Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i områder med ferskfokksnø. Vedvarende svake lag er vanskelig å løse ut, men kan gi svært store skred. Størst fare øst i regionen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som ble fraktet med vinden torsdag er i ferd med å stabliserer seg, men i kulda tar dette litt tid. Det skal etterhvert mer til å løse ut skred, men gjennom helgen kan det fortsatt være lett å løse ut ved ferdsel i terrenget. Lørdag kan det blir noe snøtransport, men neppe nok til å øke skredfaren. Det gamle kantkorn laget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å ha størst gyldighet i østlige deler av regionen.
Torsdagens svært kraftig vind ventes å ha preget snødekket i stor grad. Det vil trolig være store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare til hardblåst fokksnø. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Før uværet er det observert noe kantkorndannelse i fokksnøen, men dette bildet har trolig endret seg som følge av den svært kraftige vind. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Det er ikke meldt om skredaktivitet under/etter uværet. Men en viss underrapportering kan forventes på grunn av værforholdene.
Ingen observasjoner fra terreng over 400 moh siste 3 døgn. Det er bygget seg opp en del skavler på kjente plasser under uværet, men det ikke observert knekk i noen.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra nordøst., endring til stiv kuling fra øst om ettermiddagen.
-19 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Burraltoppen

Snø

12.01.2019 kl. 22:00

715 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst skare med fokksnø over. Variasjoner av dette er typisk for regionen nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens tur til senter av regionen

Snødekke

Varierende. I adventdalen er det områder med avblåst skare, og områder med fokksnø. I todalen er det mye vindpåvirket, og lengere innn i todalen er bunnen av dalen fylt med fokksnø. Gangdalen har mere snø i bunnen av dalen. Vestvente sider har en blanning av avblåst skare og fokksnø. Østvendte sider er avblåste. PÅ min tur opp den vestvendte siden mot burraltoppen er det mest fokksnø Hard øverst og mykere fokksnø lengere ned i snødekket. Lagdeling i fokksnø.

Tester

ECTN7@5cmQ3

ECTN25@40cmQ2 God Får ikke glatt og rett brudd på det kantkornlaget. Mulig på grunn av at det har et underliggende mykt lag

Vær

Ikke nedbør -20 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Vind fra Ø i adventdalen fra N i todalen. Vindstille på toppen av Burraltoppen. Minimalt med snøtransport

Faretegn

Drønn i snøen På min tur fra Gangdalen og opp på Burraltoppen fikk jeg en gang drønn i snøen. Tok en kjapp undersøkelse, og regner med at det var kollaps i fokksnø

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Flere (6-10) V Det har gått flere strl 2-3 skred i Todalen. Noen har gått nesten ned til skutertraseen. Vanskelig å si hvor gamle de er da de er litt føyket over, men tipper de er fra den dagen med storm. Mest fokksnø høyt oppe som har kommet ned i renner. Enkelte skred har fått step-down til kantkorn. Observerte også eldre skred østvendt, tippper disse er fra rundt 24-25-26 desember.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkornproblemet finnes der fremdeles, men har flere lag over seg enn tidligere. Det er mulig også litt tykkere enkelte plasser. Andre pkasser har stormen tatt med seg all snøen som var oppå skaren, og det dermed har mindre utbredelse, har likevel vanskelig for å sette "få bratte heng"

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV Lagdeling i fersk fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stormen den 10 jan la mye fokksnø i vestvendte heng. Disse har stabilisert seg endel siden da. Det ligger også enkelte områder med ferskere fokksnø. Tilsynelatende og reel skredfare er sannsynligvis mindre nå enn for etpar dager siden, men det ligger et kantkornlag lenger ned i snødekket som man ikke skal tulle med, og som mulig kan gå ved en step-down. Stabilisering av fokksnø, mulig kantkornutvikling. Varslet faregrad er riktig Virker å være bra

Snøprofil

8 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 17 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 10 cm P-K MF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 43 cm P RG 1 mm/0 mm, 10 cm P-K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 2 mm/0 mm -20 °C @ 0 cm, -19 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -10,4 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175328

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.01.2019 kl. 20:00

200 moh

Tore@HRSguide (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore

Vær

17 °C

Notater

Kjørte Helvetia og DeGeer. Observerte flere skavelknekk i bekkedalen i vestvendt side. Det på bildet gikk når jeg kom kjørende. Største blokk er på størrelse med en liten bil.

ObsID: 175401

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snø

11.01.2019 kl. 21:05

661 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nordsiden av sukkertoppen, skare med kantkorn under. Utgjør ingen fare nå, men om det kommer et flak med fokksnø oppå dette er det verdt å følge med på
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lite eller ingen snø tilgjengelig for transport
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra varden på sukkertoppen mot den ryggen som er lengere øst. Vindpåvirket og hard overflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot larsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens obstur. Fra gruvedalen, opp sukkertoppen, over gruvefjellet, trollsteinen og ned larsbreen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Varierende. Stormen i går har forandret snødekket nå. Alle sider som ikke vender mot vest har blitt erodert av den kraftige vinden. Noen plasser er vi nede på gammel skare, andre plasser er det mye sastrugi i den gamle fokksnøen som lå over skare. All denne snøen som har blitt transportert bort ligger nå i harde skavler i sør-vestlige heng. Slutten av stormen i går hadde nedbør og kom fra NE, så det kan finnes lommer med mykere ferskere fokksnø, men dette er ikke store mengder. På min tur opp N siden av sukkertoppen er vi nede på gammel skare. Under denne skaren er det et lag med kantkorn ned til bakken. Oppå sukkertoppen og halvveis mot trollsteinen er all fokksnø borte og vi er nede på gammel skare. Lengere sør og på Larsbreen som er mer skjermet er det sastrugi opptil 40cm rygger. Har ikke vært lengere øst eller sør i regionen og forventer mer snø der.

