Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 15.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i områder med fokksnø. Vedvarende svake lag er vanskelig å løse ut, men kan gi svært store skred. Størst fare øst i regionen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren ventes endre seg lite. Fokksnøen som ble fraktet med vinden torsdag har nå stabilisert seg, og det vil være vanskelig å løse ut skred. Det gamle kantkornlaget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å være noe mer utbredt øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Torsdagens svært kraftig vind har preget snødekket i stor grad. Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Før uværet forrige uke ble det observert noe kantkorndannelse i fokksnøen, men dette bildet har trolig endret seg som følge av den svært kraftige vinden. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Lørdag ble det observert et par flakskred i Todalen, str. 2-3.
Det er bygget seg opp en del skavler på kjente plasser under uværet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-20 °C til -16 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-25 °C til 20 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.01.2019 kl. 22:14

419 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nordsiden der vinden har tatt kraftig - skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på toppen av Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i mer skjerma områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavl over Kirkegårdsremnna. mest som en referanse til seinere.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Yr -18,7 °C 0 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV Kantkorn underskare - laget har vært lenge i snødekket og her er kantkorna godt utviklet. Men enten er det kun skare over eller så er dette kantkornlaget dekket med beinhard fokksnø. Derfor vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Ser ut til Å være et kantkornlag under fokksnøen der det finnes fokksnøflak. Overliggende fokksnøen er svært fast og bærende. Dette laget gikk lett til brudd ved ECT, men jeg får ingen faretegn fra dette laget på turen. antar det skyldes det harde og bærende fokksnøflaket over.

Tester

ECTP23@28cmQ1 God

ECTPV@10cmQ1 Middels Bruddet gikk når jeg sagde bak. Men laget over er fast.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dette er en vurdering for Longyeardalen. Jeg obeserverte ingen fokksnøproblem på denne obsturen. det finnes kantkorn i snødekket men slik forholdene er nå er den enten vanskelig å påvirke eller det er lite snø i overliggende flak. forholdene virker stabile. Følg med på kantkornutvikling i det kalde været som vi har nå Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke noe fokksnøproblem på denne turen og mener det kan være representativt også for regionen. kantkornproblemet kan i hovedsak være i Vestlig sektor. I Østligsektor virker snødekket å være avblåst ned til skaren. I skjerma sidedaler i N-S retning kan det nok være noe snø igjen, ref Kjetil sin obs på lørdag.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Snødekket er sterkt preget av vinden forrige torsdag. Nordsiden opp mot Platåfjellet er for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma omrpder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma omeråder finner jeg noe løssnø på toppen. Ser ut til å være et kantkornlag under utvikling under fokksnølag finner også godt utvikla kantkorn i tilknytning til mildværsskaren. ingen fokksnøproblem observert på denne turen

Snøprofil

10 cm K RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf/RGlr 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -23 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -15,1 °C @ 20 cm, -11,8 °C @ 30 cm, -8,7 °C @ 45 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175676

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.01.2019 kl. 19:59

76 moh

KeyserLRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Folkskavler ut i Gruve7- veien der den begynner å helle oppover mot Basecamp sin hundegård.

Snødekke

Lett snøfokk Brøytekantene etter stormen 10.1 gir fokkskavler over veien. Generelt lett fokk over veien hele turen fra byen til Bolterdalen.

ObsID: 175500

Nordenskiöld Land / Platåfjellet Bjørndalen

Snø

13.01.2019 kl. 18:36

60 moh

Audun@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Dette er tatt fra veien. (En vott som referanse)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store Få bratte heng. SV Det er mest sannsynlig utløst etter den sterke vinden den 17. januar. Det er mørkt så jeg har ikke sett løsneområdet, men jeg antar det har løsnet oppunder toppskavelen. Og går ett stykke over og nedenfor veien. Skredet er 500 meter bredt så jeg har satt det i kattegori 4.

ObsID: 175715

Nordenskiöld Land / Ryggen mellom Sarkofagen og Lars Hierta

Snø

13.01.2019 kl. 10:42

526 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jens abild Kommentar:  Skispor som står igen etter stormen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Vidpåvirket hard fokksnø etter stormen ved siden av skispor på skaren.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tynd mildværsskare med velutviklede kantkorn rundt 100 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Hard fokksnø med kantkorn under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Kantkorn 5 cm nede i søylen, ytterligere et 25cm nede.

Vær

Snø -16,8 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snø i luften i høyden. Liten trekk oppe i høyden, vindstille i dalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt hule lyder men enten hard vindskare eller mildværsskare under ca 400 meter og over 400 meter hard vindskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Flere kantkornlag i søylen. Søylen er stabil og det kreves stor belastning for å løse ut lagene. Kan være aktuelt ved ny pålagring og et mindre skred i fokksnø kan utløse en step down.

