Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 23.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som det kan være mulig å løse ut skred i, særlig der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regionen er for tiden preget av stabilt tørt og kaldt vær. Fokksnøen fra før helgen er i ferd med å stabiliseres, men stabiliseringen går svært sakte i den polare kulden. Enkelte steder kan det derfor fremdeles være lett å løse ut skred i fokksnøflakene, men områdene er begrenset og generelt skal det mye til. Det vedvarende svake laget med kantkorn høyt i snødekket er til stede i alle heng hvor det ligger fokksnø på skare. Dette er generelt ikke lett å løse ut skred i dette laget, men vær ekstra obs om du ferdes med snøskuter og særlig der fokksnøflakene fra siste uke er tynne. Skred på dette laget ventes å kunne bli store. Fjernutløsning er mulig. Det er flere gamle, men godt utviklede kantkornlag i snødekket, både over, under og mellom skarelag. Det skal generelt svært mye til for å løse ut skred på disse lagene.
Snødekket er fortsatt sterk preget av stormen som var 10. januar. Den la opp mye fokksnø i vestvendte leområder, mens østvendte områder og rygger ble blåst rene for snø. Etter stormen har litt vind og nysnø lagt opp mer fokksnø i vestvendte formasjoner, mens det forøvrig er avblåst ned til mildværsskaren fra desember og barmark.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger, men det ligger trolig godt beskyttet under enten massive flak av fokksnø fra 10. januar eller mildværsskare, og det er generelt vanskelig å løse ut skred i eldre kantkornlag. Det er har også utviklet seg et kantkornlag høyere opp i fokksnøen. Dette laget går lett til brudd i stabilitetstester, men det har foreløpig vært fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen, men fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen. Snøen i Adventdalen er mer vindpåvirket enn de dalene som går nord - sør. Det er observert at det er en stor temperaturgradient i den øverste delen av snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-24 °C til -17 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-25 °C til -14 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.01.2019 kl. 10:48

762 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i høyden. Ryggen mot Trollsteinen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -19,2 °C 0 m/s fra V → Litt daltrekk. Men ingen vind i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt kaldt vær og lite vind med et snødekke som er skikkelig herja med av vind for 2 uker siden gir lite tegn på skredproblem. Det er et kantkornlag som tidligere har gitt store skred. Det kan det nok fortsatt, selvom det virker svært vanskelig å påvirke. Fokksnøproblem finnes nok bare i få områder, og det ble ikke observert på denne turen. Jeg vurderer FG til å ligge mellom 1 - 2. Men med strl 3 skred på kantkornproblemet gir ADAM FG 2 samme i morgen. kanskje et lite fokksnøproblem med litt mer vind på fredag Varslet faregrad er riktig God beskrivelse

Tester

ECTP15@17cmQ2 Middels

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket er fortsatt preget av stormen for 14 dager siden. Overflaten er stortsett enten vindpakket hard fokksnø eller skare fra mildvær i desember. Meldinger fra andre steder i regionen bekrefter dette bildet, også i mer skjerma nord-sør daler. Ved graving finner jeg kantkorn over skare på dette stedet. Men på turen får jeg ingen tegn til kollaps i dette kantkornlaget. På turen fant jeg kantkorn i overflaten i noen områder under 500 moh, men ikke noe i høyden. Fant også samme overflatekantkorn i lavlandet når jeg var ute og gravde i snøen på mandag. Fant ikke noe tegn til fokksnøproblem på denne turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store S, SV, V, NV Helt klart et kantkornproblem i snødekket. Men stortsett er overliggende snø kniv eller blyant hard, og mage steder er det ingen overliggende snø.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 2 mm/0 mm, 5 cm I MF 0 mm/0 mm -24 °C @ 0 cm, -20,4 °C @ 15 cm, -15,8 °C @ 33 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 177165

Nordenskiöld Land / Fritham, Todalen

Snø

22.01.2019 kl. 14:00

473 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Yterst i Todalen. Vindpakket hard, avblåste rygger. Skavler er ikke særlig store
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bolternosa, Ytterst i Todalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Todalen / Carl Lundhfjellet fra Frithamn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Gangskaret fra Frithamn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Scootertur fra UNIS til Frithamn og tilbake. Snødekket i ytterst i Todalen er vindpakket hard og avblåste rygger. Mer snø i Frithamn området men snødekket er vindpakket hard og det er ikke løs snø tilgjengelig for transport.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert på turen, god sikt da det var månelys + lyset begynner nå å komme tilbake

ObsID: 177254

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.01.2019 kl. 08:49

236 moh

Jens Abild (****)

Vær

Ikke nedbør -18,2 °C 7 m/s fra Ø ← 20% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Hule lyder

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å trigge laget da det overliggende lagene er veldig harde og bundet. Men hvor disse er tynnere kan det være mulig å trigge ved mindre belastning. Der er fortsatt en gradient i søylen så kantkorn vil fortsette sin utvikling og Der er varslet fortsatt kaldt noen dager fremover før det skal snu i slutten av uka. Der er ikke meldtberydelig nedbør fremover. Søylen vil bli mere ustabil i dagene som kommer og man må være obs på fjernutløsning. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTPV@34cmQ2 Middels

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Skare hvor vinden har fjernet snøen

Notater

Får ikke lagt inn snøprofil. Stortemperaturgradient mellom 30 og 50 cm fra toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Problemet må antas å være tilstede i alle heng hvor der ligger fokksnø på skare

ObsID: 176980

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org