Tester

ECTP25@34cmQ2 God Dette er det kantkorn over og under skare som har vært der i en måned nå, og som det har gått to strl3 (mulig det 1.Juledag var strl4?) skred på siste måned. Begynner å bli langt nede i snødekket de fleste plasser, men man kan tenke seg at det er mulig å påvirke der snødekket er tynt.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 10 m/s fra Ø ← 10% skyer Ingen vindtransport oppe på toppene, litt nede i byen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV Det er nok et fokksnøproblem der. Ikke veldig fremtredende, men de områder der det ligger litt fersk fokksnø kan mulig den påvirkes. Den fokksnøen som kom med stormen i går virker hard og sintret.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette kantkornproblemet finnes i alle eksposisjoner der det er fokksnø over. Det er da mest fokksnø i sør-vestlige heng. Noen plasser er dette problemet fjernet da vinden har erodert ned til skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Over 400moh har vi fremdeles det gamle kantkornproblemet. Dette er vanskelig å løse ut, men om det går blir det store skred. Fokksnøproblemet de siste dager virker å være stabilisert vesentlig. Kalt, som kan gi voksende kantkorn. Ellers stabiliserende fokksnø. Varslet faregrad er for høy Hovedproblemet med kantkorn mener jeg er fra 400m og opp. Teksten med skavelbrekk henger vel igjen. Den kan fjernes eller være der hele vinteren da det er skavler hele vinteren, og de er ikke enormt store nå. I etterpåklokskapens klare lys er min opplevelse de siste dagene er at det var FG2 den 9/1, FG3 den 10/1 og FG2 i dag.

Snøprofil

7 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 16 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm -18,5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 5 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 15 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 25 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -8,2 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil er representativ for sør-vest vendte leområder over 400m

ObsID: 175181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 14:00

242 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

ObsID: 175125

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 13:34

227 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  elke@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø fra stormen i går ligger kun i små skjermede lommer. Vi fant mest av den bak snøgjerdene som er satt opp for å fange snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I avblåste områder ligger den gamle mildværskaren med kantkorn under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.

Snødekke

Fokksnø fra stormen i går har kun lagt seg i veldig skjermede lommer i terrenget. Ellers er snødekket avblåst og dominert av hard gammel fokksnø. Der hvor snødekket er tynt og avblåst ned til skare ligger det et tykt lag av kantkorn under. I øvre løsneområde mot Sukkertoppen har det ikke lagt seg snø etter stormen og snødekket er ganske likt det som ble observert den 8.1.

Tester

ECTN25@15cmQ2 God

ECTN24@22cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -14,1 °C 10 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Dekket av skarelag over, men dette begynner å bli oppspist nå. Vil være vanskelig å få løst ut dette laget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Nedføyket nysnø med tendens til begynnende kantkorn. Vil være vanskelig å få løst ut dette og mulige skred forventes ikke bli større enn str. 2.

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen gjelder for Longyeardalen og er ikke representativt for regionen. Fokksnø etter sist storm ligger kun i veldig skjermede området (for eksempel bak snøgjerde) og ble ikke observert i øvre løsneområde ved Sukkertoppen. Snødekket her er stort sett det samme som under observasjon den 8.1., mer vindutsatte områder er veldig avblåste, ellers ligger den gamle harde fokksnøen i området. Faregrad for LYR-dalen er 2. Ingen værindikatorer som tilsier at skredfaren vil øke de kommende dager. Faregrad for regionen kan nok virke litt for høy ut i fra observasjoner i Longyearbyen i dag. Det kommer en obs fra Kjetil for regionen litt senere.

ObsID: 175116

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 10:11

182 moh

Kjetil@obskorps (****)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Større toppskavler men ingen nye skred i Skytebanegropa

ObsID: 175057

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snø

11.01.2019 kl. 06:40

149 moh

OddmundR (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Visuell befaring i løsneområde som ved ekstreme tilfeller kan utgjøre trussel mot brøyting og trafikk på vei. Lyser mot nordre del av løsneområdet.

Snødekke

Ikke blåst inn mye snø i dette løsneområdet siste døgn. Søndre halvdel av løsneområdet helt avblåst med synlig stein. Noe snø er blåst inn i nordre del av løsneområdet. Observert på avstand. Ser ut til å være lite snø mellom løsneområdet og veien, mens det hadde lagt seg ca 1 meter i veikanten siste døgn. Ovenfor løsneområdet var det fullstendig avblåst til den gamle harde snøen. Ikke utført stabilitetstest, men vi konkluderte pga små snømengder med at veien kan brøytes uten betydelig fare for å utløse skred som utgjør trussel for brøyemannskap. I øvre løsneområde oppunder kullsiloer/oppredningsverk så det ut til at det ikek hadde lagt seg snø i det hele tatt siste døgn.

ObsID: 175034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org