Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 27.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en snøskuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred kan være mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kalde tørre været fortsetter. Fokksnøen som har generelt stor utbredelse, har stabilisert seg, og skredproblemene er knyttet til vedvarende svake lag med kantkorn innad i fokksnøen og i forbindelse med skarelag lengre ned i snødekket. Det skal generelt mye til for å løse ut skred i disse lagene, men vær ekstra oppmerksom dersom du ferdes med snøskuter og særlig i overganger mellom tynne og tykke fokksnøflak. Sannsynligheten for snøskred er liten, men eventuelle skred ventes å kunne bli store. Fjernutløsning kan være mulig.
Snødekket er fortsatt sterk preget av stormen som var 10. januar. Den la opp mye fokksnø i vestvendte leområder, mens østvendte områder og rygger ble blåst rene for snø med synlig skare og barmark. Det finnes mindre lommer med mykere snø i leområder, men all snø er påvirket av vind.
Nede i det gamle snødekket finnes kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger, men det ligger for det meste godt beskyttet under enten massive flak av fokksnø fra 10. januar eller mildværsskare. Høyere opp i snødekket er det rapportert om kantkornlag i fokksnøen, senest 23. og 24. januar.
Ingen rapportert skredaktivitet siste tre døgn.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snø

27.01.2019 kl. 12:34

99 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Mot Gruve 2
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Mot Nybyen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Platåfjellet sett fra Nybyen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Sukkertoppen

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra S ↑ 30% skyer Fint og roligt vær. Gode temperaturer for sintring.

ObsID: 177952

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

27.01.2019 kl. 11:00

400 moh

Charlie (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Charlie
ObsID: 178132

Nordenskiöld Land / Passet ved Longyearbreen og Fardalen

Snø

27.01.2019 kl. 10:54

663 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Fra passet mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Lars Hierta
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Longyearbreen og Nordlig del av Nordenskioldfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt hard overflate

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8,8 °C 2 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker generelt veldig stabilt. Litt rimeligere temperatur i luften og snøsøylen er med på å bremse kantkorn utviklingen og stabilisere snødekket. Med værvarslet for de neste dagen vil forholdene ikke forverres. Varslet faregrad er riktig Fortsatt noe som lurer nede i søylen men ellers veldig trygt. På grensen til faregrad 1 men usikkerheten om forholdene i resten av regionen og lavere/høyere høyder gjør at det er riktig å holde den på 2.

Tester

ECTX God Med spadeprøven gikk laget med kantkorn mellem 81 og 81 under den gamle skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, S, SV, V, NV over 0 moh Skredproblemet gjelder alle plasser med innblåst snø. Antar at de overliggende lag er tynnere lenger nede og dermed vil gi mindre skred lenger nede og hvor fokksnøen er tynnere. Lenger nede kan smelteskaren være tykkere og dermed vil det være vanskeligere at trigge kantkorna under. Men de siste observasjonene lenger nede har vist et kantkornlag lenger oppe i søylen ved lavere høyder. Det skredproblemet må antas å fortsatt være aktuelt.

Snøprofil

0,1 cm F SH 0 mm/0 mm, 48 cm P RG 0 mm/0 mm, 30 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm, 3 cm P/K RG/MFcr 0 mm/0 mm Rester av en gammel skare i bunden av dette laget, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 3 cm K RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 19 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 0 mm/0 mm Gravde ikke lenger ned. Øverste av de nedre lag var pencil. -11,3 °C @ 0 cm, -11,1 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -11,9 °C @ 30 cm, -12,5 °C @ 40 cm, -13 °C @ 50 cm, -13,3 °C @ 60 cm, -13,3 °C @ 70 cm, -12,9 °C @ 80 cm, -12,5 °C @ 90 cm, -11,9 °C @ 100 cm

ObsID: 177937

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

26.01.2019 kl. 15:09

100 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Små krystaller av overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Fokksnølag, helt jevn bruddflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Tykkelse på det løse fokksnølaget.

