Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Flere vedvarende vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som ble fraktet med vinden under uværet før helgen har nå stabilisert seg. Et nytt kantkorn problem kan være under fremmarsj i fokksnøen. Laget går til brudd ved stabilitetstester, men har ikke tydelige faretegn ved ferdsel i terrenget pga. bærende fokksnø over. Vær like fullt på vakt da dette laget trolig kan utvikle seg. Det gamle kantkornlaget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut, men eventuelle skred vil kunne bli store. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å være noe mer utbredt øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Snødekket er i stor grad preget av uværet før helgen. Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Så altså veldig ujevn fordeling. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Et kantkornlag er i ferd med å utvikle seg i seg fokksnøen. Laget går til brudd i stabilitetstester, men det er fravær av alarmtegn som for eksempel drønn.
Det er ikke observert skredaktivitet etter uværet torsdag, 10 januar.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-25 °C til 20 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

16.01.2019 kl. 11:34

378 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard vindbearbeidet gammel fokksnø og nyere fokksnø,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd på ectp23@54
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Fine kantkorn i flere lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Store kantkorn i bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Flere kantkornlag i søylen

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF/FC 0 mm/0 mm, 12 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm, 14 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 0 mm/0 mm -22,2 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -17,2 °C @ 20 cm, -15,2 °C @ 30 cm, -12,2 °C @ 40 cm, -10,5 °C @ 50 cm, -9,6 °C @ 60 cm, -8,4 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer fra skare til hard gammel fokksnø som er bearbeidet av vinden og til litt innblåst fokksnø enkelte plasser.

Tester

ECTP23@54cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -23 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Jeg antar at der hvor vi har nyere fokksnø på vind- eller mildværsskare så kan vi løse ut mindre skred som da ville kunne resultere i step down til dypere liggende kantkornlag. Dette vil ikke stabilisere seg med de kommende temperaturer som er varslet men bli mere problematisk. Varslet faregrad er riktig På søndagen var jeg nesten der hvor jeg tenkte at faregraden burde være 1 men med de temperaturer som er varslet og risikoen for step down som kan resultere i store skred mener jeg det er lurt å holde den på to for der ligger noe å lurer.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hule lyder

Rimkrystaller Lite tynt lag av rimkrystaller på overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Jeg antar at vi kan finne kantkorn lenger nede mot havet også med de temperaturene vi har hatt og som er varslet. Har vi gammel eller ny fokksnø oppe på vind- eller mildværsskare vil disse lag bli problematiske.

ObsID: 175970

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.01.2019 kl. 22:14

419 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nordsiden der vinden har tatt kraftig - skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på toppen av Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i mer skjerma områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl over Kirkegårdsremnna. mest som en referanse til seinere.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm K RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf/RGlr 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -23 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -15,1 °C @ 20 cm, -11,8 °C @ 30 cm, -8,7 °C @ 45 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Snødekket er sterkt preget av vinden forrige torsdag. Nordsiden opp mot Platåfjellet er for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma omrpder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma omeråder finner jeg noe løssnø på toppen. Ser ut til å være et kantkornlag under utvikling under fokksnølag finner også godt utvikla kantkorn i tilknytning til mildværsskaren. ingen fokksnøproblem observert på denne turen

Tester

ECTP23@28cmQ1 God

ECTPV@10cmQ1 Middels Bruddet gikk når jeg sagde bak. Men laget over er fast.

Vær

Yr -18,7 °C 0 m/s fra Ø ←

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV Kantkorn underskare - laget har vært lenge i snødekket og her er kantkorna godt utviklet. Men enten er det kun skare over eller så er dette kantkornlaget dekket med beinhard fokksnø. Derfor vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Ser ut til Å være et kantkornlag under fokksnøen der det finnes fokksnøflak. Overliggende fokksnøen er svært fast og bærende. Dette laget gikk lett til brudd ved ECT, men jeg får ingen faretegn fra dette laget på turen. antar det skyldes det harde og bærende fokksnøflaket over.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dette er en vurdering for Longyeardalen. Jeg obeserverte ingen fokksnøproblem på denne obsturen. det finnes kantkorn i snødekket men slik forholdene er nå er den enten vanskelig å påvirke eller det er lite snø i overliggende flak. forholdene virker stabile. Følg med på kantkornutvikling i det kalde været som vi har nå Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem på denne turen og mener det kan være representativt også for regionen. kantkornproblemet kan i hovedsak være i Vestlig sektor. I Østligsektor virker snødekket å være avblåst ned til skaren. I skjerma sidedaler i N-S retning kan det nok være noe snø igjen, ref Kjetil sin obs på lørdag.

