Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 17.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flere vedvarende vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som ble fraktet med vinden under uværet før helgen har nå stabilisert seg. Et nytt kantkorn problem kan være under fremmarsj i fokksnøen. Laget går til brudd ved stabilitetstester, men har ikke tydelige faretegn ved ferdsel i terrenget pga. bærende fokksnø over. Vær like fullt på vakt da dette laget trolig kan utvikle seg. Det gamle kantkornlaget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut, men eventuelle skred vil kunne bli store. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å være noe mer utbredt øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Snødekket er i stor grad preget av uværet før helgen. Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Så altså veldig ujevn fordeling. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Et kantkornlag er i ferd med å utvikle seg i seg fokksnøen. Laget går til brudd i stabilitetstester, men det er fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -18 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.01.2019 kl. 18:30

821 moh

Sigmund@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -20 °C 8 m/s fra Ø ← 10% skyer Det ble en kald tur det her.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men det har kommet ca 2 cm ny snø som nå er i bevegelse og legger seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma områder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma områder finner jeg noe løssnø på toppen. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket på turen. Men ble så kald på toppen at jeg ikke gravde denne gangen. Mobilen gikk tom for strøm med en gang jeg skull knipse noen bilder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind tok seg opp i løpet av turen. En del snøtransport - spesielt på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Tydelig snøtransport helt fra start ved Nybyen. Men spesielt i høyden og på utsatt områder, som over Larsbreen. lite snø tilgjengelig for transport, men jeg antar det er mer snøtransport i mer østlige deler av regionen.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det blåste bra etterhvert som jeg kom opp i høyden, men også på vei ned. Så vinden tok seg opp gjennom turen. Siden det er relativt lite snø tilgjengelig og vinden er moderat antar jeg at vi skred i ny fokksnø ikke blir mer enn størrelse 2. Fra tidligere observasjoner denne uken og med kald vær de siste dagene er kantkornlag i snødekket fortsatt aktivt. skred i den ferske fokksnøen som bygger seg opp ikveld og natt kan løses ut ved liten tilleggsbelastning i morgen, fredag. Flere store skred de siste ukene antas å være en step down fr fokksnøproblem som gir stor tillegsbelstning og vil kunne påvirke kantkornproblem i snødekket og gi sore skred. Vær obs på det ved ferdsel i terrenget morgen. FG 2 er fortsatt representativt for regionen, men den er nå skarpere enn i går. Bris fra S kan i morgen gi fokksnøproblem også i nordlig sektor. Varslet faregrad er riktig teksten er god. Men muligens vurdere for fredag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de to neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg. Jeg tar en tur ut lokalt i morgen og ser da hvordan fokksnøproblemet har utviklet seg.

ObsID: 176223

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

16.01.2019 kl. 11:34

378 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard vindbearbeidet gammel fokksnø og nyere fokksnø,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd på ectp23@54
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Fine kantkorn i flere lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Store kantkorn i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Flere kantkornlag i søylen

Vær

Ikke nedbør -23 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer fra skare til hard gammel fokksnø som er bearbeidet av vinden og til litt innblåst fokksnø enkelte plasser.

Tester

ECTP23@54cmQ2 God

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hule lyder

Rimkrystaller Lite tynt lag av rimkrystaller på overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Jeg antar at vi kan finne kantkorn lenger nede mot havet også med de temperaturene vi har hatt og som er varslet. Har vi gammel eller ny fokksnø oppe på vind- eller mildværsskare vil disse lag bli problematiske.

Skredfarevurdering

2 Moderat Jeg antar at der hvor vi har nyere fokksnø på vind- eller mildværsskare så kan vi løse ut mindre skred som da ville kunne resultere i step down til dypere liggende kantkornlag. Dette vil ikke stabilisere seg med de kommende temperaturer som er varslet men bli mere problematisk. Varslet faregrad er riktig På søndagen var jeg nesten der hvor jeg tenkte at faregraden burde være 1 men med de temperaturer som er varslet og risikoen for step down som kan resultere i store skred mener jeg det er lurt å holde den på to for der ligger noe å lurer.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF/FC 0 mm/0 mm, 12 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm, 14 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 0 mm/0 mm -22,2 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -17,2 °C @ 20 cm, -15,2 °C @ 30 cm, -12,2 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 50 cm, -9,6 °C @ 60 cm, -8,4 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 175970

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.01.2019 kl. 22:14

419 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nordsiden der vinden har tatt kraftig - skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på toppen av Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i mer skjerma områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl over Kirkegårdsremnna. mest som en referanse til seinere.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr -18,7 °C 0 m/s fra Ø ←

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Snødekket er sterkt preget av vinden forrige torsdag. Nordsiden opp mot Platåfjellet er for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma omrpder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma omeråder finner jeg noe løssnø på toppen. Ser ut til å være et kantkornlag under utvikling under fokksnølag finner også godt utvikla kantkorn i tilknytning til mildværsskaren. ingen fokksnøproblem observert på denne turen

Tester

ECTP23@28cmQ1 God

ECTPV@10cmQ1 Middels Bruddet gikk når jeg sagde bak. Men laget over er fast.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV Kantkorn underskare - laget har vært lenge i snødekket og her er kantkorna godt utviklet. Men enten er det kun skare over eller så er dette kantkornlaget dekket med beinhard fokksnø. Derfor vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Ser ut til Å være et kantkornlag under fokksnøen der det finnes fokksnøflak. Overliggende fokksnøen er svært fast og bærende. Dette laget gikk lett til brudd ved ECT, men jeg får ingen faretegn fra dette laget på turen. antar det skyldes det harde og bærende fokksnøflaket over.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Dette er en vurdering for Longyeardalen. Jeg obeserverte ingen fokksnøproblem på denne obsturen. det finnes kantkorn i snødekket men slik forholdene er nå er den enten vanskelig å påvirke eller det er lite snø i overliggende flak. forholdene virker stabile. Følg med på kantkornutvikling i det kalde været som vi har nå Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem på denne turen og mener det kan være representativt også for regionen. kantkornproblemet kan i hovedsak være i Vestlig sektor. I Østligsektor virker snødekket å være avblåst ned til skaren. I skjerma sidedaler i N-S retning kan det nok være noe snø igjen, ref Kjetil sin obs på lørdag.

Snøprofil

10 cm K RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf/RGlr 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -23 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -15,1 °C @ 20 cm, -11,8 °C @ 30 cm, -8,7 °C @ 45 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175676

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org