Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 18.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flere vedvarende vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra øst kan gi noe snøtransport, men ikke store mengdene. Et nytt kantkorn problem kan være under fremmarsj i fokksnøen. Laget går til brudd ved stabilitetstester, men har ikke tydelige faretegn ved ferdsel i terrenget pga. bærende fokksnø over. Vær like fullt på vakt da dette laget trolig kan utvikle seg i kulda. Det gamle kantkornlaget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut, men eventuelle skred vil kunne bli store. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt.
Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Så altså veldig ujevn fordeling. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Et kantkornlag er i ferd med å utvikle seg i seg fokksnøen. Laget går til brudd i stabilitetstester, men det er fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -18 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-23 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.01.2019 kl. 11:30

149 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø i noen lesider eller skare og is

Vær

Ikke nedbør -18 °C 4 m/s fra Ø ← Kaldt og klart

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP14@11cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt virker forholdene stabile med relativt lite pålastning av ny fokksnø det siste døgnet. Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen. Ser ut til å holde seg stabilt Varslet faregrad er riktig Teksten er god. Men muligens vurdere for lørdag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg.

Snødekke

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har det siste døgnet lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der over skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGwp 0 mm/1 mm Skarelag, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/3 mm Skarelag, 10 cm I MF 0 mm/0 mm -20,6 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -15,6 °C @ 20 cm, -13,9 °C @ 30 cm, -12,9 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm, -8,3 °C @ 54 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176343

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.01.2019 kl. 18:30

821 moh

Sigmund@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -20 °C 8 m/s fra Ø ← 10% skyer Det ble en kald tur det her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind tok seg opp i løpet av turen. En del snøtransport - spesielt på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Tydelig snøtransport helt fra start ved Nybyen. Men spesielt i høyden og på utsatt områder, som over Larsbreen. lite snø tilgjengelig for transport, men jeg antar det er mer snøtransport i mer østlige deler av regionen.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det blåste bra etterhvert som jeg kom opp i høyden, men også på vei ned. Så vinden tok seg opp gjennom turen. Siden det er relativt lite snø tilgjengelig og vinden er moderat antar jeg at vi skred i ny fokksnø ikke blir mer enn størrelse 2. Fra tidligere observasjoner denne uken og med kald vær de siste dagene er kantkornlag i snødekket fortsatt aktivt. skred i den ferske fokksnøen som bygger seg opp ikveld og natt kan løses ut ved liten tilleggsbelastning i morgen, fredag. Flere store skred de siste ukene antas å være en step down fr fokksnøproblem som gir stor tillegsbelstning og vil kunne påvirke kantkornproblem i snødekket og gi sore skred. Vær obs på det ved ferdsel i terrenget morgen. FG 2 er fortsatt representativt for regionen, men den er nå skarpere enn i går. Bris fra S kan i morgen gi fokksnøproblem også i nordlig sektor. Varslet faregrad er riktig teksten er god. Men muligens vurdere for fredag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de to neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg. Jeg tar en tur ut lokalt i morgen og ser da hvordan fokksnøproblemet har utviklet seg.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men det har kommet ca 2 cm ny snø som nå er i bevegelse og legger seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma områder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma områder finner jeg noe løssnø på toppen. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket på turen. Men ble så kald på toppen at jeg ikke gravde denne gangen. Mobilen gikk tom for strøm med en gang jeg skull knipse noen bilder.

ObsID: 176223

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

16.01.2019 kl. 11:34

378 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard vindbearbeidet gammel fokksnø og nyere fokksnø,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd på ectp23@54
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Fine kantkorn i flere lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Store kantkorn i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Flere kantkornlag i søylen

Vær

Ikke nedbør -23 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hule lyder

Rimkrystaller Lite tynt lag av rimkrystaller på overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Jeg antar at vi kan finne kantkorn lenger nede mot havet også med de temperaturene vi har hatt og som er varslet. Har vi gammel eller ny fokksnø oppe på vind- eller mildværsskare vil disse lag bli problematiske.

Tester

ECTP23@54cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Jeg antar at der hvor vi har nyere fokksnø på vind- eller mildværsskare så kan vi løse ut mindre skred som da ville kunne resultere i step down til dypere liggende kantkornlag. Dette vil ikke stabilisere seg med de kommende temperaturer som er varslet men bli mere problematisk. Varslet faregrad er riktig På søndagen var jeg nesten der hvor jeg tenkte at faregraden burde være 1 men med de temperaturer som er varslet og risikoen for step down som kan resultere i store skred mener jeg det er lurt å holde den på to for der ligger noe å lurer.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer fra skare til hard gammel fokksnø som er bearbeidet av vinden og til litt innblåst fokksnø enkelte plasser.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF/FC 0 mm/0 mm, 12 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm, 14 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 0 mm/0 mm -22,2 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -17,2 °C @ 20 cm, -15,2 °C @ 30 cm, -12,2 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 50 cm, -9,6 °C @ 60 cm, -8,4 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 175970

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org