelig så vil fokksnøproblemet også komme i norlig sektor. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP6@17cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV Fokksnøproblemet er der enda, men har stabilsert seg noe fra onsdagen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV Dette kantkornproblemet finnes over alt, men varierende grad av hvor begravet det er. Det er enten få områder og lett å løse ut, eller noen og vanskelig å løse ut.

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K/1F MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 33 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 3 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Temperaturen i profilen er ikke riktig.

ObsID: 178619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.01.2019 kl. 12:35

545 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  soft snow surface.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot helvetiafjellet / adventdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  adventalen mot gruve 7

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Variable snow cover as normal for Spitsbergen. The easterly winds over the past few days have had their way with the snow cover, moving most of the fresh snow into wind deposits on westerly aspects. On Arctowskifjellet, 1F wind slabs 10-50 cm deep lie in most leeward locations. Ridges and easterly aspects I observed were blown back down to the most recent melt freeze crust. Wind has densified the most recent snow to the point that most of the snow from this week is now no longer readily available for wind transport.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer Broken clouds most of the morning / early afternoon. Light snow on Arctowskifjellet between 1130 and 1330. Light easterly winds, fairly warm air.

Skredfarevurdering

2 Moderat Based on my observation trip today, I came up with the following inputs to ADAM: Fokksnø problemet: mulig utløsningssannsynlighet to str. 2. Vedvarende svakt lag problemet: lite sannsynlig to str. 3. This gives a moderat (2) rating. With continued mild weather, the wind slab problem should continue to stabilize in the absence of strong winds or more precipitation. Mild weather won't make the faceted layers worse, but looks like we are probably stuck with a persistent weak layer problem for the foreseeable future. Varslet faregrad er for høy The forecast for today describes the avalanche problems well. It's possible that more snow has fallen and wind slab problems are worse further south in the region, but based on my observations in this location today, a moderate rating seems more appropriate.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bare et drønn på veien opp rundt 250 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV So far I have only observed this avalanche problem on westerly aspects, so am a little unsure of its distribution regionally. Observed well-developed facets both over and under the most recent melt-freeze crust in the snowpack. In stability tests, the slightly larger facets under the crust were more reactive. In a modified ECT in which I removed the top 30 cm of wind slab and tested the facet layers specifically, i was able to get the facet layer under the crust to propagate after 19 (ECTP 19). However this layer is well-bridged by the hard melt-forms over it and I think it would be fairly difficult to trigger an avalanche on this layer. Nevertheless, in the event that this layer was affected by a skier, snowmobiler, or a smaller wind slab avalanche, this layer has the potential to produce sizable avalanches. Low probability / high consequence scenario.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Wind slabs from earlier in the week appear to be stabilizing nicely, based on my observations. Stability tests show that it is possible to initiate a fracture in the fresh wind slabs, but these fractures are not propagating. Stomping on fresh drifts did not yield any signs of instability. In general, the wind slabs in this location felt fairly dense, homogenous, and decently well bonded.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178571

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.01.2019 kl. 19:09

663 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  West aspect about 400 moh. 30 cm accumulation. 4F+ hardness slab.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Strongly aspect dependent snow cover. Wind has moved the snow around quite a bit in the past 48 hours. Westerly aspects have up 50 cm wind deposited snow since Sunday. Most western aspects I observed had between 20-30 cm snow accumulation in the past 48 hours. Eastern aspects I observed (Lars Hiertafjellet to Larsbreen) are mostly stripped by the wind to the old snow surface.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra Ø ← 60% skyer Snowing S-1 for the two hours I was out. Sky was broken clouds, some stars visible. Calm conditions on Longyearbreen, moderate easterly winds above 500 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. SV, V, NV I only conducted quick handshear tests while skinning up. Handshears breaking cleanly down 20 cm from the surface on a density change in the new snow in the deeper accumulations. Unsure how widespread this problem is. I didn't see any other signs of instability in the new snow, but also avoided avalanche terrain. It does seem that the new wind deposits are stabilizing fairly quickly due to the absence of shooting cracks etc even when stomping on ridgetop cornices, but I didn't trust the new snow enough to ski over 30 degrees this evening.

ObsID: 178440

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

30.01.2019 kl. 15:45

25 moh

Martini@unis (****)

Notater

Mer snø SØ i regionen enn i Lyb. I går var det kraftig snøfokk og mye nedbør i Svea. Stengt vei over Marthabreen til Lunckefjellet pga ikke klarte å holde veien åpen med brøyting. I Fardalen rapporteres det om stedvis mye løs, ubunden snø, noen plasser med >50 cm.Registration/178264 viser 10-15 cm nysnø på Longyearbreen i går kveld. I Longyearbyen så roet været seg i går ettermiddag, lite vind og ingen nedbør. Ingen nedbør i dag i Longyearbyen. Oppsummert: Til dels mye løs snø tilgjengelig for transport, mer i Østlig og Sørlig del av regionen. I Longyearbyen område ingen nedbør så lang i dag, vind i høyden. Snøfokk i terrenget og vi får pålagring hovedsakelig i vest vendt terreng. Sjikt i fokksnø / ned føyka nysnø er hovedproblem i dag og morgen. Utbredelse noen brattheng,lett å løse ut/ moderat på lagring, svekkelse i dag. Forventa str. 2. Pga. kantkorn problemet i snødekke så kan skred som går i fokksnø påvirke vedvarende svakt lag med » step down» og forventa skred str 3 – store. FG 3 i dag og i morgen.