ObsID: 175676

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.01.2019 kl. 19:59

76 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Folkskavler ut i Gruve7- veien der den begynner å helle oppover mot Basecamp sin hundegård.

Snødekke

Lett snøfokk Brøytekantene etter stormen 10.1 gir fokkskavler over veien. Generelt lett fokk over veien hele turen fra byen til Bolterdalen.

ObsID: 175500

Nordenskiöld Land / Platåfjellet Bjørndalen

Snø

13.01.2019 kl. 18:36

60 moh

Audun@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Dette er tatt fra veien. (En vott som referanse)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store Få bratte heng. SV Det er mest sannsynlig utløst etter den sterke vinden den 17. januar. Det er mørkt så jeg har ikke sett løsneområdet, men jeg antar det har løsnet oppunder toppskavelen. Og går ett stykke over og nedenfor veien. Skredet er 500 meter bredt så jeg har satt det i kattegori 4.

ObsID: 175715

Nordenskiöld Land / Ryggen mellom Sarkofagen og Lars Hierta

Snø

13.01.2019 kl. 10:42

526 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jens abild Kommentar:  Skispor som står igen etter stormen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Vidpåvirket hard fokksnø etter stormen ved siden av skispor på skaren.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tynd mildværsskare med velutviklede kantkorn rundt 100 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard fokksnø med kantkorn under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Kantkorn 5 cm nede i søylen, ytterligere et 25cm nede.

Snøprofil

5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm D, 9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm, 4 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P RGxf/FC 0 mm/0 mm D, 49 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm, 79 cm K 0 mm/0 mm En pakke med mest kniv hardhet og noen gamle mildværslag med kantkorn i mellom. -19,4 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -16,1 °C @ 20 cm, -12,5 °C @ 30 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -9 °C @ 60 cm, -8,7 °C @ 70 cm, -7,8 °C @ 80 cm, -7,2 °C @ 90 cm, -6,8 °C @ 100 cm Gode forhold for kantkorn utvikling i de øverste 40 centimeter.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket meget hard og mildværsskare under 400 meter, vindpakket meget hard over.

Tester

ECTX God Lag med kantkorn 5 centimeter nede men overliggende skare veldig hard.

Vær

Snø -16,8 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snø i luften i høyden. Liten trekk oppe i høyden, vindstille i dalen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært stabile forhold med lite fokksnø igjen etter stormen. Kantkornlag lurer dog rett under den harde skaren og må antas å kunne løses ut hvor det overliggende lag er tynt. Kantkornene vil fortsette å utvikle seg med de temperaturene som er meldt. Varslet faregrad er riktig Er på grensen til å mene at den må ned på 1 men kantkornene lurer under den harde skaren og vi har bare info fra et veldig begrenset område! I tillegg har vi sett step down etter jul og at det har resultert i veldig store skred (4 på Frithamn).

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt hule lyder men enten hard vindskare eller mildværsskare under ca 400 meter og over 400 meter hard vindskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Flere kantkornlag i søylen. Søylen er stabil og det kreves stor belastning for å løse ut lagene. Kan være aktuelt ved ny pålagring og et mindre skred i fokksnø kan utløse en step down.

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Der finnes kantkorn under både mildværsskre og hard vindskare og der hvor der er fokksnø ovenpå dette må det antas at skred kan løses ut ved større tillegsbelastning. Finnes dog veldig få lommer med fokksnø da stormen har rensket bakken for snø og der er ikke mange plasser hvor der er lagt igjen snø!

ObsID: 175409

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org