Snødekke

Kun en kjapp observasjon underveis på tur: Fokksnølaget var ganske stabilt, måtte tråkke litt rundt for å få løsnet det. Og da sprakk det opp ca 0,5kvm rundt. Men så var det lite helning der vi var.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små overflaterimkrystaller

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra Ø ← 10% skyer I går var det ca -17 i samme område, i dag -5 til -7. Det har blåst opp mer i løpet av dagen.

Skredaktivitet

26. jan. 6-12 (+01:00) Skavl Ett (1) V Et skavlbrudd observert et lite stykke før snøobservasjonspunktet.

ObsID: 177794

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snø

26.01.2019 kl. 11:30

484 moh

Martini@unis (****)

Faretegn

Rimkrystaller Godt utbredt overflate rim i skjermet område på Larsbreen inn mot Lars Hiertafjellet på 650 moh. Overflaterimet avtar når man kommer opp i Ø flanken på Lars Hiertafjellet mot Larsbreen. Ikke noe overflaterim på toppen.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra S ↑ 20% skyer Har hatt en lang periode med kaldt og stabilt vintervær. Siste døgn har det blitt mildere fra rundt -15 til -5, vind har dreid på mer sørlig retning. Bris nede på breen, mer vind i høyden 8-10 m/s på Lars Hiertafjellet.

Skredfarevurdering

Varselet beskriver snødekke og situasjonen godt

ObsID: 177894

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

25.01.2019 kl. 11:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. Bindingene i fokksnøen er relativt god, kantkornlagene er ca 1 cm tjukke, og vi fikk brudd i kantkornlaget under skare på ECTP@12. Det var også ca. 0,5cm med overflaterim.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-8 °C 2 m/s fra S ↑

Skredfarevurdering

2 Moderat observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. generelt avblåst, finner noe hard fokksnø i skjermede områder. Relativt god binding i fokksnøen. Observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP12@37cmQ2 God krever høy tilleggsbelastning for å komme igjennom overliggende islag, bruddet går i kantkornlag under skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV tydelige middels str. kantkorn, skal mye til å løse ut, kan evt. være et problem der snødekket er tynt.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm/2 mm, 1 cm P RG/RGwp 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 12 cm 1F FC 1 mm/1 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 11 cm P MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 2,5 cm 4F FC 1 mm/1 mm, 39 cm P RG 0 mm/0 mm, 33 cm K RG 0 mm/0 mm -10,2 °C @ 0 cm, -11,4 °C @ 20 cm, -12,9 °C @ 40 cm, -14,9 °C @ 60 cm, -15,8 °C @ 80 cm, -16,1 °C @ 90 cm, -16,2 °C @ 100 cm, -16,8 °C @ 110 cm, -13,6 °C @ 111 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 177613

Nordenskiöld Land / Platåfjellet

Snø

24.01.2019 kl. 09:59

395 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jens abild Kommentar:  Forholdene som de er nå. Avblåst med få lommer med fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jens abild
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jens abild

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Overflate vindpakket hard eller avblåst mildværsskare med veldig få mindre lommer med litt fokksnø (fortsatt rimelig hardt)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -15,2 °C 3 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderer skredfaren til 2. Snødekket er veldig stabilt men med enkelte lommer hvor man kan utløse mindre skred som kan resultere i en step down og utløse store skred. Dette vil ikke endre seg i nærmeste fremtid. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP9@15cmQ2 Middels Stabiliteten virker god og der er ingen faresignaler når søylen ikke er frigjort da de øverste lag er harde.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Kantkornlag lengere nede i søylen som kan trigges av mindre skred og lage en step down.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 0 moh Små kantkorn i fokksnøen men overliggende er forholdsvist hardt.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm, 9,9 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F-P RGxf 0 mm/0 mm, 31 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 31 cm K RGxf 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 23 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 0 mm/0 mm -15,4 °C @ 0 cm, -20 °C @ 10 cm, -19,4 °C @ 20 cm, -17,9 °C @ 30 cm, -17,2 °C @ 40 cm, -15,8 °C @ 50 cm, -13,8 °C @ 60 cm, -13 °C @ 70 cm, -12,3 °C @ 80 cm, -11,3 °C @ 90 cm, -10,6 °C @ 100 cm, -9,8 °C @ 110 cm, -9,4 °C @ 120 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 177412

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org