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Der finnes kantkorn under både mildværsskre og hard vindskare og der hvor der er fokksnø ovenpå dette må det antas at skred kan løses ut ved større tillegsbelastning. Finnes dog veldig få lommer med fokksnø da stormen har rensket bakken for snø og der er ikke mange plasser hvor der er lagt igjen snø!

Tester

ECTX God Lag med kantkorn 5 centimeter nede men overliggende skare veldig hard.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært stabile forhold med lite fokksnø igjen etter stormen. Kantkornlag lurer dog rett under den harde skaren og må antas å kunne løses ut hvor det overliggende lag er tynt. Kantkornene vil fortsette å utvikle seg med de temperaturene som er meldt. Varslet faregrad er riktig Er på grensen til å mene at den må ned på 1 men kantkornene lurer under den harde skaren og vi har bare info fra et veldig begrenset område! I tillegg har vi sett step down etter jul og at det har resultert i veldig store skred (4 på Frithamn).

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket meget hard og mildværsskare under 400 meter, vindpakket meget hard over.

Snøprofil

5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm D, 9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm, 4 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P RGxf/FC 0 mm/0 mm D, 49 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm P- RGxf/FC 0 mm/0 mm, 79 cm K 0 mm/0 mm En pakke med mest kniv hardhet og noen gamle mildværslag med kantkorn i mellom. -19,4 °C @ 0 cm, -18,5 °C @ 10 cm, -16,1 °C @ 20 cm, -12,5 °C @ 30 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -9 °C @ 60 cm, -8,7 °C @ 70 cm, -7,8 °C @ 80 cm, -7,2 °C @ 90 cm, -6,8 °C @ 100 cm Gode forhold for kantkorn utvikling i de øverste 40 centimeter.

ObsID: 175409

Nordenskiöld Land / Burraltoppen

Snø

12.01.2019 kl. 22:00

715 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst skare med fokksnø over. Variasjoner av dette er typisk for regionen nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens tur til senter av regionen

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Flere (6-10) V Det har gått flere strl 2-3 skred i Todalen. Noen har gått nesten ned til skutertraseen. Vanskelig å si hvor gamle de er da de er litt føyket over, men tipper de er fra den dagen med storm. Mest fokksnø høyt oppe som har kommet ned i renner. Enkelte skred har fått step-down til kantkorn. Observerte også eldre skred østvendt, tippper disse er fra rundt 24-25-26 desember.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Vind fra Ø i adventdalen fra N i todalen. Vindstille på toppen av Burraltoppen. Minimalt med snøtransport

Faretegn

Drønn i snøen På min tur fra Gangdalen og opp på Burraltoppen fikk jeg en gang drønn i snøen. Tok en kjapp undersøkelse, og regner med at det var kollaps i fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkornproblemet finnes der fremdeles, men har flere lag over seg enn tidligere. Det er mulig også litt tykkere enkelte plasser. Andre pkasser har stormen tatt med seg all snøen som var oppå skaren, og det dermed har mindre utbredelse, har likevel vanskelig for å sette "få bratte heng"

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV Lagdeling i fersk fokksnø.

Tester

ECTN7@5cmQ3

ECTN25@40cmQ2 God Får ikke glatt og rett brudd på det kantkornlaget. Mulig på grunn av at det har et underliggende mykt lag

Skredfarevurdering

2 Moderat Stormen den 10 jan la mye fokksnø i vestvendte heng. Disse har stabilisert seg endel siden da. Det ligger også enkelte områder med ferskere fokksnø. Tilsynelatende og reel skredfare er sannsynligvis mindre nå enn for etpar dager siden, men det ligger et kantkornlag lenger ned i snødekket som man ikke skal tulle med, og som mulig kan gå ved en step-down. Stabilisering av fokksnø, mulig kantkornutvikling. Varslet faregrad er riktig Virker å være bra

Snødekke

Varierende. I adventdalen er det områder med avblåst skare, og områder med fokksnø. I todalen er det mye vindpåvirket, og lengere innn i todalen er bunnen av dalen fylt med fokksnø. Gangdalen har mere snø i bunnen av dalen. Vestvente sider har en blanning av avblåst skare og fokksnø. Østvendte sider er avblåste. PÅ min tur opp den vestvendte siden mot burraltoppen er det mest fokksnø Hard øverst og mykere fokksnø lengere ned i snødekket. Lagdeling i fokksnø.

Snøprofil

8 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 17 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 10 cm P-K MF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 43 cm P RG 1 mm/0 mm, 10 cm P-K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 2 mm/0 mm -20 °C @ 0 cm, -19 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -10,4 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175328

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.01.2019 kl. 20:00

200 moh

Tore@HRSguide (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore

Vær

17 °C

Notater

Kjørte Helvetia og DeGeer. Observerte flere skavelknekk i bekkedalen i vestvendt side. Det på bildet gikk når jeg kom kjørende. Største blokk er på størrelse med en liten bil.

ObsID: 175401

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org