Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 19.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flere vedvarende vedvarende svake lag i snødekket. Noen steder kan det ligge ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den ferskeste fokksnøen kan i noen leområder være lett å løse ut, og litt nysnø og vind opprettholder dette problem gjennom helgen. Et kantkorn-problem er under fremmarsj i fokksnøen. Laget går til brudd ved stabilitetstester, men har ikke tydelige faretegn ved ferdsel i terrenget pga. bærende fokksnø over. Vær like fullt på vakt da dette laget trolig kan utvikle seg i kulda. Det gamle kantkornlaget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut, men eventuelle skred vil kunne bli store. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt.
Snødekket er fortsatt sterk preget av den svært kraftig vinden 10 januar. Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Torsdag 18 januar meldes det lett snøfokk som samler seg i leområder. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Et kantkornlag er i ferd med å utvikle seg i seg fokksnøen. Laget går til brudd i stabilitetstester, men det er fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-23 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-25 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snø

19.01.2019 kl. 22:20

736 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP1@3cmQ2 Dårlig

Snøprofil

1 cm DH 0 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F DF/FC 0 mm/1 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 65 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -30 °C @ 0 cm, -26 °C @ 5 cm, -24 °C @ 10 cm, -21 °C @ 15 cm, -18 °C @ 25 cm, -16,8 °C @ 35 cm, -15,8 °C @ 45 cm, -14 °C @ 55 cm 1 test knyttet til snøprofilen Denne profilen må sees i sammenheng med registrering 176608. Her er temp gradienten stor i de øvre lag.

ObsID: 176612

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snø

19.01.2019 kl. 21:24

736 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen mot Helvetia
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Adventdalen mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bunn av tellbreen mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ottofjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tellbreen mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tellbreen mot Nord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnøproblem i vestlig sektor. Også et kantkornproblem lengere ned, som er veldig vanskelig å påvirke. En svak FG2 Veldig kaldt for tiden. Rim på overflaten og begynnende kantkorn lenger ned i snødekket. Forøvrig stabiliserende fokksnøproblem selv om det er veldig kaldt. Dettte kan gå begge veier. Om det kun er stabilsering av fokksnø som skjer, så kan vi tenke på FG1 snart, om kantkorn utvikler seg er vi på en god FG2 Varslet faregrad er riktig

Vær

-25 °C 5 m/s fra NØ ↙ Kaldt og litt trekk fra NE. Kanaliseres gjennom dalene og ned Blekumbreen og Adventdalen blåser det mer

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels Gikk brudd i begynnende kantkornlag

ECTP5@6cmQ2 Middels Noen av de ECT jeg tok gikk ikke fullstendig bruddforplantntning på dette laget, andre hadde det

Faretegn

Rimkrystaller Rim i overflaten. Mer høyere opp enn nede i dalene. Det lille som er i dalene, er små korn. Høyere opp er det mer og større korn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vet ikke om dette er et aktivt problem lenger, men har kommet frem til at kantkornproblemet er der enda (kantkorn over skare) men veldig vanskelig å påvirke. Dette er bevart i de områder som var i le den 10Jan. Så utbredelsen ble nok da redusert fra noen til få områder. Det er også etterhvert under mye hard fokksnø, så det vil være svært vanskelig å løse ut. Det har også dannet seg et begynnende kantkornlag nå siste tiden over dette skarelaget på de områdene som var avblåst 10Jan. Viser ikke mye vilje til brudd-forplantning enda.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Snødekke

Nå begynner det å bli såpass med lys midt på dagen at det faktisk går å få en viss oversikt over snødekket. Stormen den 10Jan la mye fokksnø i vestvendte områder, blåste ren østvendte områder og rygger. Mange rygger og avblåste sider er vi nede på skare eller stein. Etter denne stormen har det kommet etpar fall med snø som har lagt seg i vestvente leområder. Adventdalen er mer vindpåvirket enn de dalene som går nor-sør

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DH 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i vestvent heng, ca 60cm snødekke, i område der stormen har tatt alt inntil gammel skare, før nye lag har kommet oppå. Se forøvrig registrasjon 176612, samme høyde men tatt i et sørvendt område med mye snø

ObsID: 176608

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

19.01.2019 kl. 16:39

392 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  gammel og ny fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt virker forholdene stabile. Noe ny fokksnø torsdag og fredag. Kaldt og høy temperaturgradient Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -19,3 °C 0 m/s fra Ø ←

Tester

ECTN11@17cmQ2 God

ECTN4@6cmQ3 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV

Snødekke

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har etter vind torsdag og fredag lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der i tilknytning til skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Skredaktivitet

18. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. N Antar skred i fokksnøen etter vind på torsdag og natt til fredag

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -27 °C @ 0 cm, -13 °C @ 15 cm, -11,7 °C @ 34 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 176609

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.01.2019 kl. 11:30

149 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø i noen lesider eller skare og is

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt virker forholdene stabile med relativt lite pålastning av ny fokksnø det siste døgnet. Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen. Ser ut til å holde seg stabilt Varslet faregrad er riktig Teksten er god. Men muligens vurdere for lørdag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 4 m/s fra Ø ← Kaldt og klart

Tester

ECTP14@11cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Snødekke

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har det siste døgnet lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der over skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGwp 0 mm/1 mm Skarelag, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/3 mm Skarelag, 10 cm I MF 0 mm/0 mm -20,6 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -15,6 °C @ 20 cm, -13,9 °C @ 30 cm, -12,9 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm, -8,3 °C @ 54 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176343

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.01.2019 kl. 18:30

821 moh

Sigmund@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det blåste bra etterhvert som jeg kom opp i høyden, men også på vei ned. Så vinden tok seg opp gjennom turen. Siden det er relativt lite snø tilgjengelig og vinden er moderat antar jeg at vi skred i ny fokksnø ikke blir mer enn størrelse 2. Fra tidligere observasjoner denne uken og med kald vær de siste dagene er kantkornlag i snødekket fortsatt aktivt. skred i den ferske fokksnøen som bygger seg opp ikveld og natt kan løses ut ved liten tilleggsbelastning i morgen, fredag. Flere store skred de siste ukene antas å være en step down fr fokksnøproblem som gir stor tillegsbelstning og vil kunne påvirke kantkornproblem i snødekket og gi sore skred. Vær obs på det ved ferdsel i terrenget morgen. FG 2 er fortsatt representativt for regionen, men den er nå skarpere enn i går. Bris fra S kan i morgen gi fokksnøproblem også i nordlig sektor. Varslet faregrad er riktig teksten er god. Men muligens vurdere for fredag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de to neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg. Jeg tar en tur ut lokalt i morgen og ser da hvordan fokksnøproblemet har utviklet seg.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 8 m/s fra Ø ← 10% skyer Det ble en kald tur det her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind tok seg opp i løpet av turen. En del snøtransport - spesielt på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Tydelig snøtransport helt fra start ved Nybyen. Men spesielt i høyden og på utsatt områder, som over Larsbreen. lite snø tilgjengelig for transport, men jeg antar det er mer snøtransport i mer østlige deler av regionen.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men det har kommet ca 2 cm ny snø som nå er i bevegelse og legger seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma områder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma områder finner jeg noe løssnø på toppen. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket på turen. Men ble så kald på toppen at jeg ikke gravde denne gangen. Mobilen gikk tom for strøm med en gang jeg skull knipse noen bilder.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 176223

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

16.01.2019 kl. 11:34

378 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard vindbearbeidet gammel fokksnø og nyere fokksnø,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd på ectp23@54
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Fine kantkorn i flere lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Store kantkorn i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Flere kantkornlag i søylen

Skredfarevurdering

2 Moderat Jeg antar at der hvor vi har nyere fokksnø på vind- eller mildværsskare så kan vi løse ut mindre skred som da ville kunne resultere i step down til dypere liggende kantkornlag. Dette vil ikke stabilisere seg med de kommende temperaturer som er varslet men bli mere problematisk. Varslet faregrad er riktig På søndagen var jeg nesten der hvor jeg tenkte at faregraden burde være 1 men med de temperaturer som er varslet og risikoen for step down som kan resultere i store skred mener jeg det er lurt å holde den på to for der ligger noe å lurer.

Vær

Ikke nedbør -23 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Tester

ECTP23@54cmQ2 God

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hule lyder

Rimkrystaller Lite tynt lag av rimkrystaller på overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Jeg antar at vi kan finne kantkorn lenger nede mot havet også med de temperaturene vi har hatt og som er varslet. Har vi gammel eller ny fokksnø oppe på vind- eller mildværsskare vil disse lag bli problematiske.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer fra skare til hard gammel fokksnø som er bearbeidet av vinden og til litt innblåst fokksnø enkelte plasser.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF/FC 0 mm/0 mm, 12 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm, 14 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 0 mm/0 mm -22,2 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -17,2 °C @ 20 cm, -15,2 °C @ 30 cm, -12,2 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 50 cm, -9,6 °C @ 60 cm, -8,4 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 175970

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org