ObsID: 178414

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.01.2019 kl. 18:30

450 moh

HoltH@unis (***)

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Mellom 5-20 cm nysnø det siste døgnet. Flak (4F) dannelse i leområder opp til 25 cm. New snow is upside down where affected by the wind.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Nesten vindstille på Longyearbreen, vindfullt på ryggen opp mot Lars Hierta.

ObsID: 178264

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen løsneområde

Snø

29.01.2019 kl. 16:44

142 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sørlig del av sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  over nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen mot sør øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veien til sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Rundt Longyearbyen er det forholdsvis lite snø. Registrasjon 178146 gjelder enda, bare at nå har det kommet litt fokksnø oppå i veslige le-heng. Kantkornproblemet som jeg i går mente var værst over 400m finner jeg også nå på 100m. Så i alle høyder.

Vær

Snø -5 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Snøbyger, og litt snøfokk

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder Longyearbyen. Foreløpig lite snø. Kantkornproblem hele veien opp, litt vanskelig å løse ut, men om det kommer blir det store skred. Med mer snø og pålagring nå så har vi en økende fokksnøproblem

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTP20@29cmQ1

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV begynner nå etterhvert å bli et fokksnøproblem. Ikke ille enda fra sukkertoppen, men man kan tenke seg at dette forverrer med mer vindtransport

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, SV, V, NV over 0 moh Dette kantkornproblemet er hele veien fra 0 meter og opp. Mulig verre i vestlig sektor.

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 23 cm 1F-P /1F+ RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 27 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178253

Nordenskiöld Land / Todalen

Snø

29.01.2019 kl. 12:04

100 moh

Martini@unis (****)

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Rapport fra UNIS scooterkurs som har kjørt UNIS-Todalen - UNIS. Kraftig snøfokk ute i Adventdalen. Inne i Todalen er man i le og mindre vind < 5m/s, der har det kommet opptil 15 cm nysnø siste døgn og det snør fortsatt. I vestvendt del av elveleiet har det lagt seg opp opptil 1 meter med myk vindpakket / nysnø. Nedsynk til hofta til fots. Dette gjelder for noen områder i vestvendt sider i elveleiet i Todalen

Vær

Snø -4 °C fra Ø ← 100% skyer 10m/s ute i Adventdalen fra øst, tett snøfokk. Nært vindstille inne Todalen, men tett snøvær

ObsID: 178219

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.01.2019 kl. 11:54

25 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Bra sikt i byen, men ute i Adventdalen kjørte man fra brøytestikke til brøytestikke utover i morges.

Vær

Snø -4 °C 11 m/s fra Ø ← Snø og fokk i Longyearbyen

ObsID: 178214

Nordenskiöld Land / Larsbre Øst

Snø

28.01.2019 kl. 22:16

547 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Område med fokksnø m kantkorn under til venstre i bildet, og område med avblåst skare til høyre
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  400moh, kantkorn 8cm ned i snødekket, over et p flak med fokksnø. 2mm raster
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Under 400moh er det et tykkere lag med begynnende kantkorn under hard fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten. Ser kantkorn ca 8cm ned over et veldig tynt skarelag

Snødekke

Lett snøfokk Varierende, og etterhvert vanskelig å få med alle nyanser i alle himmelretninger, hvor det er fokksnø, skare, avblåst. Området er preget av vind og sterk kulde de siste ukene, og overflaten er veldig hard, enten det er skare eller fokksnø øverst. Litt vind fra SØ i det siste døgnet har lagt litt fokksnø i NV leområder. Det ligger også litt eldre fokksnø i vest-vendte sider. Så der det er fokksnø av de to sistnevnte så er det kantkorn under. I høyden, over 400m er dette kantkornet over et tynt skarelag. Under 400m er det ikke så velutviklet kantkorn som gradvis går over til begynnende kant.

Vær

Snø -10 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert snødekke som for det meste er hardt og vanseklig å påvirke noe svake lag lengere ned. Men i enkelte områder er det lettere å påvirke et vedvarende svakt lag av kantkorn under fokksnøen. Dette er vanskelig å lese fra overflaten. Økende vind og litt snø fra SØ vil nok lage et fokksnøproblem Vanskelig å være veldig bastant med så varierende forhold, men mulig det skredproblemet med kantkorn lengere ned i snødekket bare kan nevnes i tekst? Det andre skredproblemet kan stå som det står, eller være; lett å løse ut og få heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP3@9cmQ2 Dårlig Tar testen flere plasser, og noen plasser der det flaket øverst er tynnere, eller snøen under bruddet er usammenhengende får jeg ikke bruddforplantning

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV Mener dette problemet er i alle himmelretninger. Mulig mest tydelig i NV-lige halvsirkel. Uansett der det er ferskere fokksnø over skare. Mener også at problemet er tydeligst over ca 400m det det er oppå et tynt skarelag. Utbredelsen er varierende. Det er tydeligst der fokksnøen over har akkurat rette tykkelsen. Og vanskelig å påvirke der fokksnøen over er hard og tykk. Så det er enten få heng og lett og løse ut, eller noen heng og vanskelig å løse ut.

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm, 8 cm P/1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 33 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 3 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm -12 °C @ 0 cm, -13 °C @ 5 cm, -13 °C @ 10 cm, -12,9 °C @ 15 cm, -12,5 °C @ 20 cm, -11,7 °C @ 30 cm, -10,7 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178146

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org