Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flere vedvarende vedvarende svake lag i snødekket. Noen steder kan det ligge ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regionen er for tiden preget av stabilt tørt og kaldt vær. Fokksnøen fra før helgen er i ferd med å stabiliseres, men stabiliseringen går svært sakte i den polare kulden. Det kan derfor noen steder fremdeles være lett å løse ut skred i fokksnøflakene. Et kantkornproblem er under utvikling ganske høyt oppe i fokksnøen. Laget går lett til brudd ved stabilitetstester. Vær ekstra obs der fokksnøflakene fra siste uke er tynne og det kan være lett å påvirke dette vedvarende svake laget. Det er flere gamle, men godt utviklede kantkornlag i snødekket, både over, under og mellom skarelag. Det skal svært mye til for å løse ut skred på disse lagene, men eventuelle skred vil kunne bli store. Vær ekstra obs særlig der snødekket er tynt.
Snødekket er fortsatt sterk preget av stormen som var 10. januar. Den la opp mye fokksnø i vestvendte leområder, mens østvendte områder og rygger ble blåst rene for snø. Etter stormen har litt vind og nysnø lagt opp mer fokksnø i vestvendte formasjoner, mens det forøvrig er avblåst ned til mildværsskaren fra desember og barmark.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger, men det ligger trolig godt beskyttet under enten massive flak av fokksnø fra 10. januar eller mildværsskare, og det er generelt vanskelig å løse ut skred i eldre kantkornlag. Det er også i ferd med å utvikle seg et kantkornlag høyere opp i fokksnøen. Dette laget går lett til brudd i stabilitetstester, men det har foreløpig vært fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen, men fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen. Snøen i Adventdalen er mer vindpåvirket enn de dalene som går nord - sør. Lørdag er det observert rimkrystaller i overflaten, kaldt vær og en svak trekk fra NØ.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-28 °C til -21 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-24 °C til -17 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Fritham, Todalen

Snø

22.01.2019 kl. 14:00

473 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Yterst i Todalen. Vindpakket hard, avblåste rygger. Skavler er ikke særlig store
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bolternosa, Ytterst i Todalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Todalen / Carl Lundhfjellet fra Frithamn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Gangskaret fra Frithamn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Scootertur fra UNIS til Frithamn og tilbake. Snødekket i ytterst i Todalen er vindpakket hard og avblåste rygger. Mer snø i Frithamn området men snødekket er vindpakket hard og det er ikke løs snø tilgjengelig for transport.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert på turen, god sikt da det var månelys + lyset begynner nå å komme tilbake

ObsID: 177254

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

22.01.2019 kl. 08:49

236 moh

Jens Abild (****)

Tester

ECTPV@34cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert Hule lyder

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å trigge laget da det overliggende lagene er veldig harde og bundet. Men hvor disse er tynnere kan det være mulig å trigge ved mindre belastning. Der er fortsatt en gradient i søylen så kantkorn vil fortsette sin utvikling og Der er varslet fortsatt kaldt noen dager fremover før det skal snu i slutten av uka. Der er ikke meldtberydelig nedbør fremover. Søylen vil bli mere ustabil i dagene som kommer og man må være obs på fjernutløsning. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Skare hvor vinden har fjernet snøen

Notater

Får ikke lagt inn snøprofil. Stortemperaturgradient mellom 30 og 50 cm fra toppen.

Vær

Ikke nedbør -18,2 °C 7 m/s fra Ø ← 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Problemet må antas å være tilstede i alle heng hvor der ligger fokksnø på skare

ObsID: 176980

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snø

19.01.2019 kl. 22:20

736 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP1@3cmQ2 Dårlig

Snøprofil

1 cm DH 0 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F DF/FC 0 mm/1 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 65 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -30 °C @ 0 cm, -26 °C @ 5 cm, -24 °C @ 10 cm, -21 °C @ 15 cm, -18 °C @ 25 cm, -16,8 °C @ 35 cm, -15,8 °C @ 45 cm, -14 °C @ 55 cm 1 test knyttet til snøprofilen Denne profilen må sees i sammenheng med registrering 176608. Her er temp gradienten stor i de øvre lag.

ObsID: 176612

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snø

19.01.2019 kl. 21:24

736 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen mot Helvetia
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bunn av tellbreen mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ottofjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tellbreen mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tellbreen mot Nord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels Gikk brudd i begynnende kantkornlag

ECTP5@6cmQ2 Middels Noen av de ECT jeg tok gikk ikke fullstendig bruddforplantntning på dette laget, andre hadde det

Faretegn

Rimkrystaller Rim i overflaten. Mer høyere opp enn nede i dalene. Det lille som er i dalene, er små korn. Høyere opp er det mer og større korn

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnøproblem i vestlig sektor. Også et kantkornproblem lengere ned, som er veldig vanskelig å påvirke. En svak FG2 Veldig kaldt for tiden. Rim på overflaten og begynnende kantkorn lenger ned i snødekket. Forøvrig stabiliserende fokksnøproblem selv om det er veldig kaldt. Dettte kan gå begge veier. Om det kun er stabilsering av fokksnø som skjer, så kan vi tenke på FG1 snart, om kantkorn utvikler seg er vi på en god FG2 Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Nå begynner det å bli såpass med lys midt på dagen at det faktisk går å få en viss oversikt over snødekket. Stormen den 10Jan la mye fokksnø i vestvendte områder, blåste ren østvendte områder og rygger. Mange rygger og avblåste sider er vi nede på skare eller stein. Etter denne stormen har det kommet etpar fall med snø som har lagt seg i vestvente leområder. Adventdalen er mer vindpåvirket enn de dalene som går nor-sør

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vet ikke om dette er et aktivt problem lenger, men har kommet frem til at kantkornproblemet er der enda (kantkorn over skare) men veldig vanskelig å påvirke. Dette er bevart i de områder som var i le den 10Jan. Så utbredelsen ble nok da redusert fra noen til få områder. Det er også etterhvert under mye hard fokksnø, så det vil være svært vanskelig å løse ut. Det har også dannet seg et begynnende kantkornlag nå siste tiden over dette skarelaget på de områdene som var avblåst 10Jan. Viser ikke mye vilje til brudd-forplantning enda.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

-25 °C 5 m/s fra NØ ↙ Kaldt og litt trekk fra NE. Kanaliseres gjennom dalene og ned Blekumbreen og Adventdalen blåser det mer

Snøprofil

1 cm F DH 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i vestvent heng, ca 60cm snødekke, i område der stormen har tatt alt inntil gammel skare, før nye lag har kommet oppå. Se forøvrig registrasjon 176612, samme høyde men tatt i et sørvendt område med mye snø

ObsID: 176608

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

19.01.2019 kl. 16:39

392 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  gammel og ny fokksnø

Tester

ECTN11@17cmQ2 God

ECTN4@6cmQ3 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt virker forholdene stabile. Noe ny fokksnø torsdag og fredag. Kaldt og høy temperaturgradient Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har etter vind torsdag og fredag lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der i tilknytning til skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV

Skredaktivitet

18. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. N Antar skred i fokksnøen etter vind på torsdag og natt til fredag

Vær

Ikke nedbør -19,3 °C 0 m/s fra Ø ←

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -27 °C @ 0 cm, -13 °C @ 15 cm, -11,7 °C @ 34 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 176609

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org